Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

AirC4 sagsbehandler i Forsvarskommandoen


AirC4 sagsbehandler i UP

Har du interesse i netværks- og data systemer, og er du nysgerrig på cyberdomænet som helhed? Vil du være med til at udvikle Forsvarets luftmilitære kapaciteter, herunder blandt andet netværksplatforme, bæremedier og føringsveje, og kan du lide at tage styring? Så er jobbet som AirC4 sagsbehandler i Udviklings- og Planlægningsstaben måske lige noget for dig!
Om os
Vi er et lille team af engagerede kollegaer i det Luftmilitære Programstyringselement (STY4C), der samlet styrer, leder og koordinerer programmer og projekter relateret til udvikling og implementering af Forsvarets luftmilitære kapaciteter. Styringen foregår i tæt samarbejde med øvrige interessenter, i blandt andet Flyverkommandoen, Forsvarskommandoen og Flyvevåbnets operative wings samt de støttende styrelser.
STY4 er en del af Udviklings- og Planlægningsstabens Styringsafdeling, der opstiller program- og projektorganisationer og derigennem leder, styrer og koordinerer den luftmilitære og maritime kapacitetsudvikling på niveau 1 – STY4 bidrager derigennem til design af fremtidens forsvar!

Sektionen er ansvarlig for udarbejdelse af styringsdokumenter og produkter relate-ret til anskaffelse, opdatering og implementering af luftmilitære og maritime kapaciteter.
STY4 er kendetegnet ved udpræget grad af professionalisme, høj faglighed og engagerede kollegaer samt vægtning af en visionær udvikling af Forsvarets luftmilitære og maritime kapaciteter. I opgaveløsningen udøver vi stor grad af selvstændighed og frihed under ansvar. Vi praktiserer muligheder for hjemmearbejde samtidig med, at vi værdsætter at mødes fysisk for sparring og idéudveksling.

STY4 har en bred berøringsflade på tværs af kommandoer og stabe internt i koncernen over til eksterne styrelser og myndigheder, hvor særligt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse udføres på daglig basis. Du får således mulighed for at udfolde dine kompetencer på niveau 1 og samtidig få en tværgående berøringsflade inden for hele koncernen.
Om stillingen
Stillingen har fokus på at varetage den overordnede styring og koordinering i relation til gennemførelse af udviklingsaktiviteter inden for alternative fremføringsveje i netværksforbindelser. Sådanne projekter skal bl.a. være med til at ruste kritiske luftmilitære installationer, såsom radar sites, til nye trusler i cyberdomænet samt øge modstandskraften imod klassiske fysiske trusler. Du vil i stillingen også blive inddraget i en bred portefølje af projekter inden for luftmilitære kommando-, kontrol-, kommunikations- og computersystemer (AirC4), hvor indholdet afhænger af interesseområder og kompetencer, ligesom det vil være muligt at engagere sig yderligere inden for cyberdomænet eller elektronisk krigsførelse.
Udviklingsaktiviteterne er i overvejende grad forankret i projekter, hvorfor projektrelateret arbejde, herunder projektledelse, udgør en væsentlig del af stillingsindholdet.
Om dig
Du har operativ eller teknisk erfaring inden for AIRC4 området, herunder kendskab til netværks- og kommunikationssystemer.
Du er kaptajn eller premierløjtnant, som er klar til næste skridt og så er du udviklingsfokuseret og nysgerrig af natur. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Stillingsindholdet vil blive tilpasset efter dit niveau.

På trods af et nysgerrigt sind, lægger vi vægt på, at du arbejder systematisk, er struktureret, kan identificere sammenhænge og udnytte opståede muligheder i et dynamisk miljø. Vi lægger desuden vægt på, at du har gode samarbejdsevner, så du hurtigt bygger og efterfølgende vedligeholder relationer på tværs af Forsvaret og styrelser mhp. effektiv gennemførelse af udviklingsaktiviteter.

Du er selvstændig og handlekraftig på planlægning og igangsættelse af leverancer.

Erfaring med radarsystemer samt heraf afledte AirC4 systemer og kendskab til Air Control Wing operative eller tekniske virke er en fordel, men ikke et absolut krav.
Du trives i et til tider dynamisk miljø med korte tidsfrister og hvor der løbende op-står nye udfordringer – med andre ord - du skal besidde stor omstillingsparathed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokxollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef STY4 kommandørkaptajn Kenneth Nielsen på telefon 20 61 81 64 eller leder af det luftmilitære element major Jarl Købsted på telefon 22 51 77 22.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 3. juli 2022 og vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter fristen. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Bemærk at stillingen også er slået op på flere niveauer. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat, hvor du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

16.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent