Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører Panser 3PNIGKMP/1PNIGBTN i Skive


Sektionsfører Panser 3PNIGKMP/1PNIGBTN i Skive

Store biler - en spændende og alsidig hverdag - mulighed for at være med i implementeringen af nyt materiel - et tæt samarbejde med specialister inden for deres fag… Lyder disse ting appellerende for dig?
Om os
1. Panseringeniørbataljon uddanner og træner vi højt specialiserede og dygtige ingeniørsoldater for at kunne bidrage med kompagnier eller delinger til 1. Brigades beredskabskompagnier.

Bataljonen er organiseret i et Stabskompagni samt 3 pansrede ingeniørkompagnier.

I bataljonen sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten.

Herudover er bataljonen kendetegnet ved en fri omgangstone på tværs af alle grader, samtidig med at vi forsøger at være en arbejdsplads hvor der er højt til loftet.

Du vil komme til at indgå i 3. Panseringeniørkompagni, som blev genoprettet i januar 2019. Kompagniet består af to PNIGDEL, en KDODEL, samt en Pansersektion.

3PNIGKMP kendetegnes ved at vi altid stræber efter at blive bedre til vores funktioner, effektivisere vores opgaveløsninger, og udvikle den enkelte medarbejder.

Her bliver alles input taget i betragtning, hvilket giver os de bedste forudsætninger for at nå vores mål.
Om stillingen
Som Sektionsfører, PNPARK, vil du få ansvaret for ca. 10 medarbejdere. 1 NK/SEK (SG), 2 KP, og 6-7 konstabler.

Du vil komme til at indgå i KMP’s O-GRP sammen med delingsførerne.

I Pansersektionen er alle specialister inden for deres funktion, hvilket betyder at du kan forvente at dine medarbejdere udviser selvstændighed.

Jobbet vil indeholde administration af dine folk, men også en masse praktiske opgaver.

Som Sektionsfører vil du også skulle varetage funktionen som kommandør på et Pansret Ingeniørkøretøj.

Vi er i skrivende stund i gang med en udbudsrunde af nye Pansrede Ingeniørkøretøjer, hvor du også vil få en central rolle i implementeringen af disse.

På sigt vil vognparken bestå af 2 Brovogne, 2 Pansrede Ingeniørkøretøjer, plus div. Lastbiler.

Alt i alt, en perfekt stilling til dig der godt kan lide at veksle imellem planlægning og administration, fysisk arbejde, og betjening af kraftfulde maskiner.

Om dig
Du er udnævnt oversergent eller erfaren sergent med mulighed for udnævnelse inden for rimelig tid.

- Du formår at motivere og udvikle dine medarbejdere.

- Du kan strukturere din hverdag, således du lejlighedsvis selv kan indgå i de praktiske opgaver.

- Du kan tænke ud af boksen, og stadige løse en given opgave på trods af akutte ændringer.

- Du er åbensindet, og kan omgås med medarbejdere på alle niveauer.

- Du har et grundlæggende kendskab til mekanik.

- Du har gennemført Ingeniørregimentets føringsuddannelse for mellemledere (IGR 201). Hvis dette ikke er tilfældet vil det manglende kursus efterfølgende indgå i en udviklingskontrakt.

Øvrige ønskelige uddannelser:
• Køreinstruktør
• Faglærer Panser
• CE-kørekort
• Kran (30 TM)
• Skydeleder

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Rune Leth Svenninggaard på telefon: 72 82 81 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

09.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent