Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper (korporal) ved 2. Kapacitetsafdeling, Danske Artilleriregiment


Forsyningshjælper (korporal) ved 2. Kapacitetsafdeling, Danske Artilleriregiment

Trænger du til nye udfordringer med stort fagligt og personligt indhold? Er du den erfarne forsyningshjælper, som er klar til at træde et niveau op, for at arbejde med de helt tunge spillere inden for forsynings- og logistiktjenesten? Kan du lide at have travlt og trives du i et dynamisk og uformelt arbejdsmiljø?
Om os
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f.eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.

Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.
Om stillingen
Du bliver forsyningshjælper ved 2KAP. Stillingen er på afdelingsniveau (S4).

Din daglige leder vil være en logistikbefalingsmand, som er seniorsergent. Du skal i samarbejde med din daglige leder og en kollega (FSHJ, konstabel) kontinuerligt sørge for at, enhederne i 2KAP har de materielrammer, de har behov for.

Du vil i dagligdagen få mange forskelligartede opgaver, og du kommer til at løse opgaver relateret til alle afdelingens enheder. Du kommer til at arbejde meget med Forsvarets digitale materielregnskab (SAP), samt Microsoft Office pakken, som er de to primære digitale værktøjer, der anvendes til styring af materielbeholdningen. Styringsværktøjerne kommer du også til at anvende i forbindelse med daglige, ugentlige og månedlig kontrolvirksomhed i afdelingen.

I perioder kan der være travlt med megen fysisk aktivitet, primært centreret om Oksbøl Kaserne, Stibjerg og Vrøgum skydebaner samt øvelsesterræn. I andre perioder vil der være tid på kontoret hvor materieladministrationen foregår. Du vil i hverdagen have omgang med våben, ammunition og sensitivt materiel, hvorfor det er vigtigt at, du er besiddelse af en høj grad af ordentlighed og ansvarsfølelse.

Som udgangspunkt gennemføres tjenesten inden for daglig tjenestetid. Der vil dog være kortere perioder, hvor udvidet daglig tjeneste, skydeperioder eller øvelsesaktivitet kan forekomme. Dette er dog begrænset.

Der vil, på trods af travlhed, være god mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling, således du bliver bredt anvendelig på højere niveau inden for forsynings- og logistiktjenesten.
Om dig
Du er korporal, konstabel eller overkonstabel, og interesserer dig for logistik og forsyningstjenesten. Du har et godt kendskab til Office pakken og er ikke bange for at lære nyt på IT området.

Du kan arbejde selvstændigt og fokuseret, men skal samtidigt kunne samarbejde med alle funktionsniveauer bredt ved 2KAP. Du har sans for både detaljen og helhedsbilledet, og søger den praktiske og pragmatiske løsning på opgaver, samtidigt med at du holder løsningen inden for bestemmelsesgrundlaget. Du har gode samarbejdsevner og fokuserer på at understøtte den daglige drift bedst muligt. Du vil i dagligdagen være logistikbefalingsmandens stedfortræder.

Det er forventningen, at du tidligere har arbejdet med forsyningstjenesten på underafdelingsniveau. Det vil være at foretrække, hvis du har arbejdet med myndighedsbeholdning på underafdelingsniveau. Har du arbejdet med forsyningstjenesten på afdelings- eller bataljons niveau er det et ekstra plus. Hvis du mangler nogle af de nødvendige forsyningsrelaterede uddannelser og kompetencer, er der selvfølgeligt plads til at du erhverver dem.

Du har en professionel indstilling til dit virke som forsyningshjælper. Du er i god fysisk form og udstråler i det daglige professionalisme og ordentlighed. Du er mødestabil og sætter en stor ære i at, det du laver og de produkter du leverer er af topkvalitet. Du må gerne have ambitioner på det faglige og personlige plan.

Som udgangspunkt er følgende faglige kompetencer en fordel. Ansøgere med disse kundskaber vil blive foretrukket.

-Et solidt kendskab til Office pakken. Især Word og Excel.
-DeMars 904 Myndighedsbeholdning.
-DeMars 965 Rekvirent PM-modul
-FARGO 1.3 uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte logistikbefalingsmand seniorsergent Morten A. Andersen på telefon 41 38 32 43 eller på mail DAR-2A-S4A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-SHA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. august 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse senest 1. november 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Danske Artilleriregiment (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA besidder moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en regimentsstab og et Tjenestegrensinspektørelement.

Du kan finde supplerende oplysninger om DAR og 2KAP på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.

Om Oksbøl Garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune der huser Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen, med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

01.08.2022

Indrykningsdato

08.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent