Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Chef for Logistic Support Squadron ved Air Transport Wing


Chef for Logistic Support Squadron ved Air Transport Wing

Ønsker du at tage stor del i ansvaret for den logistiske ledelse på Air Transport Wing? At koordinere, prioritere og påvirke operationer med Flyvevåbnets transport- og inspektionsfly sammen med en eskadrille af dygtige og engagerede kollegaer? Vil du tage del i at sætte logistik på landkortet?
Er du en erfaren officer og en leder med overblik, fleksible ledelsesstile og med en solid operativ erfaring, gerne inden for logistik?
Så tilbyder vi en spændende stilling som chef for Logistic Support Squadron (LSS) ved Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.
Om os
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og inspektionsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.
Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – overalt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Du kan læse mere om vores virksomhed på facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.

LSS består af tre elementer, som alle understøtter opstilling og indsættelse af materiel og personel, og som fungerer som en væsentlig logistisk bidragsyder til den operative indsættelse af ATW luftfartøjer.
Eskadrillens opgaver er mangeartede og operativt orienteret. Der er fokus på tilvejebringelse af komponenter til vedligeholdelsen af luftfartøjerne, vedligeholdelse og reparation af nødudstyr og håndtering af Cargo. Arbejdsmiljøet er til tider omskifteligt og med varierende belastning, og i perioder roligt med mulighed for fordybelse.

LSS er opdelt i en eskadrilleledelse, bestående af en chef og en næstkommanderende. Derudover består LSS af tre elementer, herunder Forsyningstjenesten, som blandt andet håndterer varemodtagelse og vareudlevering, myndighedsbeholdning og indkøb af reservedele til ATW transport- og Inspektionsfly. Ydermere består LSS af elementet Skærme, Udrustning og Nødudstyr (SUN), som blandt andet tilsikrer funktionsdueligt nødudstyr både tilknyttet enkeltmand og luftfartøjerne. Dette gennem vedligeholdelse, reparation og udvikling af samme. Slutteligt består LSS af elementet Cargo Handling, som primært håndterer både gods og farligt gods.
Om stillingen
Som chef for Logistic Support Squadron er du over for chefen for Air Transport Wing ansvarlig for den daglige ledelse af ATW logistiske bidrag inden for forsyningstjeneste og nødudstyrs – og cargohåndtering. Du vil skulle bidrage direkte til optimering af det logistiske bidrag, som er af afgørende betydning for ATW operative indsættelser.
Du vil være chef for en eskadrille med erfarne medarbejdere, hvor tillid, ansvarlighed og faglighed er i højsædet. I praksis vil du være ansvarlig for den daglige ledelse, at tilsikre at LSS personel har de nødvendige kompetencer på rette tid og sted, prioritering af eskadrillens opgaver, forvaltning og administration af underlagt personel, koordinering med og rådgivning af øvrige enheder både internt på ATW og eksternt, norm-, beholdnings- og økonomisk ansvarlig og ansvarlig for produktionsudvikling inden for dit eget ansvarsområde.

I DKMAR-regi vil du være ATW Logistic Squadron Manager.
Om dig
Du skal være en erfaren leder og officer med indgående kendskab til egne styrker og svagheder, samt have erfaring i at navigere i et bredt ledelsesmæssigt spænd af opgaver.
Du er major og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalende uddannelse. Er du erfaren kaptajn uden at have gennemført det førnævnte og optaget på MMS, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du skal have stærke kommunikative kompetencer, og kunne bringe dem situationsbestemt hensigtsmæssigt i spil.
Du har en pragmatisk tilgang til ledelsesvirket og kan håndtere personel i alle aldre og grader, således at både du og eskadrillen fungerer optimalt. Frihed under ansvar står højt på dagsordenen.
Du skal have overblik og kunne anvende din handlekraft og din gode helhedsforståelse for at håndtere de daglige opgaver og udfordringer – kendte som ukendte.
Du trives med at tage ansvar og træffe beslutninger samtidig med, at du er bevidst om dine egne begrænsninger og forstår at inddrage andre, når det er relevant.
Du brænder for arbejdet med forskelligartede specialer, og forstår at udnytte fagligheden i disse.

Faglige kvalifikationer:
Du er major og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalende uddannelse.
Du skal have stærke kommunikative kompetencer, og kunne bringe dem situationsbestemt hensigtsmæssigt i spil.
Du har en pragmatisk tilgang til ledelsesvirket og kan håndtere personel i alle aldre og grader, således at både du og eskadrillen fungerer optimalt. Frihed under ansvar står højt på dagsordenen.
Du skal have overblik og kunne anvende din handlekraft og din gode helhedsforståelse for at håndtere de daglige opgaver og udfordringer – kendte som ukendte.
Du trives med at tage ansvar og træffe beslutninger samtidig med, at du er bevidst om dine egne begrænsninger og forstår at inddrage andre, når det er relevant.
Du brænder for arbejdet med forskelligartede specialer, og forstår at udnytte fagligheden i disse.

Faglige kvalifikationer:
Det er at foretrække, at du har erfaring inden for logistik, ligesom det er en fordel, at du er uddannet teknisk officer. Sidstnævnte er dog ikke er et krav.
Det er ligeledes at foretrække at du tidligere har bestridt stillinger med direkte personelansvar, gerne på M300-niveau. Du har indsamlet bredt anvendelig ledelseserfaring, og har bevist, at du er i stand til at kunne håndtere personelgrupper på alle niveauer.

Du har desuden et godt kendskab til det forvaltningsmæssige operative grundlag i Forsvaret og en stor generel forståelse for Flyvevåbnets logistiske og operative virksomhed.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OB Lars Christian Hedemark, chef for Air Transport Wing på tlf.: +45 41711273 eller på mail ATW-CH@fiin.dk.
Alternativt er du velkommen til at kontakte nuværende chef Logistic Support Squadron, KN Lisbeth Skjødt Jokumsen på tlf.: +45 72847501 eller på mail ATW-LS-001@fiin.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 3. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse snarest. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

03.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent