Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Rådighedsstilling - Næstkommanderende til 2. Eskadres Reserve


Rådighedsstilling - Næstkommanderende til 2. Eskadres Reserve

Savner du Søværnet, smagen af saltvand og frisk havluft?
Ønsker du at bruge din erfaring i udviklingen af Søværnets største reserveenhed?

Under parolen ”FREM – Fleksibelt, Relevant, Effektivt og Meningsfuldt” tager Søværnets Reserve i disse år store skridt i retning af bedre integration med Søværnets faste struktur og derfor er der brug for en ny næstkommanderende til 2. Eskadres Reserve.
Om os
2. Eskadre opstiller Søværnets primære kampenheder i Division 21 og 22, Søværnets Dykkertjeneste og Minerydning Danmark. Reserven består af afgåede fuldtidsansatte fra alle personelgrupper og specialer med erfaring, evner og vilje af værdi for 2. Eskadres opgaveløsning.

Vores enheder deployeres hyppigt i internationale operationer og indsættelser – herunder for eksempel antipirateri operationer sejlads i NATO´s stående flådestyrker, og som bidrag til hangarskibsgrupper – og i nationale operationer under Arktisk Kommando eller i danske farvande. Enhederne deltager ligeledes i en lang række øvelser i og uden for Danmark.

Rådighedspersonellet indgår enten direkte i besætningen eller i støttefunktioner. Eksempelvis gennemfører én fregat om året den krævende FOST-certificering (Flag Officer Sea Training) ved Royal Navy, og forud for dette bidrager fagspecialister fra 2. Eskadres Reserve med konkret erfaring fra tidligere gennemførsler.

Formålet med 2. Eskadres Reserve er at understøtte opgaveløsningen i Forsvaret bredt, herunder med udlån af folk til andre eskadrer og enkeltmandsudsendelser, såsom i FRONTEX og i FN. Derfor er der brug for en dygtig næstkommanderende til videreudvikling af 2. Eskadres Reserve, så den kan anvendes i endnu højere grad.
Om stillingen
Den næstkommanderende refererer til Chefen for 2. Eskadres Reserve, der sidder i 2. Eskadres stab på fuld tid og står for den daglige håndtering af rådighedspersonel i tæt koordination med Søværnets Center for Administration, eskadrens skibsledelser og staben.

Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.
I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Som næstkommanderende skal du bidrage til udviklingen og integrationen af reserven, så den kan understøtte eskadren med indsættelsesparat personel. I fremtiden skal alle reservister trænes og udpeges til en specifik designeringsfunktion, som de kan besætte i krise- og krigstid. Du bliver en vigtig del i denne organisationsudvikling.

Det betyder, at du som næstkommanderende skal være forberedt på at tage fat på et væld af forskellige opgaver. Du skal blandt andet kunne understøtte kontakten til rådighedspersonel med henblik på at opretholde et overblik over til- og afgang af ressourcer og kompetencer, samt udløb af Q’er og muligheder for at generhverve disse. Der er dermed tale om en særlig stilling, hvor den rette kandidat får gode muligheder for at præge anvendelsen af reserven i Søværnet.

Stillingen omfatter følgende opgaver:

- Udvikling af eskadrens rådighedspersonel, reserveorganisation og processer, med henblik på bedre integration og udnyttelse af reserven i 2. Eskadres opgaveløsning.

- Samarbejde med andre reserveenhedschefer og Chefen for Søværnets Reserve om udviklingen af Søværnets reserve som helhed.

Et minimum af 10 - 20 dages tjeneste om året må påregnes.

Du vil få udleveret en fjernarbejdsplads, der giver dig mulighed for at deltage i stabsarbejde og møder fra hjemmekontoret. Derudover vil du få en kontorplads på eskadregangen i Korsør.
Om dig
Du er uddannet linje- eller reserveofficer fra Søværnet, med VUT I/L, eller tilsvarende eller en civilt ækvivalerende uddannelse. Derudover har du med baggrund i tidligere tjeneste et godt netværk og solidt kendskab til Søværnets opgaver, kultur og vilkår.

Det er vigtigt, at du fortsat brænder for Søværnet og din motivation ligger i at bidrage til den overordnede opgaveløsning.

Endelig er det naturligvis afgørende, at du har et afklaret forhold til din primære arbejdsgiver og din familie i forhold til at gøre rådighedstjeneste.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajnløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 2. Eskadres Reserve, kaptajnløjtnant Christopher Siemssen på mail: 2e-st-osbh@mil.dk eller på telefon 30 38 07 05.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Ansøgningsfristen er den 30. juni 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt kort efter.

Ansættelse pr. 1. august 2022 eller efter aftale.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.06.2022

Indrykningsdato

16.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent