Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Proviantbefalingsmand til sejlads med fregatten ESBERN SNARE (genopslag)


Proviantbefalingsmand til sejlads med fregatten ESBERN SNARE (genopslag)

Krigsskibet Esbern Snare søger en stærk profil, som sektionsleder for forplejningssektionen og med svendebrevet ”Gastronom med speciale kok”.
Brænder du for, at stå i spidsen, og samtidig være ansvarlig for at skibets besætning får serveret god hjemmelavet mad af gode råvarer? Hvis ovenstående lyder interessant, så har du nu muligheden for at blive mellemleder på en af Søværnets skarpeste enheder, igennem dette job.

Om os
”Søværnet forsvarer Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt. Både inden for Rigsfællesskabet og internationale operationer.”

Det er denne overordnede mission vi alle skal arbejde under, i hver vores plads i organisationen.

Skibet tilhører 2. eskadre, som har til opgave at løse opgaver i danske farvande, i vores nabolandes havområder og overalt på kloden. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer, til indsættelse i krigsmæssige operationer. Sidste indsættelse med Esbern Snare var i Golf of Guinea, hvor skibet vendte hjem i februar måned.

Sejlads med Fregatten kan bestå af nationale øvelser på en lille uge, såvel som internationale opgaver blandt andet i form af INTOPS-deployeringer af 3 mdr. varighed.

Og på dette link kan du se hvor stort et skib vi taler om og hvor mange forsyninger sådan en INTOPS-deployering kræver: www.youtube.com/watch?v=I9v6hTO29iw

Du bliver ansat som mellemleder i logistik divisionen, hvor du vil have kommandoen og myndighed over forplejningssektionen, bestående af 12 mand. Samt have ansvar over for din nærmeste forsatte, logistikofficeren.

I Esbern snare tilstræber vi, at have en sund arbejdskultur, hvor du vil føle dig værdsat, tryg og godt tilpas. For at vi forsat lykkes med dette skal du være med til, at samarbejdet i sektionen, divisionen og hele skibet bliver sat i højsæde.

Se evt. video fra Guineabugten, hvor der genforsynes æg og grøntsager og hvor samarbejdet stod højt på listen for alle mand ombord: www.youtube.com/watch?v=GwFKRixodc8

Forplejningssektionen er kendt for den gode stemning ombord og det skal du som leder af sektionen, være med til forsat at præge og sætte rammerne for.

Hvis du ønsker at se og læse mere om skibet, kan du gå ind på vores Facebook side: www.facebook.com/hdmsesbernsnare

Om stillingen
Dine primære opgaver på dit nye job, vil bestå af den daglige ledelse af personellet og daglig drift, når der serveres mad fire gange om dagen under sejlads.

Du vil blive ansvarlig for personellets faglige og personlige kompetenceudvikling, herunder brug af FOKUS. Du vil planlægge personellets tjenestetid, frihedsafvikling, kursusindstilling og andre former for tjenesteplanlægning. Derudover er du beholdningsansvarlig for materiel og udstyr i sektionen, og skal iværksætte genforsyning efter behov.

Udgangspunktet for daglig tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn, men vi er fleksible, når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra. Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagtassistent, hvorfor 24-timers vagtdage må forventes.

Til søs vil du også indgå i tørnen som vagtassistent, sammen med fem andre befalingsmænd ombord. I ”KLART SKIB”, som er den rolle du vil have under træning af skibets havariberedskab - vil du fungere som leder af havaripatruljestation nr. 1.

Vi tilstræber et meget højt niveau i kabyssen, hver eneste dag. Vi sætter en ære i, at servere hjemmelavet mad for vores kollegaer og servicere dem bedst muligt.
Det er derfor vigtigt - at vi ansætter den helt rigtige soldat og mellemleder, der brænder for at lede, motivere, udvikle og er meget kvalitetsbevidst.

Vi kan tilbyde et alsidigt job hvor der sjældent er to ens dage. Jobbet giver mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Om dig
Stillingen er en oversergent stilling, men kan besættes af en erfaren sergent. I dette tilfælde vil vi i forbindelse med ansættelsen udarbejde en udniklingsaftale med henblik på udnævnelse til oversergent.

Du er uddannet kok, gennemført GSU og evt. MAU.

Samt har lyst til- og mod på at stå i spidsen som befalingsmand for forplejningssektionen ombord på Esbern snare.

Vi forventer at du besidder nogle grundlæggende personlige egenskaber og følgende kompetencer:

- Motiverer dine medarbejdere og tager dem med på den fælles rejse. Medarbejderne skal inddrages i processen og udformningen. Du skal lede dine medarbejdere med situationsbestemt ledelse, gennem synlig og nærværende ledelse.

- Bevarer et godt og roligt overblik i pressede situationer - så dit personel føler sig godt tilpas og føler at de får den viden de har behov for, for at nå målet i opgaveløsningen.

- Agerer befalingsmand og udvise professionel stolthed og eksemplarisk adfærd til søs såvel som i land.

Du og din familie skal være afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel. Som nævnt lægger vi stor vægt på, at arbejdstiden i det omfang det er muligt, kan planlægges fleksibelt og i visse tilfælde udføres hjemmefra.

Dine faglige kompetencer:

- Du er en dygtig kok og madhåndværker, der følger med i tidens trend.

- Er fagligt kompetent indenfor din tjenestegren og ikke er bange for at befale, lede og føre personel – da dette bliver en stor del af din nye rejse.

- Du har erfaring med menuplanlægning, indkøb og budgetlægning fra lignende kabysser el. køkkener.

Krav:

- Grundlæggende sergentuddannelse (GSU)

- Evt. militær akademi uddannelse (MAU) eller anden lign.

- Uddannet Gastronom med speciale kok

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk robusthed og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning. Som rollemodel og befalingsmand, skal du kunne leve op til disse krav.

Du skal vælge os og søge dette job via knappen i bunden ”søg jobbet”

- hvis du har lyst til og mod på, at blive en del af rejsen, hvor du sammen med medarbejderne skal lykkes med forsat at gøre kabyssen på Esbern snare, til den bedste i hele Søværnet. Og fra start af vil du få mulighed for at sætte din høje faglighed og idérighed i spil.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Logistikofficer, KL Robert Juul Christoffersen på tjeneste mobil +45 3016 9474, eller Banjermester, SSG Danni Tim Bøger på tjeneste mobil +45 3016 9478.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.07.2022

Indrykningsdato

07.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent