Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Bataljonsbefalingsmand til XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev (genopslag)


Bataljonsbefalingsmand til XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev (genopslag)

Hviler du i din faglighed som befalingsmand, kan du se i helheder med sans for detaljerne, og kan du lede, vejlede og justere?

Brænder du for infanteriet, og trives du med en omskiftelig hverdag i en enhed, der er under opbygning og udvikling, samtidig med bataljonen uddanner og klargør enheder til beredskab og udsendelser på samme tid?

Har du overblik, er du fysisk robust, og har du de militære færdigheder i orden, så du kan gå foran som det gode eksempel?

Så er det dig jeg søger til at stå ved min side som bataljonsbefalingsmand ved XIII Let Infanteribataljon!
Om os
1. januar 2019 blev XIII Let Infanteribataljon (XIII) opstillet ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er under kommando af 2. Brigade, og den har Slesvigske Fodregiment som sit stamregiment.

Bataljonen er i de kommende år fortsat under opbygning. Det medfører bl.a. indfasning af nyt materiel, fortsat opbygning af bataljonens organisation og udvikling af det doktrinære grundlag for indsættelsen af let infanteri.

XIII består for tiden af bataljonsstaben, uddannelsessektionen (S7), Stabskompagniet, 1. og 2. Let Infanterikompagni samt 4. Uddannelseskompagni, der gennemfører Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Det er hensigten, at 3. Let Infanterikompagni påbegynder opbygningen inden for en overskuelig fremtid.

Bataljonen er let bevæbnet og udrustet, og den støttes af mindre taktiske køretøjer. XIII er særligt velegnet til afsiddet kamp i lukket, uoverskueligt og uvejsomt terræn i dagslys og i mørke og i det fulde spektrum af opgaver.

XIII trænes i særligt krævende operationer, hvor den kan indsættes til lands, til vands og gennem luftmobile indsættelser, og hvor den bl.a. skal kunne samarbejde med specialoperationsstyrker.

Bataljonens opgaver og funktionsvilkår stiller derfor høje krav til de fysiske og de grundlæggende militære kompetencer og færdigheder.

Bataljonen kan tilbyde en alsidig og kompetenceudviklende tjeneste, der er personligt og fagligt udviklende.
Om stillingen
Bataljonsbefalingsmanden udgør sammen med bataljonschefen XIII Let Infanteribataljons Command Team. Du er derfor bataljonschefens nærmeste rådgiver, støtte og sparringspartner vedrørende befalingsmandskorpset og infanterifaglighed.

Herunder vil du have ansvaret for, at udvikle bataljonens befalingsmandskorps i samarbejde med brigadechefsergenten og regimentsbefalingsmanden.

Bataljonsbefalingsmanden skal virke som bataljonschefens forlængede arm og talerør, og herunder være rollemodel for befalingsmandskorpset.

Derudover har vedkommende også ansvaret for, at kunne bidrage til at implementere og vedligeholde befalingsmands-strategien.

Bataljonsbefalingsmanden skal være opsøgende. På baggrund af sin erfaring, skal vedkommende støtte og vejlede alt bataljonens personel med henblik på at løse erkendte udfordringer.

Bataljonsbefalingsmanden indgår ligeledes som operationsbefalingsmand på fremskudt kommandostation sammen med bataljonschefen, for command teamet sammen kan lægge tyngde under indsættelser.

Bataljonsbefalingsmanden er ansvarlig for ceremonielle aktiviteter i bataljonen og i tilknytning til Slesvigske Fodregiment, herunder bataljonens mærkedag ”Bjerningdagen” samt planlægning og gennemførelse af Bataljonsdagen.

Tjenesten vil give indsigt og mulighed for at påvirke udviklingen af bataljonen og let infanteri.

Virket som bataljonsbefalingsmand vil derudover give et godt afsæt til et karrierespor inden for især operationer og uddannelse.

På sigt kan stillingen give mulighed for at komme i betragtning som brigadechefsergent eller regimentsbefalingsmand.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt, forventer vi, at du har en anciennitet som befalingsmand på 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent, samt at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Du har en professionel indstilling, gode militære og enkeltkæmperfærdigheder, hvorfor du også skal være i god fysisk form.

Du skal endvidere acceptere de mere barske forhold, hvor du skal kunne ”leve af rygsækken” kombineret med en vilje til at løse opgaverne uanset om, det gør ondt.

Kravet til funktionen, er de operative fysiske anbefalinger (OFA) min. niveau 3 og trænbar til niveau 4.

Du har bred erfaring fra underafdelings- og gerne afdelingsniveauer, og det er en fodel at du har haft en bred tjeneste i Hæren og har baggrund fra infanteriet og/eller specialstyrkerne.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt.

Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale, og præget af evnen til at se en sag fra flere sider.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der ofte er korte tidsfrister.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør, og du har let ved at skabe gode relationer. Du ønsker at bruge din erfaring til at gøre bataljonen bedre, og du ser muligheder frem for begrænsninger.

Du vægter korpsånd og loyalitet, og du har den passende konduite, der gør du kan begå dig fra yngste soldat op til og med chefniveauet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for XIII Let Infanteribataljon, oberstløjtnant Anders Dupont Svendsen på telefon 25 15 88 54 eller på mail SLFR-13-CH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 26. juni 2022 og samtaler forventes afholdt den 28. juni i Haderslev eller via VTC. Stillingen er til besættelse 1. august 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske kø-retøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

26.06.2022

Indrykningsdato

13.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent