Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Forsyningsgast til Fregatten IVER HUITFELDT


Forsyningsgast til Fregatten IVER HUITFELDT

Er du konstabel med forsyningsmæssig og logistisk interesse, har du nu en unik mulighed for at søge jobbet som forsyningsgast. I stillingen vil du være en nøgleperson i forhold til forsyningstjeneste og logistik og du bliver en del af et virkelig godt team med et stærkt fællesskab. Du vil ikke komme til at savne udfordringer og udvikling
Om os
Sammen med sine to søsterskibe er fregatten IVER HUITFELDT blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.

Fregatten IVER HUITFELDT har et varieret sejladsmønster spændende fra patruljer i Arktis, over deltagelse i forskellige øvelser, til eventuel indsættelse i internationale missioner.
Vores mål er altid at være trænet og klar til indsættelse.
Om stillingen
Som forsyningsgast bliver du en del af logistikdivisionen. Du fungerer til daglig i forsynings- og sanitetssektionen, der består af en forsyningsbefalingsmand, en forsyningsgast samt en sanitetsgast.

Dine ansvarsområder og opgaver er bl.a.:
- Udføre rekvirering, modtagelse og returnering af materiel.
- Assistere forsyningsbefalingsmanden i hans funktion som skibets single point of contact i relation til forsyningstjenesten.
- Fungere som faglig rådgiver i tæt samarbejde med forsyningsbefalingsmanden inden for forsyning, logistik og havari.
- Gennemfører kontrol af skibets myndighedsbeholdning.
- Delvist varetage forsyningstjenesten ombord i forsyningsbefalingsmandens fravær.
- Indgå i den ene af skibets to havaripatruljer, herunder at assistere havaripatruljelederen i træning af egen havaripatrulje.

Forsyningsgasten er en central person inden for forsyningstjeneste og logistik, som indgår i et tværfagligt samarbejde med de brugeransvarlige i skibets divisioner.
Forsyningsgasten assisterer forsyningsbefalingsmanden i at sikre at forsyningstjenesten afvikles inden for gældende bestemmelser og regulativer.
Forsyningsgasten, forsyningsbefalingsmanden og Logistikofficeren varetager i et tæt samarbejde alt inden for logistik, herunder planlægning af havneophold.

Herudover er forsyningsgasten en del af havariorganisationen. Som kampenhed er der stor fokus på dette område, og du vil i den forbindelse skulle medvirke i oplæring og træning af din havaripatrulje. Endvidere skal du indgå i landlovsvagten i og udenfor basehavn, ligesom du indgår i forskellige tørne ombord relateret til logistikdivisionens ansvarsområder.
Om dig
Da opgaverne favner bredt og man på skibet hjælper hinanden, er det vigtigt, at du er omstillingsparat og klar til at give en hånd med; også på områder der ikke er dine primære. Du er indbegrebet af struktur og ordenssans men trives i en omskiftelig hverdag, hvor planlægningen til tider ændres med kort varsel
I besætningen er der ikke langt fra høj til lav, derfor tager du selv initiativ og byder ind med din viden og erfaringer både i forhold til eksisterende og nye opgaver. På samme vis skal du være god til at tage imod andres input til dine egne ansvarsområder. Eftersom du bliver en del af den kontinuerlige instruktion og undervisning inden for havaribekæmpelse om bord, vil erfaring med undervisning og evnen til at byde ind med personlig og faglig gennemslagskraft være en fordel.
Du skal kunne foregå som det gode eksempel.

Kvalifikationer
Uddannelse:
Gennemgået Søværnets Basisuddannelse.

Krav:
- Sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT

Ønskelige:
- DEMARS Myndighedsbeholdning
- DEMARS PM Rekvirent
- DEMARS MM Rekvirent
- Farligt gods kurser for landevej, søtransport og lufttransport.
- Enhedsuddannelse skibsskrog IVER-kl.
- Operativ erfaring inden for havaribekæmpelse i skibe.
-
Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Forsyningsbefalingsmand, SSG Jens-Christian Grønsdal, 2E-IVER-FSB@mil.dk, telefon 3016 9417.
Alternativt SSG Dennis Hede på telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. august 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.07.2022

Indrykningsdato

08.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent