Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Regionsbefalingsmand ved Landsdelsregion Øst (genopslag)


Regionsbefalingsmand ved Landsdelsregion Øst (genopslag)

Kan du indgå i Command Team med regionschefen?
Er du faglig stærk, kan du se i helheder men har sans for detaljerne?
Er du ambitiøs og kan du arbejde selvstændigt?

Så læs videre her!
Om os
Landsdelsregion Øst er en landmilitær, operativ niveau III myndighed i Hjemmeværnet, organiseret som en brigadestab og med ansvar for indsættelse af landstyrker i den østlige del af Danmark under Hærkommandoen. Landsdelsregionen har underlagt 6 hjemmeværnsdistrikter, alle organiseret som en bataljonsstab, placeret med 5 på Sjælland og 1 på Bornholm. Herudover har vi underlagt to lokalforsvarsafsnit, og et særligt støtte og rekognosceringskompagni.
Landsdelsregionens føringshovedkvarter er placeret på Kastellet i hjertet af København.

Landsdelsregionens primære opgave er at støtte Forsvaret og dets opgaveløsning; landsdelsregionen og hjemmeværnsdistrikterne er også komponenter i totalforsvaret, og støtter civilsamfundet, herunder Politiet, i forbindelse med pludselige hændelser af voldsom karakter, f.eks. større ulykker, ekstremt vejrlig og terroranslag.
Om stillingen
Som Regionsbefalingsmand udgør du sammen med chefen Landsdelsregionens Command Team. Du er chefens nærmeste rådgiver i alle relevante forhold, du formidler chefens ledelsesbudskaber og holdninger til regionens personel, og bidrager til at skabe og opretholde korpshånd og sammenhængskraft.

Du støtter regionschefen i dennes kontrol- og tilsynsvirksomhed med særligt fokus på førervirke, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse.

Du deltager i udviklingsarbejde i forskellige fora i Hjemmeværnet, i Landsdelsregionens chefmøder og –seminarer, ligesom du efter nærmere aftale deltager i en række af Hjemmeværnskommandoens chefmøder, –seminarer og andre aktiviteter.

Du vil blive en del i Hjemmeværnets myndighedsbefalingsmandsfora, og få et bredt samarbejde med Hjemmeværnets øvrige myndighedsbefalingsmænd.

Du vil have stor indflydelse på stregbefalingsmændenes rolle, deres anvendelse og udvikling gennem uddannelses- og udviklingsaktiviteter.

Din arbejdsindsats vil i den forbindelse fokusere på udvikling og styrkelse af de frivillige stregbefalingsmænd, hvorfor du skal påregne at en del af dit arbejde vil foregå på de frivilliges præmisser om aftenen og i weekender. Omfanget aftales med chefen for Landsdelsregionen, og vil forventeligt ligge på en til to hverdagsaftner pr. uge og en weekend pr. måned – den øvrige arbejdstid reguleres i forhold hertil.

Plustidsaftale på op til 42 timer vil være Opgave- og tidsbestemt relevant grundet stillingens karakter.

Regionsbefalingsmanden sagsbehandler tillige lejlighedsvist.
Om dig
Du har anciennitet som mellemleder på 12-18 år, heraf 6-8 år som seniorsergent. Det forventes at du enten besidder, eller er i færd med at gennemføre, enten en civil uddannelse på minimum niveau 5 eller den Militære Akademiuddannelse.

Du skal have en baggrund fra Hæren, og have en bred uddannelsesmæssig, og operativ erfaring – gerne med tjeneste som sagsbehandler i stabe og i styrelser, eventuelt som lærer på skoler og gerne med administrativ erfaring. Du er som udgangspunkt uddannet infanterist og har erfaring som gruppefører, næstkommanderende deling og/eller delingsfører.

Som person skal du være selvstændig, robust fysisk og mentalt, fagligt velfunderet initiativrig, vedholdende, motiverende så du entydigt kan fremstå som en forbillede. Du skal være velformuleret i tale og skrift og kunne varetage selvstændig sagsbehandling. Du skal have situationsfornemmelse og loyal i forhold til den særlige fortrolighed, der skal være i et command team.

Kendskab til Hjemmeværnets organisering og anvendelse vil være en fordel; ligesom erfaring fra INTOPS tillægges vægt.

Det er ønskeligt, at du har gennemført NATO NCO Advanced Leadership Course. Ligeledes er det ønskeligt at du har gennemført infanterifaglæreruddannelsen, eller er indforstået med, at de begge kan det blive en del af en udviklingskontrakt.

Du skal honorer sprogkravene Engelsk SLP 3-3-3-3.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en i seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Kastellet.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afgående regionsbefalingsmand, Chefsergent Robert Sichlau Ørum på telefon 51 62 11 21 vedr. stillingsindholdet eller regionschefen, Oberst Peer Sander Rouff på telefon 72 85 86 51 vedr. command team.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 27. juni 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.
Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerneopgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspartner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

27.06.2022

Indrykningsdato

07.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent