Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Seniorsergent til Fregatten ABSALON


Seniorsergent til Fregatten ABSALON

Brænder du for koordination i detaljen på en arbejdsplads, hvor dagligdagen kan være omskiftelig, og berøringsfladerne mange? Har du en høj ordenssans og sætter en ære i at holde ”styr på stumperne”?
Fregatten ABSALON søger en forsyningsbefalingsmand, der ønsker et alsidigt tjenestested, i et professionelt arbejdsmiljø, på et af Søværnets højteknologiske skibe.


Om os
Fregatten ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år blandt andet været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 1) og i OPERATION MERIDIAN ud for Afrikas Vestkyst.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Om stillingen
Forsynings- og Sanitetssektionen er én af tre sektioner i Logistikdivisionen, der ledes af Logistikofficeren. Divisionen bemandes af to officerer, en seniorsergent, to oversergenter og i alt 26 menige. Du vil som seniorsergent i Forsynings- og Sanitetssektionen være den daglige leder med personelansvar for to menige; en forsyningsgast og en sanit (senior medic).

Opgaver og ansvarsområder vil blandt andet være:

• I såvel udenlandsk som indenlandsk havn har du en koordinerende rolle, med at fremskaffe, afhente materiel og planlægge vareleverancer til skibet.
• Du har ansvaret for vedligeholdelse og ajourføring af normlister, opgørelser af skyldlister, lokalindkøb samt vedligeholdelse og ajourføring af lokationer.
• Du har ansvaret for rekvirering, modtagelse og returnering af materiel til skibet
• Du udfører sagsbehandling i relation til materiel og efter logistikofficerens udgivne direktiver.
• Du bistår dæksbefalingsmanden i henhold til eftersyn og vedligeholdelse af redningsmidler mv.
• Du vil indgå i tørn som vagtassistent i havn og til søs.
• Bistå i undervisning ved bla. enhedsuddannelse.
• Og mange andre spændende opgaver.


Ligeledes vil dine opgaver under sejlads bestå af:
• Leder af havaripatrulje
• Forrette tjeneste som Flight Deck Director (håndtering af helikopter).
• Fører tilsyn med rengøring i henhold til rengøringsrullen
• Og meget andet

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund, såvel tjenesteligt som personligt.

Om dig
Vi søger en energisk, robust og effektiv medarbejder, som er klar til at give en ekstra hånd med, når der er travlt, og som med et åbent sind kan indgå i et omskifteligt miljø, og i en til tider hektisk hverdag.

Du arbejder uden besvær selvstændigt, og kan naturligvis også indgå i et team, ligesom du har en ”can do” tilgang til opgaverne. Du har det bedst med, at der altid er ”styr på stumperne”, og kan se et par skridt frem i opgaveløsningerne.

Du skal være leder for en meget selvkørende sektion, hvorfor du skal have klare holdninger og være i stand til tydeligt at formidle dine holdninger og budskaber.

Du skal være indstillet på, at funktionerne som vagtassistent, havaripatruljeleder og håndtering af helikopter fylder en del af din arbejdsdag. Det betyder derfor, at der er en stor vekselvirkning mellem administrative opgaver og masser af frisk luft på dækket.

Kvalifikationer
• Du skal som minimum være oversergent, og være vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.
• Du er erfaren bruger i DeMars, og har som minimum DeMars Grunduddannelse
• Du har erfaring med Forsvarets forsyninglinjer, f.eks. som beholdningsansvarlig eller regnskabsføre.
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
• Grundvaccination.

Hvis du kommer fra Hæren eller Flyvevåbnet vil der blive lavet et individuelt omskolingsforløb.

Desuden ser vi gerne, at du har, eller er klar til at gennemføre:
• DeMars 904 Myndighedsbeholdning.
• DeMars 601 Rekvirent Indkøb
• DeMars 602 Indkøb


Ønskelige kvalifikationer
• Sejlerfaring fra DIV 21 eller DIV 22 evt. som maskinregnskabsfører eller tilsvarende.
• Uddannet havaripatruljeleder
• Uddannet Flight Deck Director (FDD)

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Logistikofficer, kaptajnløjtnant, Christoffer Lauritzen på tlf. 3016 9465 eller via e-mail: 2E-ABSL-LGO@mil.dk.
Alternativt chefsergent John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 10. juli 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 28 evt. via SKYPE eller VTC. Stillingen er til besættelse 1. august 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

10.07.2022

Indrykningsdato

14.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent