Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Chef for ledelsessekretariatsfunktionen i Efterretningssektoren


Chef for ledelsessekretariatsfunktionen i Efterretningssektoren

Ledelsessekretariatsfunktionen skal som en stabsfunktion understøtte Efterretningssektoren, der består af fire områdecentre og fire fagcentre.
Om os
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.
Om stillingen
Efterretningssektoren står for at sikre løbende data- og informationsindhentning fra relevante kilder på prioriterede områder samt derudfra at generere relevant analyse, viden og varsling til støtte for FE’ s centrale kunder. Efterretningssektoren har derudover til opgave at bidrage aktivt i den direkte understøttelse af nationale og/eller internationale modvirkeindsatser i forbindelse med bl.a. kontraterror.

Du får bl.a. ansvar for HR og økonomi i Efterretningssektoren, koordination af udvikling og datahåndtering på centrale brugervendte it-systemer, koordinering af investering og styring af driftsmidler i forhold til ovenstående og generelt i forhold til prioriterede behov i E-sektor.

Du skal i tæt koordination med øvrige stakeholdere drive den løbende udvikling af indhentningskapaciteter og -tradecraft, sikre operativ koordination på tværs af FE og bidrage til at tegne sektoren over for eksterne partnere.
Om dig
Vi søger en person med relevant videregående uddannelse. Du har bred og lang ledelseserfaring. Du formår at tænke i helheder. Du bistår med sikker hånd i driften af en stor organisation. Samtidig er du stærkt udviklingsorienteret. Du sætter dig hurtigt ind i nye trends i trusselsbilledet og i teknologiudviklingen.

Du er vant til at arbejde systematisk med store mængder information og til at tænke i værdikæder. Du kan begå dig internationalt og behersker minimum to fremmedsprog på forhandlingsniveau. Du har kendskab til FE’s indhentningsdiscipliner.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige tjenestested er Kastellet.
Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

Som ansat i Forsvarsministeriets ministerområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte den lokale HR-partner ved Forsvarets Efterretningstjeneste på tlf. 33 32 5566 – lokal 2213.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Tine Nielsen på tlf. 3266 5768.

Ansøgningsfristen er 30. juni 2022.
Samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan læse mere om FE på fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”INDBLIK” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

30.06.2022

Indrykningsdato

14.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent