Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabshjælper (korporal) til Kapacitetscenter Hjulkøretøjer, KALA, Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen


Stabshjælper (korporal) til Kapacitetscenter Hjulkøretøjer, KALA, Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Har du mod på en spændende og udfordrende stilling, hvor du direkte medvirker til anskaffelse/drift og bortskaffelse af koncernens hjulkøretøjer?
Om os
Kapacitetscenter Hjulkøretøjer er en sektion under Kapacitetsafdeling Land, som er et af Forsvaretsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen tre kapacitetsansvarsområder (Land, Maritim og Luft).
Vi er ansvarlige for anskaffelse, drift (forsyning, vedligeholdelse og udvikling) samt bortskaffelse af køretøjer til støtte for hele Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Kapacitetscenter Hjulkøretøjer beskæftiger 18 militære og civile medarbejdere. Sektionen består af en chef, en næstkommanderende og 16 sagsbehandlere med hver deres speciale/ansvarsområde. De øvrige militære medarbejdere består af seniorsergenter, chefsergenter, kaptajner og majorer. De civile er overværkmestre og ingeniører. Der arbejdes i tværfaglige teams, hvilket i sig selv skaber en dynamisk hverdag med konstant personlig udvikling.

Vi beskæftiger os med kapacitetsudvikling og drift af hjulkøretøjer til støtte for hele Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt de kommunale redningsberedskaber. Vi har ansvaret fra "vugge til grav" for alle materielgenstande inden for hjulkøretøjsområdet. Det sker naturligvis i tæt koordination med de brugende enheder (Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og øvrige styrelser m.fl.).

Sektionen er præget af en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte. Du har stor indflydelse på din egen arbejdstids- og ferieplanlægning. Sektionens filosofi er generelt frihed under ansvar og balance mellem arbejde og familie/fritid. Der er i sektionen stort fokus på den enkeltes kompetenceudvikling og generelt den enkelte medarbejders karrieremuligheder i koncernen som helhed.
Om stillingen
Som stabshjælper skal du generelt medvirke til, at gennemføre driftssagsbehandling på hele koncernens flåde af hjulkøretøjer samt være en af sektionens superbrugere i DeMars PM.

Du skal indgå i et lille team på fire til fem medarbejdere, dagligt ledet af en erfaren chefsergent.

Du skal oprette teknisk struktur på nyanskaffede køretøjsmodeller samt vedligeholde og varetage konfigurationsstyring på eksisterende struktur.

Du skal udfører oprettelse af MDG sager på materiel til alle typer af hjulkøretøjer.
Du skal på lige fod med resten af driftssektionen modtage daglige telefonopkald og besvarer drifts spørgsmål fra forsvarets logistiske struktur.

Du skal generelt bidrage til løsning af driftsopgaver fra hverdagen, herunder emner som indregistrering, synsvirksomhed, miljøzoner, godkendelse af vedligeholdelsesopgaver og monitering af driftssektionens kontrolpostkasse.

Du skal løbende bidrage til udarbejdelse af tekniske specifikationer og vedligeholdelsesdirektiver samt koordinere med værksteder og depoter.

Du skal desuden støtte i forbindelse med sektionens administrative opgaver, herunder booking af faciliteter, køretøjer og andet i forbindelse med eksterne møder og rejser.

Generelt er arbejdsbelastningen stabil, og der er god mulighed for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv. Men der vil dog være perioder, hvor der stilles krav til din fleksibilitet, da vi i, som alle andre, oplever spidsbelastningsperioder.
Om dig
Du er korporal med stor erfaring i brugen af DeMars PM på vedligeholdelsesniveau 1 og gerne vedligeholdelsesniveau 2.

Du har erfaring i brugen af DeMars PM, oprettelse af vedligeholdelses- og synsplaner samt tekniskstruktur, og rutine i brug af Office pakken generelt.

Alternativt har du stor erfaring i brugen af DeMars MM på Lagerstyringsniveau, og har mod på at udvide din viden og erfaring til PM.

Det er en fordel hvis du har god teknisk forståelse for og erfaring med hjulkøretøjer.

Du er i besiddelse af gode analytiske anlæg og samarbejdsevner, herunder evne til at se sammenhænge og udvise helhedssyn.

Desuden forventer vi, at du arbejder struktureret og bevarer overblikket selv i en travl hverdag, ligesom din personlighed har en positiv afsmittende effekt på sektionens øvrige medarbejdere.

Endelig forventer vi, at du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig i skrift og tale (dansk og gerne engelsk).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

CS
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

HKKF
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Stillingen er ligeledes opslået på civilt niveau som driftshjælper.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for hjulkøretøjssektionen, major Rune Friis Christensen 20 93 44 73.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. juni 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

26.06.2022

Indrykningsdato

02.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent