Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Sagsbehandlere til Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse


Sagsbehandlere til Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse

Brænder du for at omsætte din operative viden til nye uddannelsestiltag i et beredskab under konstant omstilling? Har du erfaring fra sagsbehandling, uddannelsesområdet og koordination af udviklingsprojekter samt implementering af strategiske beslutninger? Søger du nye udfordringer og vil du være med til at opnå resultater, sætte retning, skabe sammenhæng og finde løsninger, der kan gøre Beredskabsstyrelsens uddannelser endnu bedre?

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse (BRSCU) søger 3-4 udviklingsorienterede sagsbehandlere (akademikere eller beredskabsofficerer) med helhedssyn og indsigt i den operative opgaveløsning til koordination af implementerings- og udviklingsprojekter, uddannelsesstrategisk sagsbehandling samt koordination, udvikling og drift af grund-, videre- og efteruddannelser.
Om os
Du vil indgå i Planlægning og Strategisk Uddannelse (PSU), som er ansvarlig for myndighedssagsbehandling, koordination af uddannelsesstrategi og uddannelsesudvikling i redningsberedskabet hovedsageligt rettet mod de kommunale beredskaber.

Der er tale om en relativt nyoprettet afdeling, der stadig er i udvikling. PSU blev oprettet den 1. januar 2022. Som ansat i en så ny afdeling, kan du være med til at præge udviklingen både internt og eksternt i forhold til de sektoransvarsmyndigheder; rigspolitiet, de kommunale redningsberedskaber og sundhedsberedskabet m.fl.

PSU består af 6 medarbejdere, civile og beredskabsofficerer med et solidt kendskab til det beredskabsfaglige uddannelsessystem.
Om stillingen
Som sagsbehandler i PSU bliver du ansat i et team af engagerede civile og beredskabsfaglige medarbejdere. Afdelingens opgaveløsning er præget af fremtids- og udviklingsorientering, og visionen er et uddannelsessystem, som rækker ud til sine aftagere og producerer moderne og effektive uddannelser baseret på nyeste viden indenfor det beredskabsfaglige vidensfelt. Du vil i den forbindelse skulle bidrage til udviklingsprojekter i rammen af Beredskabsstyrelsens uddannelsesstrategi og til understøttelse af sammenhængen i redningsberedskabets uddannelser som helhed.

Som del af BRSCU’s fortløbende arbejde vil du i samarbejde med de øvrige underafdelingers medarbejdere bidrage til udarbejdelse, evaluering og koordination af uddannelsesdokumentation for redningsberedskabets uddannelser.

Desuden vil du skulle koordinere og sagsbehandle uddannelsesfaglige opgaveanmodninger fra såvel Beredskabsstyrelsen, andre myndigheder inden for Forsvarsministeriets koncern og kommunerne.

Arbejdsopgaverne løses gennem koordination med interessenter udenfor såvel som inden for BRSCU og under udarbejdelse af beslutningsoplæg.

Du vil efter behov blive projektleder eller projektmedarbejder på implementering af uddannelser eller uddannelsesmæssige projekter under BRSCU.

Du har formentlig stor erfaring i at undervise. Har undervisning fortsat din interesse, er det muligt at sammensætte din opgaveportefølje, så den foruden sagsbehandling også kommer til at indeholde undervisningsopgaver.

Om dig
Du er sektionschef/sektionsleder eller du har en relevant akademisk baggrund på kandidatniveau.

Du har egne erfaringer med uddannelse. Alternativt har du gennem tidligere stillinger og uddannelse erhvervet dig solid uddannelsesfaglighed. Desuden er det ønskeligt, at har du solide sagsbehandlerkompetencer og er velformuleret både i tale og på skrift.

Du har et konstruktivt kritisk blik på redningsberedskabets uddannelsespraksis og en samarbejdende og udviklingsorienteret tilgang til opgaver og udfordringer. Du trives i en dynamisk hverdag, hvor du i en konstruktiv dialog med kolleger og nærmeste chef selv er medvirkende til at sætte rammer og påvirke direktivet for opgaveløsningen.

Du trives med ledelse af større udviklingsprojekter med lang tidshorisont, og du evner både at systematisere en længerevarende udviklingsindsats og at fastholde et helhedssyn på delprojekters strategiske placering.

Du møder nye opgaver engageret og med nysgerrighed, og du opsøger den nødvendige viden og metodik til at løse dem på baggrund af din erfaring og en samarbejdende, anerkendende og undersøgende dialog med civile og uniformerede kolleger såvel som med ledelsen.

Du er systematisk og resultatorienteret, men fastholder en inkluderende og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. Du følger af egen drift op på iværksatte opgaver.

Du har lyst til at indgå i et team af kompetente kolleger, der ud over at levere gode resultater også prioriterer at skabe et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor en respektfuld dialog og konstruktivt samarbejde er helt essentielt.

Har du interesse i at undervise, er der mulighed for at undervise på Beredskabsstyrelsens kurser sideløbende med sagsbehandlingsopgaver og projektarbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Dette brede opslag omfatter sektionsleder og sektionschefer i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er akademiker ansættes du som fuldmægtig eller specialkonsulent afhængig af din erfaring og tidligere ansættelser.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes.

Dit faste tjenestested er som udgangspunkt Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse i Tinglev. Efter konkret aftale kan dit tjenestested blive ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse i Birkerød.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægning og Strategisk Uddannelse, sektionschef Lars Jørs Toldbod på telefon +45 2993 2299 eller e-mail: BRS-LTO@brs.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, mail FPS-PIA@mil.dk, eller på telefon 7281 9144.

Stillingen ønskes besat snarest.

Ansøgningsfristen er torsdag den 30. juni 2022. Samtaler afholdes løbende, så tøv ikke med at ansøge.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og eventuelt anden relevant dokumentation som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN CENTER FOR UDDANNELSE
BRSCU bidrager til redningsberedskabets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt formidle forskning og rådgivning til redningsberedskabets medarbejdere og myndigheder. Dertil varetager BRSCU kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

BRSCU består af tjenestesteder i henholdsvis Tinglev og Birkerød, og udbyder en lang række funktionsbestemte efter- og videreuddannelser, der bidrager til, at redningsberedskabets medarbejdere kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Tinglev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

30.06.2022

Indrykningsdato

07.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent