Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Delingsfører til Flyvevåbnets Basisuddannelse i Karup


Delingsfører til Flyvevåbnets Basisuddannelse i Karup

Er du befalingsmand og går foran som det gode eksempel og har du passion for at skabe holdånd og uddanne soldater? Så har Operations Support Wing lige nu en stilling som delingsfører ved Flyvevåbnets Basisuddannelse.
Om os
Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på 3 sektioner; Flyvevåbnets Basisuddannelse, Bevogtningstjenesten og Military Working Dog.

Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt er præget af stor selvstændighed, fleksibilitet, højt humør og masser af frisk luft.

Om sektionen Flyvevåbnets Basisuddannelse:
Vi er en sektion bestående primært af unge instruktører og uddannelsesbefalingsmænd, der brænder for at give personel til Flyvevåbnet og Forsvaret en god grunduddannelse. Vi ser det som et stort privilegium at give personellet de rette kompetencer og holdninger, til at kunne gebærde sig som kommende kollega i Forsvaret.

Vi gennemfører værnepligtsuddannelse to gange om året med start i februar og august.
Endvidere gennemfører vi en grundlæggende militær uddannelse for kadetter der starter på Officers Basisuddannelsen.
Vi støtter også til gennemførelsen af erhvervspraktik i efteråret.

Vi tilbyder dig at være en del af en sektion, hvor vi stiller krav til hinanden og værdsætter konstruktiv feedback af yngste, såvel som ældste, medarbejder. Kun derved kan vi løbende forbedre os i vores stræben efter at gennemføre den bedste basisuddannelse.

Udover meningsfulde opgaver vil du i Flyvevåbnets Basisuddannelse blive mødt med godt humør og en professionel tilgang til tjenesten, som er med til at skabe arbejdsglæde. Vi tilbyder også en arbejdsplads, hvor såvel uddannelse af elever som udvikling af den enkelte medarbejder er i fokus. Sektionen lægger vægt på viden og personligt engagement, hvilket giver mulighed for, at du også får plads til at udvikle dig selv og dine faglige kompetencer.

Hos os er der plads til individuel kompetenceudvikling og vi tilbyder dig medindflydelse på dagligdagen.
Om stillingen
Du vil i stillingen virke som delingsfører for en deling ved basisuddannelsen.
Du skal i samarbejde med din næstkommanderende og instruktørerne i delingen skabe de fornødne rammer for at opnå den bedst mulige uddannelse for vores elever.

I stillingen skal du sætte rammerne for underlagt personel, så i sammen opnår produktionsmålene. Herunder står du for den daglige ledelse af dit team.
Rammerne til at lede i er brede, og du har stor indflydelse på egen dagligdag.

Implicit i jobbet ligger ligeledes, at du deltager i uddannelsen og her bidrager med dine kompetencer inden for instruktørvirke, samt tilbyder dit faglige virke efter behov.

Stillingen byder på spændende udfordring for dig som leder/fører, og der vil ligeledes være god mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling.

Når der gennemføres værnepligtsuddannelse, vil der typisk være dage i ugen der er længere end normale arbejdsdage og arbejdstiden vil i perioder overstige de 37 timer. Dette tillader en højere grad af fri, særligt mellem holdene – hvor du har stor indflydelse på at tilrettelægge dine friheder.
Om dig
Du er uddannet oversergent og gerne med tidligere international erfaring. Du er er en dygtig soldat, et godt forbillede, og kan gå forrest og sætte sig i respekt i kraft af din holdning, faglighed og personlige fremtræden.

Du kommer med erfaring som mellemleder og meget gerne med personel ansvar.
Alternativt, er du en erfaren sergent, med flere års erfaring fra sergentniveauet og vurderet egnet i FOKUS bedømmelse til oversergentniveauet.

Du kan sige ja til Forsvarets grundværdier: troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed. Og naturligvis forventer vi, at du handler loyalt i forhold til sektionens samlede opgaveløsning. Ligeledes forsøger du af bedste evne at løse opgaverne indenfor tildelte rammer.

Som delingsfører i sektionen stiller vi krav til, at du opfylder følgende kvaliteter og kompetencer:

- Du skal trives i det at bære ansvar for den fælles opgaveløsning.
- Ligeledes befinde du dig godt i at være leder og fører.
- Du har gode samarbejdsevner og er kompromissøgende.
- Du er ansvarlig, selvstændig og opsøgende i din opgaveløsning og konstruktiv i din tilgang til udfordringer.
- Du søger aktivt at vedligeholde og udvikle dine faglige kvalifikationer og stiller disse til rådighed for kolleger og elever med henblik på at støtte dem i deres opgaveløsning og udvikling.
- Din tilgang til tjenesten er struktureret, rettidig og omstillingsparat, når situationer ændrer sig.
- Du skal kunne lide og befinde dig godt i det udendørs miljø, da langt størstedelen af uddannelsen foregå udenfor i enten terrænet eller på skydebanen.

Det vil være en fordel, hvis du besidder følgende kompetencer:

- Du er uddannet skydeleder.
- Du har sprængningsuddannelse.
- Du har erfaring med at virke som delingsfører eller næstkommanderende i en deling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionsleder premiereløjtnant Daniel Schmidt på telefon 41 86 35 64 eller på mail OSW-OBF-001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 23. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. september 2022 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for FSNKAR og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.07.2022

Indrykningsdato

13.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent