Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Daglig leder af SEAHAWK simulatoren ved Eskadrille 723


Daglig leder af SEAHAWK simulatoren ved Eskadrille 723

Eskadrille 723 søger en sergent eller en konstabel, der ønsker en uddannelse til sergent, til jobbet som daglig leder af SEAHAWK simulatoren. Ønsker du at gøre tjeneste i en enhed, hvor du kan gøre en forskel, og har du lyst til en hverdag med mange varierende og spændende opgaver, så er det måske dig vi søger.
Om os
Eskadrille 723 opererer SEAHAWK helikopter og er Flyvevåbnets enhed med ekspertise i maritime operationer. Eskadrillen hører hjemme på Helikopter Wing Karup, som er hjemsted for alle Forsvarets helikoptere.

Vi træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter, og vi varetager uafbrudt samfundskritiske beredskaber i national regi.

Vores kerneopgaver løses primært ombord på et af Søværnets skibe, hvor skarpe operative opgaver løses både nationalt og internationalt.

For at kunne opstille operative besætninger til opgaveløsningen, så uddannes og trænes flyvende besætningsmedlemmer i Karup. Som en central del af uddannelsen af flyvende besætninger, benytter vi en Full Motion simulator.
Om stillingen
Som daglig leder simulator indgår du som en del af eskadrillens uddannelsesafdeling, som står for al uddannelse og træning.

Din opgave bliver at assistere eskadrillens flyveinstruktører med at gennemføre uddannelse og træning for flyvende besætningsmedlemmer i simulatoren.

Du vil betjene simulatorens systemer og være med til at skabe scenarier og opgaver for de besætninger, som gennemgår træning. Indholdet i scenarierne kan veksle lige fra en simpel navigationstur til mere komplekse taktiske operationer i samarbejde med flådeenheder.

Som en del af dit arbejdsområde vil du i samarbejde med et civilt firma være driftsansvarlig for bygning og simulator.

Stillingen tilbyder en mulighed for at være en del af et operativt miljø, hvor du arbejder med mennesker og den nyeste teknologi. Den kommende tid byder på spændende opgaver med implementering af Anti Submarine Warfare kapacitet i Søværnet og Flyvevåbnet.
Om dig
Du er sergent eller konstabel med ambition om uddannelse til sergent. Vi forventer at du har operativ erfaring enten fra søværnet eller flyvevåbnet.

Du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag, med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver.

Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og har en positiv tilgang til dagligdagen og trives i mindre teams.

Gode kundskaber i skrifteligt og mundtligt engelsk er en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Orlogskaptajn Mogens Sønderhøj ved Eskadrille 723 på telefon nr. +45 72843912, +45 24484980 eller +45 50736843.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. august 2022 og samtaler afholdes løbende. Stillingen ønskes besat 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

07.08.2022

Indrykningsdato

14.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent