Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsbefalingsmand til Jægerkorpsets Operationssektion


Operationsbefalingsmand til Jægerkorpsets Operationssektion

At være operativ betyder ikke kun at man er i den udførende ende af en operation, men også den planlæggende og støttende del af operationen. Er det noget der fænger, er stillingen som operationsbefalingsmand lige netop noget for dig.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrkeenheder, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat, i både ind- og udland, bl.a. i samarbejde med danske konventionelle styrker og andre internationale specialoperationsstyrker.
Jægerkorpsets personel er særligt udvalgt, uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af geografiske og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens varme.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau med alt fra spændende alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Jægerkorpset er en specialenhed, som er kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.
Om stillingen
Som operationsbefalingsmand skal du kunne holde hovedet koldt i tilspidsede situationer og bevare overblikket, når tingene eskalerer. Du vil medvirke i operativ planlægning, uddannelse og føring, både i forbindelse med styrkeproduktion og ved skarpe indsættelser.

Din opgave portefølje vil blandt andet indeholde følgende:
• Støtte chefen for operationssektionen (CHO) og operationsofficererne med gennemførelsen af den operative planlægning.
• Monitere og føre indsatte enheder fra Jægerkorpsets føringsinstallationer i forbindelse med træning, øvelse og i missioner.
• Vedligeholde og udbygge tekniske og taktiske færdigheder under træning, øvelse og i missioner for at være i stand til at støtte indsatte elementer med særlige kompetencer.
• Deltage i planlægning af større træningsseancer, øvelser og missioner.
• Deltage i koordinations- og uddannelsesmøder m.h.p. at orientere om aktuelle sager, arbejdsopgaver, samt gennemføre fornøden koordination på tværs af organisationen.
• Være den koordinerende kontakt til foresatte myndigheder i.f.m. luftstøtte.
• Fungere som Mission Manager til Jægerkorpsets indsatte operative enheder.
• Tage del i udviklingsarbejde på alle niveauer inden for Jægerkorpsets ansvarsområde.
• Bistå CHO i løsning af ad hoc opgaver på tværs af organisationen.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent med potentiale til at blive udnævnt, og du har opnået uddannelse, der gør dig klar til at blive udnævnt. Du kan have baggrund som uddannet jægersoldat, og det forventes du har gjort operativ tjeneste i Jægerkorpset eller som minimum inden for specialoperationsområdet.

Du har gjort tjeneste på niveau II og har forståelsen af interaktion mellem de forskellige niveauer og kender til stabsarbejde. Du har beskæftiget dig med mange af de emner, der er nævnt i ”Om stillingen” og kan se dig selv både i nationale som internationale scenarier.

Du har et højt analytisk kompetenceniveau og erfaring inden for operative overvejelser og beslutningsprocesser i tilrettelæggelsen af specialoperationer. Desuden kan du begå dig værnsfælles og i stabe, nationalt såvel som internationalt, hvor det blandt andet forventes, at du udviser helhedsforståelse og fremsynethed. Du kan kommunikere klart i både skrift og tale. Også på engelsk.

Du er ledelsesmæssigt engageret, og du trives med at tage ansvaret i dagligdagen og ikke mindst i Jægerkorpsets operative indsættelser. Du brænder for at udvikle operationssektionen i relation til fremtidige operative krav og vilkår, ligesom du går op i at dele ud af dine erfaringer og udvikle dine kolleger.

Du befinder dig godt i et fleksibelt og højt arbejdstempo, hvor arbejdsopgaverne ofte kræver omstillingsparathed og i perioder arbejde ud over en almindelig 37 timers arbejdsuge.

Du skal kunne godkendes til CTS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG Carsten Højris Nielsen på telefon 72839011, der vil kunne sætte dig i forbindelse chefen for operationssektion.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. september 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.08.2022

Indrykningsdato

16.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent