Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kaptajn med interesse for tværgående integration ved FKI/KALA, FMI


Kaptajn med interesse for tværgående integration ved FKI/KALA, FMI

Vil du arbejde med tværgående systemintegration og være med til at skabe overblik på en kompleks arbejdsplads?

Vil du være med til at sikre sammenhængene i materielstyring på tværs af Kapacitetsansvarlig Land (KALA) portefølje?

Så er denne stilling noget for dig.
Om os
Du vil indgå i Kapacitets- og Integrationssektionen (FKI), der lige nu er et team på fem personer, fire civile og en militær, som tilsammen udgør KALA systemintegrationssektion.

Formålet med FKI er at sikre teknisk koordination af projekter, verifikation og validering af projekter, samt udarbejdning og vedligeholdelse af en egentlig systemarkitektur i KALA.

Alt dette skal ske i samarbejde med de ansvarlige sagsbehandlere, kapacitetsmanagere og ansvarlige. Vi gør det ved anvendelse af forskellige modeller.

FKI er fysisk placeret sammen i Føringsstøtteområdet. Forretningsområdet består af 4 kapacitetscentre med hver sit kompetenceområde med ansvar for forskellige ting fra radioer over computere til GPS.

Vi er i alt ca. 40 medarbejdere i Forretningsområde Føringsstøtte.
Om stillingen
Du skal med direkte reference til sektionslederen fungere som tværgående koordinator på alle FKI projekter og sikre at tidsplanerne bliver overholdt.

Du skal derudover være tovholder på ”government furbished material” (GFE), som er det materiel, de forskellige projekter køber ind til installering på tværs af platforme.

Du vil også være kontaktpersonen til kapacitetsudviklingsplaner på hele KALA portefølje for FKI.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet:
• Styring af GFE lister.
• Kontakt til de forskellige GFE ejere.
• Være POC på alle KUP i KALA inklusive de projekter, som laves andre steder, men har påvirkning på KALA.
• Rådgivning på forskellige anskaffelsesmetoder.
• Deltage i kvalitetssikring og vedligehold af KALA systemarkitektur.
• Deltage i reviews of acceptance tests efter behov, herunder sikre kvalitet.
• Udfærdige tidsplaner for FKI arbejde og udføre disse.
• Varetagelse af uddannelsesaktivitet.
• Fungere, som bindeled imellem den militære virkelighed og de civile systemingeniør.
• Ad hoc NK virke.

Der må påregnes noget rejseaktivitet i både Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus, VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført Føringskursus, vil du i så fald kunne indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du kan have en teknisk bachelor i bagagen med interesse for materielmæssig integration.

Du er interesseret i at sikre at soldaterne får det rigtige materiel, samlet på den rigtige måde og at det fungerer, som efterspurgt. Du er interesseret i hvordan fremtidens materiel ser ud og kan virke.

Du har erfaring med anvendelse af SAP og DeMars og befinder dig godt på en digital arbejdsplads.

Som menneske er du analytisk velfunderet og systematisk i dit planlægnings- og analysearbejde. Vi forventer, at du arbejder struktureret med dine opgaver, både selvstændigt og som en del af et team, og du formår at følge opgaverne til dørs.

Vi kender ikke altid næste uges opgaver, så du skal være omstillingsparat og fleksibel, samt evne at bevare overblikket i en hektisk hverdag med skiftende prioriteter.

Vi forventer endvidere, at du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig flydende på skrift og i tale på såvel dansk som engelsk.

Du vil få en både spændende og travl hverdag og vil selvfølgelig modtage nødvendige kurser og gennemgå et internt kompetenceudviklingsforløb, for at kunne bestride stillingen.

Derudover vil der være gode muligheder for yderligere kompetenceudvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til Kaptajn Jesper Larsen på telefon 23 46 15 53 eller på mail FMI-LA-FKI01@FIIN.DK

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2022 og vi forventer at afholde samtaler i ugerne derefter.
Stillingen ønskes besat fra 1. oktober 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingerne via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbeviser, mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

15.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent