Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Næstkommanderende til Forsyningscenter Fredericia under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (genopslag)


Næstkommanderende til Forsyningscenter Fredericia under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (genopslag)

Er du den person, som kan stå for den daglige drift ved Forsyningscenter Fredericia?

Stillingen som næstkommanderende kræver overblik, gode ledelses- og kommunikationsegenskaber samt evne til at motivere andre!
Om os
Supply Chain Divisionen (SCD), som er en del af Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen, indkøber, leverer og opbevarer alle former for forsyninger til forsvarets enheder og ansatte.

Til løsning af denne opgave er vi godt 850 dedikerede medarbejdere fordelt over hele landet. Forsyningsafdelingen ved SCD varetager den direkte genforsyning af forsvarets operative enheder og myndigheder indsat enten nationalt eller internationalt. Afdelingen modtager, behandler og ekspederer rekvisitioner på varer og tjenesteydelser, herunder også reservedele.

Forsyningscenteret i Fredericia servicerer primært forsvarets enheder, myndigheder og enkeltpersoner på garnisonen i Fredericia. Centret i Fredericia har dog et stort kundegrundlag omfattende hele Trekantsområdet, og servicerer sammen med filialen i Odense også hjemmeværnet på Fyn og øer.

Jobbet som næstkommanderende ved centret er på den måde et ganske afvekslende og udfordrende job.
Om stillingen
Som næstkommanderende ved SCD i Fredericia/Odense forestår du den daglige ledelse og interne administration af personellet.

Du er ansvarlig for disponering af personaleressourcerne i forbindelse med løsning af de daglige opgaver.

Du varetager herudover den daglige ledelse af gennemgangslageret og funktionen som personeladministrativ medarbejder. Du agerer samtidig forsyningsbefalingsmand for myndighedsbeholdningen ved centret og varetager ansvaret for ammunitionstjenesten.

Du varetager lederens arbejdsopgaver i dennes fravær.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste niveau.

Du har et godt kendskab til IT og er rutineret bruger af Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystem (DeMars), herunder i særlig grad inden for området logistik. Du har desuden kørekort og erfaring fra tidligere tjeneste som fx forsyningsbefalingsmand, næstkommanderende/forsyningsdeling eller som logistikbefalingsmand.

Vi ser gerne, at du har kendskab til elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystemet Workzone og LEAN, samt at du har gennemført kurserne: FOKUS Samtaleleder og håndtering af farligt gods.

Herudover ser vi gerne, at du kender til området ammunitionstjeneste, og har INTOPS-erfaring inden for de sidste 4 år.

Du er et udpræget ordensmenneske, som er både detaljeorienteret og proaktiv. Du har overblik og trives med et stort arbejdspres. Du er desuden udpræget team-player, og er i besiddelse af gode samarbejdsevner.

Du bidrager aktivt til opgaveløsningen i samspil med andre, og opretholder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Du evner herudover, at sætte retning og koordinere indsats så resultater nås i rette tid.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte MJ Nikolaj Matzen på telefon 40 70 23 89 eller mail FMI-SC-CHFAI@MIL.DK eller SSG Bo Bengtsson på telefon 23 61 18 52 eller mail FMI-SC-FFC01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bort skaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.07.2022

Indrykningsdato

07.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent