Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Transitionsansvarlig i System Services


Transitionsansvarlig i System Services

Har du lyst til at styrke Forsvarets forvaltning af mange, forskelligartede IT-systemer af stadig mere afgørende betydning?
Kan du med din erfaring ordne og samle vores IT-systemer under nye, fælles rammer alt imens du balancerer forretningens behov med it-leverandørens kapacitet?

Er du major M331 med ønske om at styrke dine kompetencer inden for IT-forvaltning – i en rolle med gode udviklingsmuligheder?
Så er du måske vores kommende Transitionsansvarlig for it-systemer under transition, i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om os
System Services er en ny, selvstændig afdeling med fire sektioner, fire chefer og foreløbigt ca. 25 kolleger. Transitionssektionen visiterer og planlægger transition af it-systemer til koncernfælles drift i vores organisation og datacentre. Transitionssektionens teams står for modtagelse af it-systemerne og overdrager dem til forvaltning i Service Management sektionen.

Her strømliner og effektiviserer man Forsvarets systemportefølje. Medarbejderne i System Services er både civile og militære. Afdelingen er præget af en fri og uformel omgangstone og har en entusiastisk nybyggerånd.

Dagligdagen i System Services er stærkt varieret og udfordrende, med stor berøringsflade med både forretnings- og it-ansvarlige i størstedelen af Forsvarsministeriets Koncern. Man har desuden et betydeligt ansvar for forvaltning og modning af it-området.
Om stillingen
Du modtager systemer, der onboardes, og sikrer dem en sund, sikker og rutinemæssig kapacitetsforvaltning fra dag 1. Du retter systemernes forvaltning op, økonomisk/teknisk m.v. jævnfør god praksis. Når alle kontroller er bestået, giver du dem videre til systemforvaltningssektionen, i god, forvaltningsmæssig stand.

Du udgør således en hjørnesten i sektionen som den, der har fod på driftsøkonomien og driftsstabiliteten og som skal prioritere forbedringsindsatser – og bidrager derved betydeligt til System Services’ mål om forudsigeligt god og effektiv systemforvaltning igennem konsolidering.

Desuden bidrager du til, at System Services når sine overordnede mål, fx indenfor modning af data management, systemforvaltning og optimering af koncernens it-forvaltningsprocesser.

Som Transitionsansvarlig vil du bl.a. skulle:
• Udvikle- og implementere af nyt systemforvaltningsgrundlag i sektionen.

• Modne og udvikle den løbende sagsbehandling og kontrol i sektionen fx ved at standardisere og skabe flow.

• Koordinere- og prioritere transitionsopgaver.

• Identificere effektiviseringsmuligheder ved at samle systemer, licenser og opgaver.

• Budgettere, følge op på budgetter og styre omkostninger og risici.

• Bidrage til den generelle udvikling af rollen som KCM for it-systemer (it-kapaciteter).

• Bidrage til udvikling af standardaftaler på it-området.

• Bidrage til System Services’- og PITs kommunikation fx omkring sektionens virke og planer.

• Bidrage til PITs generelle konsolideringsdagsorden.

Vi prioriterer personlig udvikling, ansvarlighed og et godt arbejdsmiljø med god kollegasparring, hvor vi løfter i flok. Der er mulighed for funktionsrelevante kurser og videreuddannelse.
Du skal påregne at deltage i møder både i Afdelingen og ved samarbejdsparter i- og udenfor Forsvaret. Du skal således påregne lejlighedsvis, national rejseaktivitet.

Der er flere muligheder for placering af fast tjenestested på tværs af landet. Det afklares nærmere ved ansættelsessamtalen. Stillingen er omfattet af sundhedstriaden.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse.

Vi forestiller os, at:

• Du har eventuelt gennemført uddannelse-, eller har tilsvarende erfaring, med IT i bred forstand.

• Du ønsker selvstændige opgaver inden for forvaltning og forbedring af Forsvarets IT-systemer.

• Du er en fleksibel og proaktiv teamspiller, der let falder i hak i en projektorganisation.

• Du skaber tillid i dine relationer og holder hvad du lover.

• Du arbejder selvstændigt, er tryg ved at tage ansvar og formår at følge dine opgaver til dørs.

• Du har stærke analytiske evner, trives med komplekse opgaver og bevarer overblik og struktur.

• Du befinder dig godt i en organisation af vidensmedarbejdere.

• Du måske har erfaring med samarbejde- og med at indgå aftaler på tværs af myndigheder og styrelser i Forsvarets organisation.

• Du er erfaren bruger af DeMars og kender til forvaltning af it-systemer

• Du har gode kommunikationsevner på skrift og i tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Transition, Birger Messerschmidt på tlf.: 51 97 75 81 eller FMI-PIT-CHTR@mil.dk.
Alternativt kan du kontakte afdelingschef for System Services, MJ Anders Wendt Andersen, på tlf. 41 32 88 88.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159 eller FPS-TSE@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 25. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.07.2022

Indrykningsdato

07.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent