Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Teknisk officer til F-16 udfasningsprojekt


Teknisk officer til F-16 udfasningsprojekt

Brænder du for at have mange jern i ilden og deltage i projektarbejde – og har du en lille flyver i maven? Kan du lide at have en travl og varieret hverdag, fyldt med spændende oplevelser? Så søger vi netop dig, som har mod på at støtte projektet til udfasning af F-16.
Om os
I KALU er vi systemansvarlige for materielsystemer til luftmilitære operationer. Vi anskaffer, forsyner, vedligeholder og bortskaffer materiel. Vi er også systemansvarlige for materielkapaciteterne i drift.

I Forretningsområde FLY er vi ca. 50 kolleger, som har det overordnede ansvar for at drive og udvikle forsvarets fastvingede fly. Vi samarbejder i et internationalt miljø med flyproducenterne, industrien og andre nationer for at opnå de bedst mulige betingelser for driften af den enkelte flytype og våbensystem.

Som den øverste tekniske myndighed i Forsvaret har vi systemansvaret for flytyperne samt relaterede våben og ammunition, og har således ansvaret for vedligeholdelseskonceptet. I det såkaldte ”vugge-til-grav” princip har vi endvidere ansvaret for bortskaffelse af materielsystemerne når de ikke længere skal være i drift.

Vi er en bredt sammensat sektion og består af specialister, herunder både civile og militære medarbejdere.

Hos kapacitetscenter Kampfly er vi et team på ca. 16 medarbejdere i Ballerup, der primært arbejder med udvikling, drift, logistik og udfasning af F-16 flyet samt relaterede systemer, men også med F-35, som er på vej ind. Hertil kommer en militær medarbejder, der er stationeret i USA til varetagelse af danske interesser i flyets programudvikling og vedligeholdelse.
Om stillingen
Du vil få et ansvarsfuldt job i en travl og varieret hverdag, hvor du skal varetage specifikke opgaver i relation til projektledelse og gennemførelse, rapportering, logistik, drift og vedligeholdelse af F-16 flyet i rammen af F-16 Udfasningsprojektet. Som projektstilling er den tidsbegrænset til udgangen af 2028.

Som vores nye kollega bliver dine arbejdsopgaver inden for klargøring til og gennemførelse af bortskaffelse af Forsvarets F-16 fly, herunder afklaring af muligheder for salg af fly, reservedele, støtteudstyr, dokumentation, mv., alternativt ophug eller ultimativt destruktion.

Du skal assistere projektlederen, som står i spidsen for en projektorganisation under opbygning, der ansættes ud over de ca. 16 nuværende medarbejdere i Ballerup.

Du vil blive ansat som teknisk sagsbehandler med logistisk baggrund fra F-16 ved Fighter Wing ved F-16 Udfasningsprojektet, som planlægges gennemført i perioden fra nu og frem til 2028.

Såfremt du allerede er ansat i Forsvaret og ikke finder anden beskæftigelse inden udløbet af projektet, vil Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse finde en passende stilling til dig.

De tre væsentlige egenskaber i forhold til stillingen er følgende (men ikke begrænset til):

• Teknisk indsigt i F-16 flyet
• Proaktivitet
• Logistisk indsigt

Projektet er yderst komplekst og vil løbende ændre karakter. FMI afsøger i øjeblikket en række muligheder for bortskaffelse af (dele af) F-16 flåden ved salg – via blandt andet samarbejde med flyets producent – hvilket kræver, at der reageres hurtigt i overensstemmelse med den skiftende situation. Derudover ligger der en større koordinerende rolle mellem værksteder og interne afdelinger i FMI.

Du vil indgå i samarbejde med andre kollegaer fra KCM F-16 mhp. at fastholde kapacitetens værdier, og medvirke til optimering af indkøb af reservedele og andet udstyr ud fra indblik i F-16 kapacitetens reservedels og vedligeholdelsesbehov i rest levetiden.

Du vil komme til at indgå i projektorganisationen med stor berøringsflade til FMI andre afdelinger. Du skal derfor ud fra en teknisk/logistisk baggrund både kunne påtage dig den daglige koordinerende rolle, hvor du også får en sagsbehandlende rolle og skal have et stort drive, således at vi holder de mange bolde i luften.

Du skal medvirke til udarbejdelse af de nødvendige ledelses- og projekt relaterede dokumenter og briefings, som giver overblik og tilsikrer at vi har styr på projektet.

Vi kan tilbyde dig et spændende, uformelt og fagligt arbejdsmiljø og et godt kollegialt samarbejde. Du vil selvfølgelig blive tilbudt den efteruddannelse, der skal til for at kunne varetage stillingen.

Basen for Forsvarets kampfly er beliggende i Skrydstrup. Vedligeholdelsen af Forsvarets fly og tilhørende undersystemer udføres forskellige steder i Danmark og i udlandet, og der vil derfor være rejseaktivitet forbundet med stillingen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus, VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført Føringskursus, vil du i så fald kunne indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er teknisk officer, med en baggrund fra Flyvevåbnet, og har en naturlig interesse for militærflyvning samt våbensystemer til kampfly. Du har administrativ erfaring – gerne med brug af SAP/R3. Herudover har du flair for IT-systemer, herunder MS Office.

Du har arbejdet med drift og vedligeholdelse af Forsvarets flyvende kapaciteter fra en eller flere stillinger, herunder gerne på Wing-niveau. Det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring fra drift og vedligeholdelse af F-16 våbensystemet, således din grundlæggende forståelse af F-16 våbenmaterielsystemet er i top. Alternativt har du erfaring fra projektarbejde.

Du har erfaring i MS Office og gerne i brug af SAP/R3. Herudover flair for IT-systemer. Det er afgørende, at du arbejder ansvarligt, er selvdreven og initiativrig samt har gode analytiske evner. I en travl hverdag kan du bevare overblikket og arbejde selvstændigt og struktureret med komplekse problemstillinger.

Du er god til at kommunikere og evner at formulere dig forståeligt og præcist på skrift og i tale på såvel dansk som engelsk. Du er en proaktiv og positivt engageret medspiller, med interesse og flair for struktur og planlægning, som med fleksibilitet og åbenhed løser opgaver selvstændigt såvel som i grupper.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Martin Pedersen på telefon +45 22 42 01 54

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 28. juni 2022 og samtaler forventes gennemført i forlængelse her af. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FMI - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.06.2022

Indrykningsdato

15.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent