Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Hærkommandoen (G7) søger stabsofficer til håndtering af internationalt samarbejde.


Hærkommandoen (G7) søger stabsofficer til håndtering af internationalt samarbejde.

Vil du være en del af et engageret team, der arbejder i et internationalt miljø med mange berøringsflader?
Kan du lide have en spændende og afvekslende arbejdsdag med daglig kontakt til Hærens myndigheder samt internationale partnere ?
Ønsker du at arbejde i et team med engagerede kollegaer og at blive udfordret og udviklet gennem arbejdet på niveau II ?
Så er du måske vores nye sagsbehandler i internationalt samarbejdselement.
Om os
Hærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære kapaciteter til både indsættelse og beredskab. Uddannelsessektionen (G7) er ansvarlig for den overordnede planlægning af aktiviteter i Hæren, og giver direktiver og befalinger for uddannelsesvirksomheden og koordinerer uddannelse mellem myndighederne.

Uddannelsessektionen består af fem elementer; enkeltmandsuddannelseselement, internationalt samarbejdselement og enhedsuddannelseselement, Simulationselementet og Elementet for Erhvervsrettet konstabeluddannelse.

Uddannelsessektionen, G7, direktivgiver og koordinerer uddannelse for enheder og enkeltpersoner samt nationale, internationale og værnsfælles øvelsesaktiviteter.

Elementet for internationalt samarbejde består af 4 medarbejdere, der forestår koordination af Hærens strategiske samarbejde med allierede hære, international øvelsesvirksomhed og uddannelsessamarbejde. Dette sker i tæt dialog og samarbejde med Hærens myndigheder, øvrige dele af Hærkommandoen, Forsvarskommando og internationale samarbejdspartnere. Samarbejdet omfatter derved en bred værnsfælles og international kontaktflade.

I elementet lægges der stor vægt på at løse opgaver i et godt og positivt samarbejde som fordre gode relationer på tværs af mange nationer. Som sagsbehandler vil du skulle løse opgaver med stor selvstændighed og i et tillidsbaseret, anerkendende og udviklende samarbejde, hvor omgangstonen er venlig og imødekommende. Du vil skulle deltage i national og international mødevirksomhed, hvor du sammen med et team eller selvstændigt skal repræsentere Hærkommandoens interesser.

Vi kan tilbyde en udfordrende hverdag i et spændende og dynamisk miljø, hvor den enkelte medarbejder kan byde ind med sine kompetencer, således at opgaverne bliver løst så hensigtsmæssigt som muligt.
Om stillingen
Dine arbejdsområder vil blive sammensat i forhold til baggrund og kompetencer, men omfatter i udgangspunktet sagsbehandling vedr.:
• Deltagelse i planlægning og koordination af international øvelsesvirksomhed for Hærens myndigheder.
• Sagsbehandling af deltagelse med enheder på større NATO og internationale øvelser.
• Koordinering af møder med internationale samarbejdspartnere.
• Koordinering af udveksling af enheder og enkeltmand med udenlandske samarbejdspartnere.
• Samarbejde med Operationsstaben om deltagelse med enheder i internationale aktiviteter.

Dit daglige faste tjenestested vil være i Hærkommandoen i Karup. Men derudover deltager du også i planlægnings- og koordinationsmøder i udlandet med internationale samarbejdspartnere, og i besøg på internationale øvelser, hvori hærens enheder deltager. Du må derfor forvente en vis rejseaktivitet til planlægnings- og øvelsesaktiviteter nationalt og internationalt samt i forbindelse med koordination med underliggende myndigheder.
Om dig
Du har erfaring fra tjeneste som næstkommanderende/chef i en underafdeling eller tjeneste ved en stab på bataljonsniveau eller tilsvarende, og du har erfaring fra udsendelse i internationale missioner. Erfaring fra tjeneste ved anden højere stab vil være en fordel, men er ikke et krav.

Du er analytisk stærk og forstår at tænke din problemløsning ind i et helhedsorienteret perspektiv. Du prioriterer samarbejde, ser løsninger fremfor begrænsninger, er fleksibel og går altid efter kvalitet i opgaveløsningen. Du har gode diplomatiske evner og formår at skabe gode relationer gennem dialog og samarbejde på tværs af nationale og internationale myndigheder og institutioner. Du besidder stærke kommunikative evner og kan formulere dig tydeligt og præcist både skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk.

Stillingen kan søges af M321 kaptajner som på sigt ønsker optagelse på MMS eller af den erfarne M321 som sigter imod personlig udnævnelse til major (M322).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Dennis Hejlesen (FKO-H-G73A) på telefon 2291 2278 eller oberstløjtnant Kåre Jakobsen (FKO-H-CHG7) på telefon 20 80 75 70.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 30. juni 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. august eller snarest herefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Kontakt og ansøgning:


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.06.2022

Indrykningsdato

16.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent