Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vagtkommandører til den faste vagtstyrke ved Gardehusarregimentet


Vagtkommandører til den faste vagtstyrke ved Gardehusarregimentet

Vil du være en del af et traditionsrigt regiment og være med til at bevogte Gardehusarkasernen? Trives du med en hverdag i faste rammer? Ønsker du at være med i opstartsfasen og være med til at forme den nye vagtstyrken på Gardehusarkasernen? Ser du muligheder frem for begrænsninger, er handlekraftig og har et godt humør - så bør du søge stillingen som Vagtkommandør ved Gardehusarregimentet.

Tøv ikke for længe, idet 50% af vagtstyrken er ansat.
Om os
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, V Uddannelsesbataljon, som uddanner værnepligtige og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, herunder Gardehusarregimentets Hesteeskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt. Vi tror på, at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder, faglige skel og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads styrker løsningen af vores opgaver. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Du vil blive ansat i hovedvagten – som for nuværende kan bestå af seks vagtkommandører og syv patruljevagter i faste stillinger suppleret med soldater i turnus fra enhederne på kasernen.

Du vil komme til at være en del af opbygningen af det nye vagt-koncept og være med ved iværksættelsen af det nye perimeterhegn og nye vagtbygning med brug af moderne teknologi i omskiftlige omgivelser.
Om stillingen
Vagten på Gardehusarkasernen er oprettet for at understøtte bevogtningen og sikringen af kasernen samt at aflaste kasernens enheder gennem en reduktion i antallet af befalingsmænd og menige, der bestrider garnisonsvagter ved omgangstjeneste.

Yderligere ses en delvis fast bemanding af vagten på kasernen at styrke den militære sikkerhed ved at have veluddannet og erfarent mandskab til at bestride dele af vagten.

VI forventer at uddanne vagtstyrken til at kunne håndtere droneflyvning

Du vil blive tildelt en række vagter per uge, fordelt på dags- og nattevagter.

Du bliver leder af vagthold jf. vagtinstruks.

Opgaverne vil primært være:
- lede vagtstyrken således, at uvedkommendes hindres adgang til garnisonen.
- lede og gennemføre patruljetjenesten jf. gældende vagtbestemmelser for garnisonen.
- sikre garnisonen mod spionage og sabotage ved hjælp af vagtstyrken.
- sikre/melde/alarmere ved brand og hærværk eller skader på Forsvarets ejendom.
- yde politi og andre assistance jf. gældende bestemmelser.
- reagere på alarmer fra sikrede områder som f.eks. våbenkamre, ammunitionsmagasiner, klassificerede netværk o.l., der er tilsluttet garnisonens alarmsystem.
- pågribe personer, der opholder sig på garnisonens område uden hjemmel, og afvise eller tilbageholde jf. gældende bestemmelser.
- på ordre, lade vagten gennemføre forstærket adgangskontrol, jf. gældende vagtbestemmelser.
- modtage og viderestille telefonopkald.
- Lede og gennemføre afspærring i forbindelse med særlige arrangementer som f.eks. parader eller VIP besøg.
- Bidrage til det aktuelle situationsbillede gennem løbende grundig afrapportering til VTBM eller SIKOF.
- Gennemføre droneflyvning med henblik på patruljering og effektiv overvågning.
- I samarbejde med ledervagt forstår vagtuddannelse af soldaterne fra enhederne.

Stillingen er tænkt til besættelse i 12-24 måneder med mulighed for forlængelse, hvis du har behov for at få struktur på din hverdag, har behov for at læse ved siden af havende tjeneste eller vil prøve noget nyt. Det er vores intention, at du på sigt skal kunne arbejde med noget andet end vagttjeneste, su du kan udvikle dine færdigheder og kompetencer til at kunne bestride andre spændende militære stillinger.

Hvis du på sigt igen skal ansættes i en stilling ved en af bataljonerne på kasernen, vil det være muligt at tilrettelægge din tjeneste således, at du deltager i bataljonens uddannelse og andre aktiviteter.

Du vil gennemgå en udvidet bevogtningsuddannelse hos Flyvevåbnet samt løbene deltage i eller selv planlægge vedligeholdende uddannelse inden for områderne skydning, selvforsvar, førstehjælp, idræt og bevogtning.

Med andre ord har vi mange muligheder, hvis du har lysten og viljen til konstant udvikling.
Om dig
Du er uddannet sergent og har gerne erfaring fra stående styrke, samt bestredet vagten på en af forsvarets etablissementer.

Du har minimum kørekort B og gerne omskolet til terræn.

Du er ansvarsbevidst, selvstændig og mødestabil. Du kan fremstå myndig og med autoritet, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Du skal være parat til at være en rollemodel, som andre soldater altid ser op til. Det medfører på naturlig vis, at du tillige skal være holdningsprægende, der fastholder en høj grad af professionalisme og militær orden på kasernen.

Du har mod på at fortsætte din tjeneste ved en af bataljonerne ved regimentet. Til en eventuel samtale bedes du have gjort dig tanker om din næste stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Michael Bech Skovgaard på telefon 40 21 80 29 eller mail GHR-S2-01@MIL.DK, major Lasse Galsgaard-Olsen på telefon 30 36 50 35 eller mail GHR-STCH@MIL.DK eller seniorsergent Arne Joachim Damsgaard Olsen på telefon 40 21 83 87 eller mail GHR-S1-11A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller mail FPS-SHA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. august 2022 og stillingen er til besættese hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteeskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteeskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.08.2022

Indrykningsdato

07.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent