Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Oversergent (eller sergent) til kursusafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden


Oversergent (eller sergent) til kursusafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden

Brænder du for instruktørvirke og kursusudvikling? Og kunne du tænke dig at servicere en bred kundekreds fra brandvæsner og politi til private beredskabsaktører? Så har vi det rette job til dig!
Om os
Stillingen er placeret ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden i Hedehusene, der som beredskabscenter for frivillige, varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø, som støtte til offentlige myndigheder, virksomheder og andre, der har ansvar for beredskab.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er desuden kursusinstitution for redningsberedskab, Politi og andre offentlige myndigheder med beredskabsansvar. Beredskabsstyrelsen Hovedstadens unikke træningsfaciliteter og centrale placering i hovedstadsområdet tiltrækker et stort antal kunder fra alle dele af beredskabet i hovedstadsområdet.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden har 26 fastansatte samt et større antal timelærere tilknyttet fra alle dele af beredskabet.
Om stillingen
Vi tilbyder et særdeles alsidigt og udviklende job i kursusafdelingen, der har som hovedopgave at servicere beredskabscentrets eksterne kunder; lige fra den første kundekontakt og til endelig evaluering og afregning.

Du kommer til at spille en ganske central rolle i afdelingen, hvor du får ansvar for mange af de praktiske opgaver med at forberede og gennemføre kurser og diverse arrange-menter i tæt kontakt med den enkelte kunde.

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a. følgende:
• Kundekontakt
• Klargøring af kurser, lokaler, materiel og øvelsesområde m.m.
• Uddannelsesopgaver og instruktørvirke på diverse kurser og arrangementer
• Koordinering af uddannelses- og øvelsesaktiviteter i samarbejde med nærmeste kolleger
• Samarbejde med de øvrige underafdelinger

Du kommer til at arbejde sammen med både uniformerede og civile kollegaer (frivillige og fastansatte). Vi løser opgaverne i et uformelt, positivt og åbent miljø, hvor helhedsforståelse og respekt for hinandens arbejdsområder er vigtig.

Arbejdstiden er som udgangspunkt placeret inden for almindelig arbejdstid, idet vi prioriterer, at du er til rådighed for kunderne. Der kan dog undtagelsesvis forekomme opgaver om aftenen eller på weekenddage.

Derudover er der mulighed for vagttjeneste, såfremt du har den fornødne beredskabsmæssige baggrund, i den operative døgnvagt ved beredskabscentret som vagthavende befalingsmand.
Om dig
Du forventes at være faglig kompetent indenfor beredskabet, erfaren, god til at samarbejde og kunne indgå som en del af det samlede hold.

Det er ønskeligt, at du opfylder følgende:
• Du er beredskabsfagligt uddannet og er indstillet på yderligere relevant uddannelse,
• Du er førstehjælpsinstruktør eller villig til at tage dette kursus,
• Du kan lide at undervise og har desuden interesse i at udvikle specialkurser efter den enkelte kundes ønske,
• Du forstår at stå til rådighed for kunderne; selvom det ofte afbryder din arbejdsdag,
• Du har en systematisk og grundig tilgang til dit arbejde, hvilket f.eks. er en nødvendighed når du anvender vores fælles planlægningskalender,
• Trods en travl hverdag formår du at samarbejde fleksibelt med både kunder, frivillige og faste kolleger,
• Du kan bestå forsvarets fysiske basiskrav,
• Du har kørekort kategori C samt truckkort eller er indstillet på at erhverve dem.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Hedehusene.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte kursuskoordinator, Trine Hartmann (tlf. 2572 9983), eller chef for Kursusafdelingen, Geno M. Pedersen (tlf. 40134996).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 1. august 2022, samtaler forventes afholdt torsdag den 11. august 2022.
Ansættelse pr. 1. september 2022 eller efter nærmere aftale.

nsøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hedehusene, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.08.2022

Indrykningsdato

09.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent