Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vagtholdsleder til Vagt- og Bevogtningselementet ved Flådestation Frederikshavn.V


Vagtholdsleder til Vagt- og Bevogtningselementet ved Flådestation Frederikshavn.

Er du oversergent med en robust og bred erfaring inden for Forsvaret, og har du lyst til at indgå i en større sammentømret enhed? Har du det der skal til; gode lederegenskaber, overblik og flair for militær sikkerhed så kan du komme til at indgå som vagtholdsleder i den militære vagt på Flådestation Frederikshavn?
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte Søværnet og Forsvaret, døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion og et Garnisonselement. Vi er i alt 85 medarbejdere.
Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

Basesektionen er inddelt i tre elementer, hhv. Havneelementet, Transportelementet samt Vagt- og Bevogtningselementet.
Stillingen er i Vagt- og Bevogtningselementet, der består af i alt 30 medarbejdere.

Vagt- og Bevogtningselementet er kendetegnet ved en høj grad af professionalisme og har et stort lokalt kendskab til Garnisonens opgaver, rytme og geografi.
Om stillingen
Vagt- og Bevogtningselementet ved Flådestation Frederikshavn leverer militær fysisk sikkerhed til Flådestation Frederikshavn myndigheder og enheder, både indenfor og udenfor hegnet i forbindelse med alarmovervågning, alarmrespons / indsats og patruljekørsel.
Grundlaget for effektiv og ensartet opgaveløsning er et præcist situationsbillede samt et opdateret forvaltningsgrundlag.

Som vagtholdsleder bliver du en del af et velfungerende element, der arbejder tæt sammen med de myndigheder og enheder der er hjemmehørende på Flådestation Frederikshavn.

Som vagtholdsleder vil du indgå i den kontinuerlige bevogtningstjeneste på et vagthold bestående af tre menige bevogtningsassistenter og dig selv. Tjenesten forrettes døgnet rundt, året rundt - 365/24/7. Vi holder vagten, og skaber sikkerheden for andres tjeneste. Vagterne er på 12,5 timer ad gangen.

På vagtholdet indgår du i vagtholdets daglige opgaveløsning, som bl.a. omfatter adgangs- og opholdskontrol, alarmmonitering- og alarmudrykning, eskortering, patruljetjeneste, tjeneste på vagtcentral, katastrofe- og terrorberedskab og vedligeholdende uddannelse. Dette er blot nogle af de discipliner du forventes at tage ansvar for.

Udover funktionen som vagtholdsleder vil du endvidere få en stor rolle i at støtte og verificere oplysninger, samt indgå i driften og sagsbehandlingen, herunder skrive og udarbejde oplæg til nye/opdaterede bestemmelser og SOP’er i samarbejde med den daglige leder af Vagt- og Bevogtningselementet.
Der er et stort fokus på robusthed i opgaveløsningen i elementet, hvorfor du skal være klar til at sætte dig ind i elementets mangeartede opgaver. Dette sker naturligvis med støtte fra dygtige og erfarne kollegaer.

Bevogtningens opgaver er mangeartede og dynamiske, hvilket forudsætter en fast, men dog også fleksibel tilgang til de forskellige opgaver og situationer, som du bliver stillet overfor.
Om dig
Du er oversergent og der lægges vægt på, at du har solid erfaring inden for Forsvaret. Du er som person systematisk og god til at samarbejde - altid med præcision og med helhedsforståelse for Flådestation Frederikshavn såvel som Søværnets og Forsvarets overordnede behov.

Du er som medarbejder og menneske organiseret og sætter en personlig stolthed i at overholde indgåede aftaler og tidsfrister. Du er moden, pålidelig og i stand til at arbejde selvstændigt. Din tilgang til opgaver er fleksibel, hvor du altid er villig til at hjælpe teamet parallelt med varetagelsen af egne opgaver. Du skal have et stort overblik og helhedsforståelse. Du kommunikerer positivt, åbent og ærligt både på skrift og i tale. Desuden er det en fordel, at du er komfortabel med at kommunikere på engelsk i både skrift og tale, da vi har en meget stor berøringsflade med personer, som henvender sig i adgangskontrollen til Flådestation Frederikshavn.

Du vil ofte være Flådestationens ansatte eller besøgendes første møde med Flådestation Frederikshavn, og skal derfor fremstå positiv og agere professionelt. Du skal derfor skulle kunne støtte og vejlede både Forsvarets medarbejdere og dets gæster. Du skal ligeledes være i stand til både påtale, irettesætte og i yderste konsekvens indberette uhensigtsmæssig og kompromitterende adfærd. Din håndtering af alle disse facetter, vil udgøre bevogtningens ansigt udadtil.

Du og din familie skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og på lørdag /søndag og helligdage.

Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for det militære sikkerhedsarbejde og de forventninger der stilles hertil, men det er naturligvis ikke forventet, at du bestrider funktionen fuldt ud fra første arbejdsdag. Vores medarbejdere har til vane at blive hos os over længere tid, så vi vil lægge vægt på at finde den rigtige medarbejder, hvorefter vi sammen udvikler de kvalifikationer og kompetencer, der endnu ikke er på plads.

Det er ønskeligt, at du har enten en tidligere Militærpolitisuddannelse eller bevogtningsassistentuddannelse ved allerede gennemført og bestået bevogtningsmodul 1 og 2.
Det er ligeledes ønskeligt at du er skydelederuddannet og har Q i DEMARS grunduddannelse og disponent arbejdstid. Dertil at du er fortrolig med de fleste produkter i Microsoft Office Pakken. Til dagligt arbejdes der i bl.a. Microsoft Outlook, Excel, Word.

Herudover er der følgende krav.
• Du har dansk og engelskkundskaber svarende til 9. klasses afgangseksamen.
• Du skal have kørekort til kategori B.
• Du er egnet til INTOPS og har en godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Skal gennemføre og bestå et skydeprogram (hvor du bl.a. skal gennemføre og bestå kontrolskydning nr. 6 på pistol).
• Har du ikke en tidligere Militærpolitisuddannelse eller bevogtningsassistentuddannelse skal du gennemføre og bestå bl.a. bevogtningsmodul 1 og 2.

Er du ikke i tjeneste, men vurderes egnet til stillingen, vil du forud for Forsvarets centrale afprøvning skulle gennemføre og bestå Forsvarets fysiske basiskrav inden en ansættelsessamtale.

Er du ikke uddannet i Søværnet skal du ydermere gennemføre Basisomskoling til Søværnet (BTS).

Såfremt du tilbydes ansættelse, vil du efterfølgende skulle gennemføre et lokalt indskolingsforløb på dit nye tjenestested.

Det forventes, at du som en del af sergentgruppen går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder Flemming Noer på tlf. 7283 7311, e-mail 3E-FRH-LDVBE@mil.dk eller chefen for Basesektionen MJ Lars Buhl Christiansen på tlf. 728 56010, e-mail: 3E-FRH-CHBSS@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. juli 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. Eskadre
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.07.2022

Indrykningsdato

15.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent