Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Holdspiller til subporteføljekontor i Koordinationsafdeling


Holdspiller til subporteføljekontor i Koordinationsafdeling

Kunne du tænke dig et job i en stor styrelse med indflydelse på nøgleprocesser? Er dine relationelle koordinationsevner i topform og vil du arbejde i en alsidig hverdag, hvor du understøtter Forsvaret med at anskaffe materiel og it? Så har vi den helt rigtige mulighed til dig i Forsvarsministeriets Materiel-og Indkøbsstyrelses (FMI).
Om os
FMI er Forsvarsministeriets materiel- og it faglige samt logistiske myndighed. FMI indkøber,
drifter, vedligeholder og udfaser forsvarsmateriel og it f.eks. kampvogne, skibe, helikoptere,
fly samt støvler, ammunition, servere, uniformer og lommeknive. Vi indkøber for ca. 9 mia.
kr. årligt og med ambitionerne for det danske Forsvar kigger vi ind i et stigende
forsvarsbudget.

Vores Sourcing Division (SD) med ca. 140 ansatte, består af 4 afdelinger, hvoraf
Koordinationsafdelingen (KOA) er den ene. KOA skal støtte og servicere ledelsen med
tværgående opgaver, såvel som udvikling og drift af en række processer indenfor
strategisk udvikling og styring af divisionen. Sektionen for Tværgående Processer og Styring
(TPS) er en del af KOA og det er her vi har en ledig stilling i divisionens subporteføljekontor.

I TPS har vi en alsidig og til tider travl hverdag, men lægger stor vægt på både vores sociale og individuelle trivsel. Det betyder, at vi har en god og humoristisk tone i hverdagen og er opmærksomme på hinanden. Vi har gode muligheder for kompetenceudvikling og sikrer en løbende prioritering af vores opgaver via 1:1 samtaler mm. for at understøtte den rette balance mellem opgaver og tid.

Endvidere prioriterer vi ugentlig fælles morgenmad, sektionsdage samt fejring af milepæle og mærkedage. Dette fokus på trivsel går igen i afdelingen (KOA) og divisionen (SD). I din opstart vil du opleve, at vi også har et stort fokus på den rette onboarding, for at sikre, at
du kommer godt fra start. Nye medarbejdere udtaler: ”Onboardingprogrammet er meget professionelt og giver et virkelig godt afsæt for mig som medarbejder i FMI”.

Vores hverdag er præget af stor alsidighed og ofte en høj kompleksitet i opgaverne. Den
diversitet vil vi gerne afspejle i det hold vi stiller. Vi er derfor sammensat på tværs af
uddannelse, rang og alder.

Jobbet er geografisk placeret i Ballerup i Storkøbenhavn. Der er gode parkeringsmuligheder
og let adgang med offentlig transport.
Om stillingen
Som subporteføljemedarbejder i Sourcing Divisionen bliver du en absolut nøglespiller i divisionens virke og får indgående kendskab til mange af FMI’s nøgle procedurer. Sammen med to dygtige kollegaer vil du bl.a. få ansvar for følgende opgaver:
• Styre tværgående processer og sagsgange vedrørende FMI’s materiel- og it-anskaffelser.
• Deltage i FMI’s tværgående koordinationsfora og arbejdsgrupper, hvor vi blandt andet arbejder på at styrke FMI’s produktionsplanlægning.
• Have overblik over vores processer, og dermed kunne besvare spørgsmål og udøve støtte til kolleger.
• Varetage vores fælles mail.
• Udøve støtte til kolleger ift. vores it systemer.
• Udøve ledelsesstøtte.
• Udarbejde rapportering/statistikker.

FMI er generelt præget af mange udviklingsopgaver, hvorfor stillingen fordrer, at man trives
med en omskiftelig hverdag og finder energi i at være tæt på strategiske beslutninger og
ikke mindst, få dem omsat til praksis.
Om dig
Du er generalist og din uddannelsesbaggrund kan være både civil og militær. Du kan være nyuddannet eller have et par års erfaring. Kendskab til arbejdet i en statslig myndighed eller et andet område i det offentlige er et plus.

Du er en udpræget holdspiller, der kan skabe og bevare gode relationer på tværs af hele FMI. Du har analytisk sans, god procesforståelse og kan se på tværs af processer, sagsgange og understøttende it-systemer. Det er vigtigt, at du er struktureret og god til at holde overblik, udviser eksekveringskraft og, efter behørig oplæring, selvstændigt driver dine opgaver fremad. Du har flair for it. Derudover har du let til smil og værdsætter en uformel tone blandt kolleger.
Ansættelsesvilkår
Som civil:
Du bliver ansat og aflønnet som fuldmægtig efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen. Det er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Som militær:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef, Rikke Glahn på 28 44 95 33.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, specialkonsulent Ask Ahrens Blicher på telefon 3266 5576.

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2022. Samtaler afholdes løbende eller snarest efter ansøgningsfrist. Vi forventer at besætte stilling pr. 1. september 2022.

Vi vil bede dig om at søge via linket. For at komme i betragtning, bedes du vedhæfte din ansøgning, CV, uddannelsesbeviser mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

01.07.2022

Indrykningsdato

09.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent