Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører forsyningssektionen til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon.


Sektionsfører forsyningssektionen til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon.

Skal du være med til at opbygge og præge udviklingen af Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon?

Brænder du for den logistiske tjeneste og herunder uddanne, vejlede og kontrollere soldater og delinger?

Kan du holde struktur og overblik i en kompleks hverdag, hvor regler og bestemmelser skal overholdes samtidig med at du giver de bedste forudsætninger for at kompagniet kan uddanne dygtige soldater?
Om os
XIII Lette Infanteribataljon (XIII) og Slesvigske Fodregiment blev oprettet 1. januar 2019 på Haderslev Kaserne. Bataljonen er en professionel kampbataljon, der er underlagt 2. Brigade, men som i det daglige indgår i Slesvigske Fodregiment.

På nuværende tidspunkt består XIII af en stab, 1. Lette infanterikompagni (SRS), 2. Lette Infanterikompagni (SRS), 4. Uddannelseskompagni samt det netop oprettede Stabskompagni.

XIII er let bevæbnet og udrustet med lette køretøjer, hvilket samlet set gør XIII velegnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften.

Stabskompagniet er i den indledningsvise fase af sin opbygning og fokus lige nu er at opbygge vores Panserværnsmissil deling samt forsynings og transport deling.

Kompagniet vil i sin fulde størrelse bestå af op til otte specialedelinger/-sektioner som alle vil kunne støtte de tre lette infanterikompagnier i deres kamp. Stabskompagniets rolle er således at levere dygtige robuste soldater og enheder der kan understøtte bataljonens tyngde i kampen.
Om stillingen
Du er sektionsfører for kompagniets forsyningssektion, som består af et team på en sanitetsbefalingsmand og 4 forsyningshjælpere, hvor I vil forestå hele kompagniets logistik-, sanitets- og forsyningstjeneste.

Stillingen vil indledningsvis indeholde opbygningen af kompagniets beholdninger og struktur i SAP. Herefter overgå til den daglige drift og styring af kompagniets logistik- og forsyningstjeneste i samarbejde med BTN/S4, NK/KMP, NK/DEL og din sektion.

Du får ansvaret for;
- uddannelse og føring af din sektion i rammen af kommandodelingen.
- at logistik- og forsyningstjenesten i kompagniet til en hver tid overholder gældende bestemmelser.
- kompagniets samlede beholdning af materiel og ammunition, og skal til en hver tid - kunne redegøre for den logistiske status.
Om dig
Du er oversergent eller en erfaren sergent, der har gennemført eller er bedømt egnet til gennemførelse af Faglærer- og Skydeleder II-kursus.

Har du erfaring med indholdet i stillingen som forsyningsbefalingsmand eller alternativt som NK/DEL, vil dette være en fordel. Viljen til efteruddannelse, vægtes dog højt.

Vi ser gerne, at du er i besiddelse af kørekort til kategorierne B, C og CE.

Af logistiske kompetencer vil nedenstående være en fordel:
- Last- og surringskursus
- ADR-certifikat
- Truck certifikat
- DeMars kursus (Myndighedsbeholdning og vedligeholdelsesrekvirent)

Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden, og du er villig - og i stand til at samarbejde med andre for, at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver.

Du har en professionel indstilling, er i god fysisk form, har gode militære færdigheder, og så er du en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale såvel som de uddannelsesmæssige rammer for en stærk forsyningssektion og kommandodeling.

Samlet er du klar til at tage et stort ansvar på skuldrene og bære en vigtig rolle i kompagniet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Kristian Hermansen på telefon 41 38 51 40 eller på mail SLFR-13-000A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.08.2022

Indrykningsdato

07.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent