Fortsæt til indhold
Job i Hæren

IA-befalingsmand til informationsaktivitetssektionen ved HIKMP, 2 MIBTN (genopslag)


IA-befalingsmand til informationsaktivitetssektionen ved HIKMP, 2 MIBTN (genopslag)

Ønsker du at være en del af et højt specialiseret og professionelt team? Har du gode enkeltkæmperfærdigheder og brænder du for at træne dig selv og dit team, fagligt og fysisk, til at kunne håndtere enhver tænkelig situation? Kan du forstå andre mennesker i svære situationer, og kan du brænde igennem med budskaber trods vanskelige forhold?
Om os
Human Interaction Kompagniet (HIKMP) indgår i 2. Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN). 2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, gennemfører militære sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC) samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

I bataljonen er der en åben, imødekommende og respektfuld omgangstone, hvor der lægges vægt på faglighed og vidensdeling, samt et godt kammeratskab på tværs af alle grader.

HIKMP er et nyoprettet kompagni, der indeholder tre specialer: en human intelligence deling, en informationsaktivitetsdeling (IADEL) og en counter-intelligence sektion. Afhængig af dine kompetencer og dit potentiale kan der på sigt være mulighed for at fortsætte dit karriereforløb inden for andre dele af HIKMP.

I rammen af IADEL udsender vi bidrag til Kosovo, ligesom vi bidrager med personel til NATO beredskaber, samt med instruktører til udenlandske kurser hos vores samarbejdspartnere. Vi er et officers- og mellemledertungt kompagni med megen dynamik og mangeartede opgaver.
Om stillingen
IADEL har bl.a. fire IA-sektioner (IASEK), der hver består af én fører (PL), én target audience analytiker (TAA)/IABM (OS), to IABM (SG) og to kørere (KS+). IASEK primære transportmiddel er Eagle IV. Du vil fungere som vognkommandør på bilen.

Sektionernes opgaver falder primært inden for områderne civil-militært samarbejde (CIMIC) og psykologiske operationer (PSYOPS), hvor du vil komme til at arbejde med koordination mellem aktører, målrettet påvirkning samt informationsindhentning.

Du skal kunne tage fat, når der skal arbejdes hårdt i felten og ikke være bange for at skulle skrive rapporter og planlægge operationer bag computeren. Ydermere skal du være parat til at overtage for sektionsføreren såfremt han/hun skal støtte med rådgivning på et højere niveau.

Vi tilbyder:
• En specialiseret uddannelse inden for informationsaktiviteter med fokus på CIMIC og PSYOPS.
• Ansvar for planlægning og håndtering af sektionens sikkerhed under opgaveløsningen.
• Et arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor forskellige perspektiver trives.
• En struktur i sektionerne med opgaver som kræver, at alle kan løse hinandens opgaver efter omstændighederne.
• Faglig udvikling, hvor du vil komme til at stifte bekendtskab med, hvordan højere niveauer (BTN og BDE) er indsat.
• Mulighed for efter en periode med tilfredsstillende tjeneste i stillingen og det rette udviklingspotentiale, at prøve kræfter med andre funktioner og specialer ved HIKMP. Enhedens bredde giver enestående karrieremuligheder for den rette profil.
Om dig
Vores eneste formelle krav er, at du er lærenem sergent med et godt udviklingspotentiale, og har fornemmelse for mennesker generelt. Det er dine personlige egenskaber, ikke en tjekliste over formalia, som gør dig til den rette til jobbet.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde i mindre teams. Det er også en fordel, hvis du har tidligere erfaring med CIMIC, PSYOPS, MP, specialoperationer, HUMINT eller anden efterretningsvirksomhed. Vi sætter ligeledes pris på enhver civiluddannelse som håndværker eller akademiker, som kan bidrage til vores helhedssyn i opgaveløsningen.

Vi ser gerne, at du er:
• Detaljeorienteret i din planlægning, så sektionens sikkerhed ikke overlades til tilfældigheder.
• Helhedsorienteret og forstår IADEL rolle i den større operative sammenhæng.
• Empatisk og derfor i stand til at forstå mennesker i helt andre livssituationer end sin egen.
• I stand til at tilpasse sig vekslende og udfordrende sociale situationer. Du skal det ene øjeblik være åben, høflig og smilende, mens du i det næste skal kunne tage kontrol og sætte dig igennem både fysisk og verbalt.
• En dygtig kommunikator som kan formidle sine budskaber over for foresatte, samtidigt med at du ikke er civilistforskrækket, da det meste af vores mødevirksomhed indebærer civil kontakt.
• I stand til at tale og skrive klart og tydeligt på engelsk og gerne andre sprog. Det er afgørende for både den taktiske opgaveløsning og rapportering.
• I besiddelse af gode orienteringsfærdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/korporal med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.

Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Varde.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Daniel Krogh Christoffersen på telefon 41 38 55 02 eller kompagnibefalingsmand seniorsergent Marc Christensen 41 93 48 15.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Annemarie Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 53 32 eller mail FPS-AMJ@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 3. juli 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. august 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer på det taktiske niveau på kampladsen. Informationerne danner grundlag for Hærens opgaveløsning i relation til militære operationer. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.
Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i Forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 275 faste medarbejdere, fordelt på en garnisonsstøtteenhed og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. Brigade og har ca. 260 fastansatte.
 
Tilflytterservice i Varde og Esbjerg.
Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job. Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.
Tilflyttere med ansættelse, samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

08.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent