Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabsofficer til arktiske landoperationer ved Arktisk Kommando (genopslag)


Stabsofficer til arktiske landoperationer.

Kaptajn/kaptajnløjtnant med mod på nye udfordringer, søges til en spændende stilling som stabsofficer ved J3, operationssektionen.
Har du lyst til komme med på holdet ved Arktisk Kommando i Nuuk, hvor de operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region så send din ansøgning snarest.
Om os
Operationssektionen indgår i operationssøjlen ved Arktisk Kommando. Sektionen består af ni personer fra de tre værn. Vores planlægningsopgaver omfatter bl.a. disponering og synkronisering af tildelte enheder og styrker til maritime-, fiskeriinspektions-, havmiljø-, luftmilitære-, landmilitære- samt satellitovervågningsopgaver.

J3 har vi et godt arbejdsklima, hvor vi sparrer på tværs af fag- og ansvarsområder. Her kan være travlt – men stadig med tid til faglighed, koordination og drøftelser med kollegerne i de øvrige afdelinger.

Vi værner om trivsel og gode relationer til kollegerne i AKO såvel som vores underlagte enheder.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse for dig, såvel som for din evt. medrejsende familie. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold.
Om stillingen
Som stabsofficer med ansvar for landoperationer vil du spille en vigtig rolle i gennemførelsen af sektionens operative planlægnings- og disponeringsprocesser. I den sammenhæng indgår du som sektionens landmilitære specialist.

Du vil få ansvaret for planlægning af landoperationer i Grønland samt koordinationen og planlægningen af arktiske landoperationer i samarbejde med Specialoperationskommandoen, Jægerkorpset, Slædepatruljen Sirius og reserveenheder. I nødvendigt omfang vil en kollega introducere dig til de sidstnævnte områder.

Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også udviklingen i Arktis. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter!

Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer. Du kan endvidere forvente at blive inddraget i det kommende forligsarbejde.

Stillingen er placeret i Nuuk. Begrænset rejseaktivitet til Danmark og udlandet kan forventes. Herunder må du i et vist omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant, og måske har du erfaring fra det arktiske område fra tidligere tjeneste, eller måske har du en bred erfaring, kombineret med tilpas mængde omstillingsparathed.

Stillingen er også slået op som premierløjtnant.

Du besidder gode analytiske evner, og har du erfaring med operativ planlægning, vil dette være en fordel.

Det er et krav, at du kan formulere dig klart på skrift og i tale – ligeledes også på engelsk. Har du stabserfaring er det et fordel. Vigtigt er dog, at du er har gå-på-mod, og ser det som en naturlig del af din faglige såvel som personlige udvikling at indgå i et værnfælles arbejdsmiljø.

Du brænder for at udforske nye fagfelter – og begrænses ikke af, at dagene kan være veksle mellem forudsigelighed den ene dag - og at den næste dag så udvikler sig lige modsat. Du vil få tildelt opgaver, som afpasses til dit erfaringsniveau samt afstemt med dine ønsker om udvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil få stillet fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen (FPTBST 564-15).

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chef for Operationssektionen, orlogskaptajn Jørgen Gjerulff Bruun på FKO-A-CHJ3@MIL.dk eller på telefon +299 36 40 30.

Du kan kontakte SSG Kaare Bak, Arktisk Kommandos HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA02@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 3. juli 2022, hvorefter vi gennemfører samtaler. Samtalerne vil blive afholdt via VTC.

Stillingen ønskes besat den 1. september 2022 eller efter nærmere aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Arktisk Kommando forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

15.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent