Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Maritimt Overvågningscenter søger Maritime Overvågningsassistenter


Maritimt Overvågningscenter søger Maritime Overvågningsassistenter

Har du lyst til at arbejde som maritim overvågningsassistent i et maritimt og militært team på land, hvor du døgnet rundt er med til at skabe overblik over den maritime situation i farvandene omkring Danmark?

Det har du mulighed for nu!
Om os
Maritimt Overvågningscenter er geografisk placeret lige syd for Frederikshavn og vores primære opgave er, at producere et maritimt overblik over skibe, der sejler i de danske farvande. Billedet danner grundlag for, at den danske stats øvrige myndigheder (ex. Forsvaret, Politi, Told og Skat, Beredskabet m.fl.) kan udøve myndighed til søs under alle forhold.
Maritimt Overvågningscenter er en del af Søværnets Overvågningsenhed, som igen er en del af 3. Eskadre.
Om stillingen
I stillingen vil du være militært ansat i Søværnet.

Dit job bliver at indsamle, taste og vurdere informationer om skibstrafikken fra tilgængelige radio-, radar- og internetforbindelser.

Som maritim overvågningsassistent (MOA) ved MOC, kan det være dig, der taler med en kaptajn på et skib, og får en mistanke om, at han ikke kan føre sit skib sikkert, og dermed dig der indleder alarmering af politiet for at forhindre en alvorlig søulykke i at indtræffe. Det kan også være dig, som holder øje med, at udenlandske krigsskibes aktiviteter i danske farvande foregår efter givne tilladelser og gældende regler.

Dine vagter foregår i operationsrummet, hvor du vil indgå i et vagthold på 6 personer – 1 vagtholdsleder og 5 overvågningsassistenter. Det er en fuldtidstjeneste, som varetages på døgnbasis med vagter af 12,5 timers varighed, hvorfor du vil skulle arbejde på vagthold med skiftende arbejdstider, herunder både om natten, i weekends og på helligdage.
Du vil få mulighed for at dygtiggøre dig, så du på den måde kan styrke dine kompetencer i forhold til jobbet, dig selv og din karriere.

Vi har en anerkendende tilgang til hinanden, og de opgaver vi skal løse. Vi tror på ”frihed under ansvar”, og bestræber os på, at føre en åben og ærlig dialog på tværs af alle personel- og faggrupper. Samtidig vægter vi også initiativ og ansvarsfølelse i forhold til opgaveløsningen og arbejdspladsen højt.
Om dig
Vi forventer, at du har en positiv og engageret indgangsvinkel, og vi lægger vægt på egenskaber som gode samarbejdsevner og medansvar, samt evnen til at kommunikere og formidle på en hensigtsmæssig måde.

Både militære og civile kan søge stillingen.

Er du allerede militæransat i Søværnet, kræves en godkendt og registreret FFB (Forsvarets Fysiske Basiskrav), fuldt egnet ved helbreds- og tandlægevurderinger samt sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT.

Er du militæransat i Hæren eller Flyvevåbnet, skal du have en godkendt og registreret FFB (Forsvarets Fysiske Basiskrav), fuldt egnet ved helbreds- og tandlægevurderinger samt sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT. Derudover skal du snarest efter ansættelsen gennemgå ”Basisomskoling til Søværnet ” (BTS) á 18 dages varighed samt 8 ugers grundlæggende kampinformationsuddannelse.

Er du civil og tidligere ansat i Forsvaret, skal du til en 2-dages afprøvning ved Forsvarets Rekruttering (http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Optagelsesproeve/Praktiske_oplysninger/Pages/Praktiske_oplysninger.aspx), samt kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT. På baggrund af resultatet af afprøvningen, vil Forsvaret tage stilling til, om du er egnet til evt. ansættelse og gennemgang af BTS.

Er du civil uden fortid i Forsvaret, skal du også til en 2-dages afprøvning ved Forsvarets Rekruttering, samt kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT. Såfremt du ansættes, skal du gennemgå Søværnets Basis Uddannelse (SBU – værnepligt i 4 mdr.) samt 8 ugers grundlæggende kampinformationsuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Leder O-sektionen orlogskaptajn Rikke Stenbæk på telefon 72 85 07 03.
Alternativt SSG Lars Hoel, telefon 7285 7553

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 19. juli 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

19.07.2022

Indrykningsdato

15.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent