Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Uddannelseskoordinator hos Eskadrille 515 Kastrup


Uddannelseskoordinator hos Eskadrille 515 Kastrup.

Har du erfaring med uddannelse og har du lyst til en spændende stilling med en afvekslende hverdag? Kan du svare ja, så kan Air Control Wing tilbyde en spændende stilling ved Eskadrille 515 i Kastrup. Vi søger en struktureret, selvstændig og udadvendt kollega, til at blive en del af en enhed, der sætter en ære i at levere høj service og vægter de sociale relationer.
Om os
Eskadrille 515 er en selvstændig enhed underlagt Air Control Wing. Eskadrillen er beliggende i Kastrup. Vi udøver i samarbejde med Naviair den samlede områdekontrol- og flyveinformationstjeneste for fly i dansk luftrum. Det sker fra den fælles civile/militære kontrolcentral kaldet Area Control Center (ACC).

Eskadrille 515 er normeret med 29 medarbejdere. Det operative personel udgør 9 flyveledere og 16 flyveinformationsoperatører. Flyvelederne udøver flyvekontroltjeneste for danske og udenlandske kampfly, i den del af dansk luftrum, som også benyttes af civil trafik. Herudover indgår flyvelederne i varetagelsen af ACCs kontrol med civile fly. Flyveinformationsoperatørerne udøver flyveinformationstjeneste på døgnbasis, for alle danske og udenlandske militære luftfartøjer, der flyver efter visuelle flyveregler.

Eskadrille 515 har lokaler i Naviairs bygningskompleks i Kastrup, og skal under særlige omstændigheder varetage Flyverkommandoens opgave som driftsherre i ACC.
Om stillingen
Du bliver en del af uddannelseselementet i eskadrillen, om end dine arbejdsopgaver vil favne alle dele af eskadrillens arbejde. Dit primære virke vil være som støtte til elementlederen i planlægningen, ledelsen, fordelingen og kontrollen af elementets opgaver, herunder blandt andet:
- Rekruttering til flyveleder og flyveinformations uddannelserne
- Koordination af flyvelederuddannelsen, herunder tilsyn
- Koordination af vedligeholdende uddannelse for flyveledere og flyveinformationsoperatører

Af andre opgaver i stillingen kan nævnes:
- Dokumentation (Workzone)
- Idrætsvirke
- Køretøjsansvarlig
- Militær sikkerhed

Du vil opleve en alsidig hverdag i et livligt og humoristisk miljø, hvor to dage sjældent er ens og hvor du selv, inden for givne mål og rammer, bidrager til en spændende, lærerig og udfordrende hverdag.
Om dig
Du er seniorsergent eller egnet oversergent. Det er fordel hvis du har baggrund med kendskab til luftoperationer og arbejde i det flyoperative miljø. Du er stærk administrativt og har kendskab til Workzone og arbejdsgangene heri.

Du er fleksibel, engageret og dyrker de gode samarbejdsrelationer. Derudover bliver du motiveret af at arbejde med uddannelse, da du vil være involveret i koordination af uddannelsen af flyveledere og flyveinformationsoperatører.

Du er stærk i både mundtligt og skriftlig kommunikation, da en del af jobbet vil være at varetage koordination og optimering af samarbejdet med civile og militære samarbejdspartnere.
Du er med fordel uddannet Militær Fysisk Træner og godkendt testleder for Forsvarets Fysiske Basistest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Kastrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
Elementleder Nikolaj Løkke Kjærsgaard på telefon 61 34 46 01 eller på mail ACW-O15U-01@MIL.DK, eller Næstkommanderende Rasmus Ross på telefon 72 84 52 54 mail ACW-O15-004@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 30. juni 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. september 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.
Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Dragør, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.06.2022

Indrykningsdato

09.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent