Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Administrativ medarbejder til Forretningsområde Køretøjer ved Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen


Administrativ medarbejder til Forretningsområde Køretøjer ved Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Motiveres du af processer, ansvar og samarbejde, og kunne du tænke dig at være med til at præge den daglige drift, vedligehold og aktuelle projekter i forretningsområde køretøjer?
Om os
Kapacitetsansvarlig LAND (KALA), der hører under Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen, anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel med baggrund i militære og politiske behov, baseret på en afvejning af teknik, logistik og økonomi.

Kapacitetsansvarlig LAND er organiseret i forretningsområder.

Vi i, Forretningsområde Køretøjer er ansvarlig for anskaffelse og drift (fra ”vugge til grav”) af pansrede og ikke pansrede køretøjer samt specialkøretøjer, der anvendes i Forsvaret.

Forretningsområdet er organiseret i kapacitetscentre, og den ledige stilling er i Drifts- og støttesektion Køretøjer. Vi er et velfungerende team på 9 medarbejdere, militære såvel som civile.

Dagligdagen hos os er meget dynamisk, med en stor berøringsflade med interessenter, såvel internt som uden for Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen, herunder koordination med kollegaer, kunder og leverandører.

Vores omgangstone er uformel, men bygger på en høj faglighed og en høj grad af respekt for vores samarbejdspartneres opgaver og behov.

Vi prioriterer at udvikle og fastholde dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling og personlig udvikling.
Om stillingen
Stillingen som administrativ medarbejder er en nyoprettet stilling og der er derfor gode muligheder for påvirkning af stillings indhold og for personlig udvikling.

Du skal kunne varetage sagsbehandling af tildelte sager inden for forretningsområdes ansvarsområde.

Som vores nye administrative medarbejder vil du i koordination med din teamleder deltage i forretningsområdets styring af driftsområdet, administration og støtte til kapacitetssektionernes opgaveløsning.

Du skal kunne støtte de tekniske sagsbehandlere med udarbejdelse af:

- indkøbsrekvisitioner og materielintroduktioner
- styring af projektlagere
- vedligeholdelse af databaser
- analyser af behov for lagerkapacitet
- kvalitetssikring af dokumenter.

Du skal kunne yde projektstøtte til forretningsområdets driftsprojekter, herunder varetagelse af rollen som projektkoordinator. Du vedligeholder diverse planer (Projektplaner i ANTURA) og arkivering af dokumenter i Workzone.

Du skal kunne støtte i forbindelse med den årlige status af forretningsområdets samlet materielbeholdning og være ansvarlig for rapporteringen.

Endvidere vil der skulle løses forefaldende administrative opgaver, så som udarbejdelse af besøgsanmeldelser, booking af mødefaciliteter og lignende.

Du vil til dagligt være på sektionens kontor i Ballerup, men skal forudse en del besøg til afdelingens depoter rundt om i Danmark, primært Sjælland, herunder støtte med modtagelse og afsendelse af materiel fra et depot i Sydsjælland.

Det er ønskeligt at du har erfaring med at arbejde inden for logistik og du skal være motiveret for at arbejde med drift af køretøjer.
Om dig
Din formelle uddannelsesbaggrund kan være opnået på flere måder, eksempelvis ved at du har en kontoruddannelse og har relevant erfaring med administrative opgaver. Din uddannelsesmæssige baggrund kan også være logistikassistent, Lagerekspedient eller lignende.

Har du et godt kendskab til arbejdet med materielfaglige emner, vil det være en stor fordel.
Du er rutineret bruger af MS Office-pakken og meget gerne af SAP processerne.

Vores foretrukne kandidat har gennemført uddannelser og har erfaring i SAP/DeMars med PM (Plain Maintenance, Planlagt og forebyggende vedligehold) og MM (Materiel Maintenance, materielstyring inden for processerne til indkøb, lager og myndighedsbeholdning). Hvis ikke du har uddannelserne, forventer vi du gennemfører dem.

Du har erfaring med elektronisk sagsbehandling- og dokumentationssystemer (Forsvaret anvender Workzone).

Desuden er du god til engelsk både mundtligt og skriftligt.

Som person forestiller vi os, at du er servicemindet og fleksibel. Du arbejder målrettet og påtager dig selvstændigt ansvar for resultater og deadlines. Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, og du er villig til at lære og udvikle dig.

Du formår at fastholde overblikket i en travl hverdag, og du trives med at arbejde tæt med mange forskellige mennesker. Endvidere er du en teamplayer, og du kan lide at være opsøgende i forhold til vores kunder og interne samarbejdspartnere.


Ansættelsesvilkår
Stillingen kan besættes af militære og civile ansøgere.

Civil:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende relevante overenskomst.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Militær:
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Stillingen er ligeledes opslået på civilt niveau som driftsassistent

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent FMI-LA-CHKDS Knud Jakob Vibenfeld, på telefon 7281 4871 eller mail FMI-LA-CHKDS@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår for civile, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent June Bastholm på tlf. 3266 5470.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår for militære, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9157 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. juni 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

26.06.2022

Indrykningsdato

08.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent