Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Geværskytte til mekaniseret infanterideling ved 2 Mekaniseret infanterikompagni ved Gardehusarregimentet


Geværskytte til mekaniseret infanterideling ved 2 Mekaniseret infanterikompagni ved Gardehusarregimentet

Vil du være geværskytte i Danmarks bedste mekaniseret infanterikompagni?
Om os
2/I/GHR benævnt ULTRA er et stående, professionelt mekaniseret infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet består af tre mekaniserede infanteridelinger med fire pansrede mandskabsvogne, Piranha 5, i hver deling samt en kommandodeling kørende i MAN HX og Piranha 5.

Til hverdag hersker her en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne. Vi er stolte over at have en professionel enhed, med et højt fagligt niveau. Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Kompagniet er på NRI beredskab 2022, hvortil den operative rolle vil fylde en del under uddannelsen. Der må forventes en stor mængde øvelsesaktivitet, samt mulighed for deployering i forbindelse med NRI. Du skal derfor være afklaret med, at have mange dage væk fra hjemmet.
Om stillingen
Du skal virke som geværskytte i en infanterideling. Jobsamtalen afgør om hvorvidt du vil blive tilbudt en GVSK 2, 3 eller LMGSK stilling. Du vil ved ansættelse indgå i en 6 mands infanterigruppen under kommando af sergent som gruppefører. Stillingen indebærer at man kan betjene gruppens våben og materiel og er i god fysisk form.

Infanterigruppen løser opgaver i rammen af den mekaniserede infanteridelingen. Herunder skal man kunne indsættes både afsiddet og opsiddet.
Om dig
Du skal minimum være udnævnt konstabel, og have forrettet tilfredsstillende tjeneste. Du skal have erhvervet kørekort kategori B. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt og opretholde dette under hele din ansættelse. Du har relevant udsendelseserfaring. Du har relevant erfaring som infanterist eller du har gjort tjeneste ved en opklaringsenhed.

Du skal kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delementer er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og en grundvaccination.

Det er en fordel, at du har følgende kvalifikationer: Er omskolet til gruppens våben (PVV, GRK, LMG M/60), har taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand, har signaluddannelse II samt HF152 omskoling.

Du skal opfylde følgende indenfor fokus kompetencerne:

Faglighed:
Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater, du erkender at selv den yngste konstabel har et ledelsesansvar for sig selv og sine nærmeste kolleger. Du udviser holdning og selvdisciplin, ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion, samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede. Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Samarbejde:
Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at løse enhedens opgaver. Du erkender, at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enhedens og resten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter. Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Motivation:
Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre, og er med din energi og vilje med til og skabe et godt arbejdsklima for alle. Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen kaptajn Dennis Bjørklund Christiansen på telefon 27812221 eller på mail NFP-01MI000@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. juni 2022 og samtaler forventes afholdt herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i
stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som
indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For
Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle
opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller
store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.06.2022

Indrykningsdato

08.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent