Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende/deling til Hærens basisuddannelse ved 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg.


Næstkommanderende/deling til Hærens basisuddannelse ved 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg.

Vi søger en oversergent. Eller en erfaren sergent, der er klar til at indgå en uddannelseskontrakt, og som skal fungere som næstkommanderende for Hærens Basis Uddannelse samt være klar til at bidrage til uddannelsen af vores HRU og SRS soldater.
Om os
5. Nationale Støtteelement (5 NSE) består af 120 soldater. Vores hovedfokusområder er at uddanne værnepligtige under Hærens Basis Uddannelse og konstabelelever under Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.

Derudover stiller vi også et væsentligt bidrag til BTN INTOPS bidrag, hvorfor INTOPS som en del af et NSE er muligt på sigt.

5 NSE er derfor opdelt i to HBUDEL, og op til to HRUDEL. Derfor afholder vi kontinuerligt mange uddannelsesaktiviteter, øvelser, SKYPER og omskolinger året rundt.

Der er altså rig mulighed for at gøre brug af sin erfaring fra f.eks. kamptropsenheder, da det ikke er et krav, at man har nogen form for logistisk erfaring fra tidligere tjeneste.

4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer (NSE) er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder.

4 NSE kerneopgaver er at levere uddannelsesstøtte og være BTN kompetencecenter i forskellige specialer, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling.

Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.
Om stillingen
Uddannelsen foregår i rammen af en deling, hvor du kommer til at virke som næstkommanderende, faglærer og instruktør. Som næstkommanderende får du et medansvar i at sikre, at kvaliteten af uddannelsen er så høj som muligt, og at soldaterne opnår gode resultater.

Desuden vil du i rollen som fører og leder skulle medvirke til at holdningspræge og udvikle soldaterne og gruppeførerne gennem dit personlige lederskab og din daglige omgang med soldaterne.

Tjenesten veksler mellem uddannelsesdage på kasernen og feltøvelser, hvor du er væk fra kasernen i flere dage.

I perioder, hvor der er indkaldt værnepligtige, er der tale om et højt aktivitetsniveau.
Om dig
Du er oversergent eller en erfaren sergent, der er egnet til, med en udviklingskontrakt, at gennemføre de kommende uddannelses- og/eller udnævnelseskriterier, der kvalificerer til udnævnelse til OS.

Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer. Du er bevidst om dine menneskelige egenskaber. Du skal være god til at håndtere mennesker, deres frustrationer og udfordringer i en forandringsproces.

Det skal derfor falde dig naturligt at skabe stabilitet i dine folks hverdag samtidig med, at du har flair for DEL interne logistik.

Du har en god grundlæggende taktisk forståelse, og du har et godt indblik i GRP standarder samt er en rutineret og erfaren enkeltkæmper.

Du skal være klar til at blive rollemodel og mentor for de unge BM i 5 NSE samt have evnen til at formidle.

Ved en eventuel jobsamtale skal du forvente at skulle gennemføre forsvarets basistest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 5 NSE, kaptajn Christian Brink Pedersen på tlf. 22 64 76 82 / TRR-4B-500A@MIL.DK eller NSE befalingsmanden seniorsergent Henrik Schmidt på tlf. 72 83 75 28 / TRR-4B-501A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. juni 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.06.2022

Indrykningsdato

13.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent