Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vagtbefalingsmand til Slesvigske Fodregiment


Vagtbefalingsmand til Slesvigske Fodregiment

Vil du være en del af et traditionsrige Slesvigske Fodregiment og være med til at bevogte Haderslev Garnison? Kan du holde humøret oppe, også på dit mandskab når det bliver sent på nattevagten?

Trives du med stort ansvar, mulighed for at byde ind med erfaringer og forslag til at løse opgaverne endnu bedre i rammen af de eksisterende forhold? Så bør du søge stillingen som Vagtbefalingsmand ved Slesvigske Fodregiment.
Om os
Staben ved Slesvigske Fodregiment er nyoprettet og løser i fred, krise og krig mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison. Staben består af Ledelseselementet, Personelsektionen (S1), Efterretningssektionen (S2), Operationssektionen (S3) og Logistiksektionen (S4). Hertil kommer S35 og S5, som er bemandet med reservister.

Staben løser blandt andet presse- og informationstjenesten, kontakt og velfærd, den militære sikkerhedstjeneste, informationstjenesten, informatik- og kryptosikkerheden, personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning og driver Uddannelsesmaterielkontoret med stort fokus på at støtte og vejlede vores soldater!

Vagten ved Slesvigske Fodregiment består af 14 stillinger. 1 vagtleder, 7 vagtkommandør og 7 vagtassistenter.
Om stillingen
Vagtkommandøren (VK) står for den daglige drift og ledelse af vagten. VK leder vagtstyrken og fører kontrol med udførelsen af vagttjenesten, således at regimentets høje standard også afspejles i vagten.

VK og vagtassistenterne er regimentets ansigt udadtil, da de er det første som møder gæster og civilt og militært ansatte i forsvaret. VK er garant for, at alle ansatte og gæster på Haderslev Garnison kan udføre deres arbejde i sikre rammer, både i fredstid og under krise.

Vagtstyrken på Haderslev Garnison er oprettet for at bevogte og sikre kasernen.

Du vil blive tildelt en række vagter pr. uge, fordelt på dags- og nattevagter.

Hvis du på sigt ønsker at forrette tjeneste ved XIII Lette Infanteribataljon, vil det være muligt at tilrettelægge din tjeneste således, at du ved siden af vagttjenesten deltager i bataljonens uddannelse og andre aktiviteter.
Om dig
Du er sergent, med erfaring fra underafdelingsniveauet og gerne fra stående styrke. Du har erfaring med militærvagttjeneste på en af Hærens garnisoner eller forsvarets andre tjenestesteder.

Du har en professionel indstilling, er ansvarsbevidst og selvstændig. Din kontrolvirksomhed er effektiv og vejledende overfor såvel mandskab som foranstående. Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Din fremtræden skal være med autoritet, høflighed og ordentlighed. Du ser det som en selvfølge at holde dig i fysisk og mental form, da du er både rollemodel og leder af resten af vagtstyrken.

Der vil være en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans.

Du har måske ønsker om at fortsætte din tjeneste ved XIII Lette Infanteribataljon eller i Stab Slesvigske Fodregiment. Til en eventuel samtale bedes du have gjort dig tanker om din fortsatte tjeneste i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
Chefen for Efterretningssektionen MJ Torben Rønne på telefon 72 83 12 23 eller på mail SLFR-S2-01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 3. juli 2022, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse fra den 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Overvejer du at flytte til Haderslev Kommune? Så besøg http://www.boihaderslev.dk/.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Slesvigske Fodregiment er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev
oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Slesvigske Fodregiment består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet,
Stab og Slesvigske Musikkorps.
Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren, og gennemfører sammen med øvrige tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren.

Staben leverer administrativ støtte til alle enheder på Haderslev kaserne, og
planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Staben består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af Uddannelsesmaterielkontoret,
pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.

Slesvigske Musikkorps er et af Hærens tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og er Forsvarets
Musikalske Ambassadør. Musikkorpset deltager årligt ved en række militære og civile arrangementer, herunder militære parader, nationale mærkedage og offentlige koncerter.

Ved regimentet uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen skal ved udgangen af Forsvarsforliget 2018-2023 bestå af en stab, et S7, tre lette infanterikompagnier, et stabskompagni og et uddannelseskompagni. Til sammen vil bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater.

Bataljonen vil være let bevæbnet og udrustet, og primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Regimentets reserve benævnt ”XXII Reserve Bataljon (RES BTN)” er rammen for reserven til støtte for Staben og Totalforsvarsenheder. Reserven er under opbygning, og stab XXII RES BTN vil skulle støtte med uddannelsesopgaver i fred samt forstærke Staben i krise og konflikt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

15.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent