Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vedligeholdelseshjælper til vedligeholdelsessektionen ved 2 MEKINFKMP, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde - (genopslag)


Korporal og vedligeholdelseshjælper til vedligeholdelsessektionen ved 2. mekanise-rede infanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde - (genopslag)

Vil du kombinere din faglige uddannelse som motormekaniker med tjeneste ved en operativ enhed?
Om os
2 mekaniserede infanterikompagni er et at Hærens stående kompagnier. Vi har, med rod i I/LG, en lang og stolt historie, der går tilbage til Den Kongelige Livgardes oprindelse. I nyere tid har kompagniet været indsat i Afghanistan og Irak.

Vi er enkadreret i PIR V med stabiliserende våben system (STAVS).

Kompagniets værdier er professionalisme, ærlighed og loyalitet. Efterlevelsen af disse værdier tilsikrer at kompagniet altid har fokus på at skabe en enhed der til alle tider kan løse den stillede opgave, og som samtidig er en fantastisk arbejdsplads.
Om stillingen
Kompagniets vedligeholdelsessektion er organiseret med en oversergent (sektionsfører), en sergent (gruppefører), en korporal (mekaniker) og tre konstabler (indenfor motor, våben og elektronik). Sektionen består udelukkende af erfarne og dygtige mekanikere, som har et fagligt højt niveau.

Dine væsentligste opgaver som mekaniker vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af PIR V.

Du skal selvstændigt og med forudseenhed levere vedligeholdelse og løsninger af høj kvalitet, så du herigennem bidrager til sektionens og kompagniets samlede opgaveløsning.
Om dig
Du har en uddannelse som mekaniker.

Du har kørekort til kategori B.

Du har en høj faglighed i din opgaveløsning. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning. Du er god til at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer, så du via konstruktivt samarbejde kan bidrage aktivt til opgaveløsningen i samspil med sektionens og kompagniets øvrige personel.

Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre sig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede og du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst og du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at løse enhedens opgaver.

Det er ønskeligt:
At du har erhvervet kørekort kategori C og CE, har erfaring med pansret mandskabsvogn, samt er uddannet i taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.
At du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som mekaniker i en enhed under Hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Du er bevidst om at være rollemodel for dine yngre kollegaer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af første grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oversergent Maria Hvitfeldt Holm på mail LG-S1-11A@MIL.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 30. juni 2022 og samtaler forventes afholdt efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen og svendebrev/uddannelsesbevis sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast op-stiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

30.06.2022

Indrykningsdato

16.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent