Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Business controller til Økonomistøtteelementet for Forsvarsstaben


Business controller til Økonomistøtteelementet for Forsvarsstaben

Vil du have indflydelse og være sparringspartner og rådgiver for chefer og sagsbehandlere på det økonomiske område i Forsvarsstaben? Har du sund økonomisk forståelse og samtidig stor respekt for lokale forretningsbehov og udfordringer? Vil du tage ansvar for at udvikle og drifte økonomistyring af høj kvalitet, hvor udfordringer og opgaver veksler? Så er denne stilling i Forsvarskommandoens Økonomidivision noget for dig.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision er en del af Forsvarsministeriets Departement og har ansvaret for, at alle Forsvarskommandoens underlagte myndigheder og stabes økonomi bliver forvaltet på bedst mulige måde med henblik på at skabe mest mulig forsvar for pengene.

Økonomidivisionen er organiseret som en partnerenhed. Divisionens centrale afdeling er placeret i Karup, hvor også økonomistøtteelementet for Forsvarsstaben, og dermed denne stilling, er placeret.

Økonomistøtteelementet for Forsvarsstaben dækker et bredt felt af ansvarsområder fra de øverste chefer i Forsvarsstabens budgetter til økonomistøtte til de danske ansatte ved NATO hovedkvarterer i udlandet, herunder Multinational Division North samt Freds- og Stabiliseringsfonden.
Økonomistøtteelementet for Forsvarsstaben består af en elementleder og tre medarbejdere, der samarbejder med budgetansvarlige chefer og sagsbehandlere i Forsvarsstaben samt med regnskabsførere i internationale stabe m.m.

Økonomielementets overordnede opgaver er at levere værdiskabende, økonomisk rådgivning for de budgetansvarlige chefer. Elementet yder daglig økonomistøtte til chefer, sagsbehandlere og regnskabsførere, hvilket afleder en række driftsopgaver såsom:
- Budgetlægning
- Opfølgning på gennemførte aktiviteter og ressourceforbrug
- Foretage løbende revurdering og tilpasning af budgetter
- Udarbejdelse den månedlige ledelsesinformation
- Støtte ift. afklaring af forvaltningsmæssige spørgsmål
- Klargørelse af fakturaer i Workflow
- Bidrage til udarbejdelse og klargøring af analyser, rapporter m.m.
- Bidrage til sagsoplæg, udarbejde høringssvar o.l.
- Diverse ad hoc opgaver

Alle opgaverne er vigtige i forhold til at forestå god økonomistyring og støtte for Forsvarsstaben chefer og sagsbehandlere.
En forudsætning for ovennævnte er, at økonomielementet i sin helhed har en solid økonomifaglighed, en god forståelse for ansvarsområderne og opgaveløsningen og ikke mindst besidder de personlige kompetencer, der skal til for at kunne samarbejde og rådgive på alle niveauer.
Om stillingen
Vi søger en business controller, der indgår i driften af Forsvarsstabens økonomi. Afhængig af din baggrund, dine interesser og kompetencer vil du blive tildelt et eller flere ansvarsområder i Forsvarsstaben.
Du kan yde sparing og støtte til elementlederen i opgaver på strategisk niveau samt påtage dig opgaver, der går på tværs af Forsvarsstabselementets ansvarsområder fx høringssvar, styring af rammer, rådgivning omkring lønsumsstyring samt bidrage til udarbejdelse af sagsoplæg.

Vi tilbyder et spændende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling – hvor du vil komme helt tæt på de centrale beslutningsprocesser i Forsvaret.
Der vil være rig mulighed for at supplere dine kompetencer gennem deltagelse i relevante kurser og uddannelser. Vi tilbyder ligeledes fleksible arbejdstider og prioriterer, at der er balance mellem arbejde og privatliv.
Du kan forvente ca. 10-20 rejsedage i løbet af året med periodiske spidsbelastninger.
Om dig
Vi vægter realkompetencer over en specifik faglighed.

Umiddelbart forestiller vi os, at du er en seniorsergent med erfaring og/eller uddannelse inden for økonomi.

Det er en fordel, hvis
- Du forstår helheder, men samtidigt er detaljeorienteret
- Du ved, at god økonomistyring også handler om relationer og kommunikation
- Du bringer din personlighed i spil, når du rådgiver og støtter chefer og sagsbehandlere
- Du kan formidle økonomifagligt stof på alle niveauer
- Du er velbevandret i Office-pakken, herunder Excel og har erfaring med SAP og/eller BI

Af personlige kvalifikationer lægger vi stor vægt på, at du er en god og hjælpsom kollega, der vil bidrage aktivt til vores lille team.
Du kan agere i en omskiftelig hverdag, hvor der til tider er pres på, og hvor beslutninger og prioriteringer fra de budgetansvarlige chefer og fra ledelsen kan have direkte indvirkning på din arbejdsdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Bemærk at stillingen også er slået op som civil. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat, hvor du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er en værns fælles stilling.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af økonomistøtteelementet for Forsvarsstaben Mette Klinge Falkenstrøm på telefon 72812603/25274424.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Ansøgningsfrist d. 31. juli 2022. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS DEPARTEMENT
Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver. Vi betjener forsvarsministeren og understøtter udviklingen af en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Derudover varetager vi den overordnede ledelse og styring af ministerområdet, hvor vi bl.a. fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring inden for ministerområdet tilrettelægges effektivt og inden for de fastsatte rammer.
Vi er tæt på den politiske beslutningsproces, udsynet er internationalt, og vi skal inddrage hele minister-områdets behov, når vi løser en opgave. Ikke to dage er ens, og arbejdstempoet er højt.
Vi er ca. 450 medarbejdere – med en blanding af både civil og militær baggrund og uddannelser. Til dag-lig arbejder vi enten i København K eller ved de decentrale partnerelementer eller økonomifunktioner, som er placeret ved vores styrelser og myndigheder rundt om i landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

09.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent