Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Fuldmægtig til Forsvarsministeriets Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø


Fuldmægtig til Forsvarsministeriets Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø

Vil du være med til at understøtte arbejdet inden for arbejdsmiljøområdet i en af statens største og mest spændende arbejdspladser med mere end 20.000 medarbejdere? Vil du arbejde med alt fra oplæg til vores ledelse og departement, til deltagelse i projektarbejder, formidle og kommunikere om bl.a. arbejdsmiljøområdet?

Så har du her mulighed for, at blive en del af vores center, som skal sikre, at Forsvarsministeriet bliver ved med at være en attraktiv arbejdsplads.
Om os
Forsvarsministeriets Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Stillingen ligger i den del af centret, der arbejder med arbejdsmiljø, men du vil også kunne komme til at indgå i tværgående opgaver i centret. Arbejdsmiljøområdet er organiseret i to sektioner for henholdsvis det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Du bliver en del af den psykiske sektion, men vil skulle varetage opgaver for hele arbejdsmiljøområdet. Vores sektioner har til huse i Ballerup, Aalborg og Hjørring. Du kommer til at arbejde i Ballerup.

Forsvarsministeriet er en helt unik og udfordrende organisation at arbejde med arbejdsmiljø i. Dels fordi vi er en stor uddannelsesinstitution, hvor vi uddanner soldater. Dels fordi vi er en af statens største arbejdspladser med stor mangfoldighed.

Vi udvikler initiativer, underviser og rådgiver om arbejdsmiljø på alle niveauer af organisationen fra værnepligtige til generaler samt vores mange civile kolleger og chefer, og vi håndterer alle elementer af barsel- og sygefravær. Derfor er vores opgaver varierende, udfordrende og sommetider også overraskende.

Områderne har høj prioritet og stort fokus i Forsvarsministeriet fordi et godt arbejdsmiljø er vigtigt for, at vores kolleger er glade for at gå på arbejde.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde tæt sammen med centrets chefer og kommer bl.a. til at arbejde med følgende:

• Direktions- og udvalgsbetjening. Vi bidrager til udviklingen af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i Forsvarsministeriet. Det kan eksempelvis dreje sig om at bidrage til formidling, kortlægning eller analyser af udvalgte delområder. Du kan bl.a. få til opgave at indgå i udarbejdelse af større analyser, rapportering og notater til koncernledelsen.

• Tværgående projektarbejde. Vi indgår i mange tværgående opgaver i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, hvor både faglighed og fornemmelse for udviklingen i samfundet er afgørende. Din rolle kan fx være at bidrage til oplæg og deltage i styring og planlægning, så vi kommer i mål med gode løsninger. Konkret vil du komme til at indgå i arbejdet med at videreudvikle platformen for Forsvarsministeriets Ledelsesevaluering.

• Kommunikation og betjening af centerledelsen. Du vil skulle bidrage med at sagsbehandle, understøtte og formidle af vores arbejde, herunder kvalitetssikring og styringsmæssige opgaver. Din rolle kan fx være at skrive oplæg eller omsætte vores arbejde i artikler til intranettet eller interne nyhedsbreve.

Du får ansvar med tilsvarende indflydelse i dit job og mulighed for at gøre en forskel for medarbejderne i Forsvaret. Du indgår i et stærkt fagligt fællesskab med dygtige og engagerede kolleger, som altid er klar til sparring. Vi har det godt med hinanden og sætter pris på et godt grin - også selvom vi har travlt.

Vores helt særlige arbejdsplads har en også ganske særlig kultur, som du ikke finder andre steder. Derfor er det næsten uundgåeligt, at du i jobbet vil opleve en markant faglig og personlig udvikling.
Om dig
Du har en relevant akademisk baggrund. Du har interesse for arbejdsmiljøområdet og for at arbejde i en stor politisk styret organisation. Du får en vigtig rolle i at dykke ned i områderne og trække på dine kollegers viden og faglighed med henblik på at perspektivere og omsætte data og viden til oplæg til direktionen, Forsvarsministeriets øvrige enheder og departementet.

• Du er dygtig til at formidle, især på skrift. Du kan både skrive til den almindelige medarbejder på nettet og til brug for ledelse og udvalg.
• Du har forståelse for og kan arbejde med tal og data, og du kan omsætte svært tilgængeligt stof til praksis, når du løser opgaver.
• Du er dygtig til at omsætte faglig viden. Du har nysgerrigheden og modet til at finde gode løsninger. Du tager initiativ og er ikke typen, der sidder og venter på handlingsanvisninger, men du tager gerne ansvar.
• Du ved at samarbejde er den bedste strategi.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation, hvor prioriteringer og fokus hurtigt kan ændre sig, og hvor der er behov for at ændre retning eller levere besvarelser med korte frister.

Endelig er det et krav, at du har kørekort til personbil.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som fuldmægtig og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Der er til stillingen knyttet et anciennitetsafhængigt rådighedstillæg. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg og 9,0% af rådighedstillægget.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Jimmy Jensen på telefon 32 66 58 13 eller kontorchef Charlotte Friis på telefon 72 81 94 51. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på telefon 72 81 96 48.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2022. Ansættelsessamtaler afholdes hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup den 11. juli 2022. Vi ønsker stillingen besat fra den 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

01.07.2022

Indrykningsdato

07.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent