Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Uddannelseskoordinator for elektronikfagteknikerelever ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Uddannelseskoordinator for elektronikfagteknikerelever ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Kunne du tænke dig at være med til at udvikle og koordinere fremtidens praktikforløb for elektronikfagteknikerelever ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste?
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en myndighed under Forsvarskommandoen, som har størstedelen af det vedligeholdelsesmæssige ansvar for Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets materielsystemer.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er Forsvarets største uddannelsesinstitution for faglige uddannelser. Dette indbefatter bl.a. flytekniske kurser og kurser på flystøtteudstyr, faglige kurser på Hærens materiel, uddannelse af civile og militær EUD-elever samt militære flymekanikerelever. Hertil gennemfører Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste praktikforløb for Søværnets automatik- og elektronikfagteknikere, mens de er i lære.
Samlet set er der for tiden 100 civile og militære EUD-elever og 90 militære flymekanikerelever under uddannelse og praktikforløb ved enheder og kursuscentre/-skoler under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Uddannelses- og Programsektionen består af 7 dedikerede medarbejdere, som alle brænder for at give elever og kursister de bedst mulige vilkår for deres uddannelse. Sektionen har til opgave at udvikle, koordinere og planlægge den samlede uddannelses- og kursusvirksomhed, og rådgiver endvidere som største udbyder af faglige uddannelser Forsvarsstaben indenfor det faglige område.

Ved Uddannelses- og Programsektionen vil du komme til at indgå i et professionelt og engageret team, der til stadighed arbejder på at forbedre Forsvarets uddannelser, samt støtter Forsvarets elever og lærlinge til at få det størst mulige udbytte og den bedst mulige oplevelse under deres uddannelse.
Om stillingen
Stillingen som uddannelseskoordinator for elektronikfagteknikerområdet er en nyoprettet stilling, idet Forsvaret vil styrke indsatsen for at rekruttere militære elever til Forsvaret.

Som uddannelseskoordinator for elektronikfagteknikereleverne vil du få ansvaret for at udvikle og koordinere fremtidens praktikforløb for elektronikfagteknikere i Forsvaret.

Dette indebærer bl.a., at dine professionelle kompetencer som elektronikfagtekniker vil blive bragt i spil i forbindelse med udviklingen af det fremtidige praktikforløb for elektronikfagteknikerelever.

Du vil tillige komme til at virke som nærmeste rådgiver og støtte for elektronikfagteknikerelever ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Stillingen indebærer et tæt samarbejde med de tre værn, praktiksteder, Center for Sømilitær Teknologi, Forsvarets Hærtekniske Uddannelsescenter, Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille, værkstedsledere, erhvervsskoler mm.

Over den kommende periode vil uddannelsesområdet, der relaterer sig til elektronikområdet være under udvikling, hvorfor du også vil komme til at beskæftige dig med snitfladerne mellem elektronikfagteknikerområdet og bl.a. flymekanikeruddannelsen og våbenmekanikeruddannelsen.

Som koordinator vil du endvidere deltage i rekrutteringsarrangementer, ansættelsesprocesser, eventuel afprøvning og udvælgelse af fremtidige militære elever, hvilket vil ske i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Opgaven som uddannelseskoordinator vil medføre hyppig rejseaktivitet, idet uddannelsen af elektronikfagteknikere sker over hele landet.
Om dig
Du har interesse for at arbejde i en uformel og serviceminded organisation, og kan kommunikere med såvel chefer som med håndværkere.

Som person er du selvstændig, initiativrig, udadvendt, har gode samarbejdsevner, og har et dybt ønske om at gøre en forskel for Forsvarets elever.

Du har en relevant erhvervsuddannelse som du har suppleret med akademiuddannelsen eller anden uddannelsen på tilsvarende niveau.

Du vil få fast tjenestested i Karup, og det er et krav, at du har kørekort.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes som overværkmester-2 i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat). Basislønnen udgør pr. måned 32.453,61 kr.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Stillingen kan også besættes af en oversergent

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Major Bjarne Fries Jensen på telefon 72 82 11 11.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Sandra Bengtson Heede ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 72 eller mail FPS-SBH@MIL.DK.

Ansøgningsfrist er den 26. juni 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

26.06.2022

Indrykningsdato

02.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent