Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kok til sejlads med Fregatten ABSALON (genopslag)


Kok til sejlads med Fregatten ABSALON (genopslag)

Er du uddannet kok? Og kan du se dig selv i et stærkt og professionelt team med fokus på sammenhold og faglig stolthed?
Er du klar til at se verden fra en ny vinkel og med øje for opgaveløsning?
Så kan vi tilbyde dig at blive en del af søværnets bedste besætning, hvor vi vægter et godt arbejdsklima, professionalisme og opgaveløsning højt.
Om os
ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. stiller enheder til internationale maritime operationer og indgår i NATO beredskab.

ABSALON har i 2021 gennemført en indsættelse i Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), og gennemført kortere sejladser med henblik på at sikre, at enheden er indsættelsesklar, når det påkræves.
I 2022 har besætningen været indsat i kampen mod pirateri ved Afrikas vestkyst, og efterfølgende indsat i hjemlige farvande, hvor vi løser nationale prioriteret opgaver.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Ombord i ABSALON lægger vi ligeledes vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Om stillingen
Stillingen er i Logistikdivisionen, som består af forplejnings-, dæks-, forsyningssektionen samt hospitalet. Her vil du blive en del af forplejningssektionen, som består af 5 kokke, 1 bager og 6 forplejningsgaster/messegaster.

Din daglige leder vil være proviantbefalingsmanden (PRB) og sektionen har til opgave at servicere skibets messer og cafeteria, samt tilberede og servere ernæringsrigtige måltider 4 gange dagligt til en besætning på op til 180 personer. Servering af måltider foregår både fra skibets serveringsområde (buffet) og fadserveret i messerne.

Dine primære opgaver vil være:
- Deltager i rengøring af alle rum tilknyttet forplejningssektionen.
- Deltager i ombordtagning af proviant samt stuvning af denne.
- Indgå i kokkevagten med øvrige ombordværende kokke.
- Deltager i optælling af proviant, samt materiel relateret til forplejningssektionen.
- Forretter tjeneste som kok under proviantbefalingsmanden anvisninger og deltage i tilberedning af såvel varmt som koldt mad.


Dine sekundære opgaver vil være:
- Junior Medic, herunder at indgå i Junior Medic vagt udenfor basehavn efter udarbejdet tørnliste.
- Indgå i landlovsvagten som røgdykker i basehavn efter udarbejdet vagttørn.
- Deltage i skibets almindelige skibsvedligeholdelse.
Om dig
Du er energisk, faglig stærk og med et godt humør. Du arbejder effektivt og systematisk samt har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Det er vigtigt, at du er i stand til at arbejde selvstændigt med givne opgaver, men også at du i høj grad er i stand til at indgå som en del af et stærkt og rutineret hold.

Kvalifikationer:
Krav:
• Søværnets basisuddannelse(SBU).
• Du skal have et svendebrev som kok.

Har du ikke gennemført SBU, vil du blive tilmeldt hurtigst muligt. Uddannelsen gennemføres i Frederikshavn.
Eventuelle ansøgere fra andre værn end Søværnet, der vælges til ansættelse, har mulighed for at erhverve nødvendige kvalifikationer ved Basisomskoling til Søværnet (BTS). BTS har en varighed på ca. 3 uger, og foregår i Frederikshavn


Ønskeligt:
• Junior Medic uddannelse.
• Truck certifikat.
• Taktisk Sanitet for Enkeltmand(TSE)
• Uddannet røgdykker.

Helbredskrav:
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
• Grundvaccination.
• Egnet til røgdykning.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Vi tilbyder et job med et bredt spekter af opgaver, hvor der sjældent er to ens dage.

Jobbet giver mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.

Du vil blive en del af en kompetent besætning med stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver. ABSALON har fast base i Frederikshavn, og du vil derfor have fast tjenestested her.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til proviantbefalingsmanden ombord ABSALON, sergent Jesper Saldern Olesen, tlf.: +45 2177 5931 eller via mail 2E-ABSL-PRB@mil.dk alternativt logistikofficer, kaptainløjtnant Christoffer G. Lauritzen, tlf.: +45 3016 9465 eller mail 2E-ABSL-LGO@mil.dk

Alternativt, chefsergent John Rasmussen på telefon 72 85 7522

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 3. juli 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 27. Stillingen er ledig, så den er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

09.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent