Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Business Controller til Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets Departement


Business Controller til Økonomidivisionen i Forsvarsministeriets Departement

Vil du være med til at styre Forsvarets økonomi? Har du mod på at arbejde med økonomistyring i en af de mest komplekse styrelser i den danske stat? Er du engageret, fagligt dygtig og god til at samarbejde? Så er du måske den vi søger.
Som ansat hos os, vil du komme til at arbejde sammen med en masse skarpe kolleger, der controller og styrer økonomien på tværs af hele organisationen.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision (Økonomipartner for Forsvarskommandoen) er en del af Forsvarsministeriets Departement og har ansvaret for, at alle underlagte myndigheder og stabes økonomi bliver forvaltet på bedst mulige måde, med henblik på at skabe mest muligt forsvar for pengene.
Økonomidivisionen leverer rettidig og værdiskabende økonomisk rådgivning til alle niveauer af Forsvaret – fra forligsaftaler og internationale missioner til budgetter, forbrugsopfølgning og prognosticering af løn og øvrig drift.
Vi har den nødvendige sammensætning af økonomisk og militær faglighed, således at vores rådgivning medvirker til, at Forsvaret får mest muligt operativ effekt for pengene.
Økonomidivisionen er placeret i Region Midtjylland på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Økonomidivisionen er opdelt i tre Økonomistøtteafdelinger samt en Styrings- og Udviklingsafdeling. De tre økonomistøtteafdelinger rådgiver henholdsvis Hærens enheder og Specialoperationskommandoen, Søværnets enheder, Arktisk Kommando, Sanitetskommandoen og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt Flyvevåbnets enheder, Forsvarsakademiet og de enheder der er ude på internationale operationer.

Som Business Controller vil din primære opgave være økonomiske rådgivning af Flyvevåbnets ledelse. Derudover vil du få til opgave at støtte økonomistyringen ved en eller flere af Flyvevåbnets decentrale myndigheder.
Ydermere vil du skulle deltage i udviklingsopgaver vedrørende optimering af økonomistyring i Flyvevåbnet og Forsvaret generelt.
Om dig
Du har en relevant uddannelse f.eks. som revisor, finansøkonom, HD i regnskab eller anden relevant uddannelse.

Som person er du fagligt velforankret og kan lide at arbejde i et miljø med både militære og civile kolleger.
Du evner at samarbejde på tværs af organisationen ligesom, at du besidder evnen til at arbejde både selvstændigt og som en del af et team. Du er konstruktiv, engageret, fremsynet og initiativrig, og du evner at bidrage positivt og med godt humør til opgaveløsningen. Det er vigtigt, at du kan samarbejde med resten af teamet, men også på tværs af økonomidivisionen samt med Flyvevåbnets organisation.

Vi lægger vægt på at du:
• Har erfaring med økonomistyring, gerne Business Controlling.
• Har en bred og solid erfaring med Flyvevåbnet virke.
• Besidder gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner.
• Kan kommunikere kompliceret fagligt materiale konkret og målrettet beslutningstagere.
• Kan samarbejde på tværs af organisationer og faggrupper.

Vi tilbyder et attraktivt job med meget gode karrieremuligheder, samt muligheder for faglig og personlig udvikling. Du vil få en spændende og alsidig hverdag, hvor du vil komme helt tæt på beslutningsprocesserne i forsvaret.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Afhængig af kvalifikationer og kompetencer vil der være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Forsvarskommandoens Økonomidivision, Herningvej 30, 7470 Karup

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kontorchef Michael Jacob Olesen, telefon 25511836.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Heidi Ostenfeld ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-hio@mil.dk eller telefon 32 66 5373

Ansøgningsfristen er den 29. juni 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.
Stillingen er til besættelse 1. august 2022 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

29.06.2022

Indrykningsdato

15.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent