Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sikkerhedsofficer til staben, S2, ved Gardehusarregimentet i Slagelse


Sikkerhedsofficer til staben, S2, ved Gardehusarregimentet i Slagelse

Har du mod på at være Gardehusarregimentets nye sikkerhedsofficer? Så er det nu at du skal søge stillingen, hvis du vil være med til at opretholde ro, sikkerhed og orden på Gardehusarkasernen.
Om os
Gardehusarregimentet (GHR) på Gardehusarkasernen (GHK) i Slagelse er et moderne kamptropregiment med både stående enheder med fast personel og uddannelsesenheder med værnepligtige.

GHR omfatter, foruden Staben (ST/GHR), 1. Panserinfanteribataljon (I/GHR) og 5. Uddannelsesbataljon (V/GHR) inkl. Hesteskadronen (HESK) på GHK, tillige Opklaringsbataljonen(III/GHR) på Almegårds Kaserne i Rønne på Bornholm.

Derudover holder Staben for 2. Brigade, en reparationsdeling og panserværkstedet fra Trænregimentet til på kasernen.

Der er også elementer fra de funktionelle tjenester bl.a. Driftsområde Slagelse under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, samt Udleverende Depot Slagelse under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Derudover har Multi National Division Nord hovedkvarter liggende på garnisonen.

ST/GHR indeholder et ledelseselement, et personelforvaltningselement, et personeladministrationselement, et arbejdsmiljø- & sikkerhedsrådgivningselement samt et driftselement bestående af et uddannelsesmaterielkontor, et IT-supportelement og et mindre våbenkammer for garnisonen med i alt 28 medarbejdere.

ST/GHR har også fået ansvaret for bemandingen og driften af den faste vagtstyrke med brug af moderne teknologi til opgaveløsning.

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Om stillingen
Jobbet er alsidigt og kræver en stor grad af selvstændighed, hvor du selv identificerer emner og områder, der skal håndteres på den ene eller anden måde. Du vil opleve en høj grad af frihed og ansvar, hvor du også selv identificerer og kører sager fra ”vugge til grav”.

Du er omdrejningspunktet omkring sikkerhed og beredskab.

Du skal i høj grad og på daglig basis samarbejde med Vagtbefalingsmanden, der fungerer som styrkens daglige leder.

I forbindelse med sikkerhed og beredskab er du regimentets kontakt til garnisonerede enheder, Forsvarets Efterretningstjeneste, Politiet og civile myndigheder. Derudover arbejder du med hjælp til den øvrige del af samfundet, hvorunder sne- og ambulanceberedskabet, som også indgår.

Du skal udarbejde og vedligeholde garnisonens beredskabsplan og varetage formidling af beredskabsforanstaltninger til enheder på garnisonen.

Under sikkerhedsofficeren ligger også opgaven med at holde forbindelse til små og store bygge- og vedligeholdelsesprojekter i garnisonen, en meget alsidig opgave med formidling, koordination og beslutninger.

Særligt er der iværksættelse af større byggeprojekter hvor du entydigt er involveret i forhold til etablering og gennemførelse af godkendte infrastrukturprojekter; perimeterhegn og ny vagtbygning.

Du er mødeleder i Koordinationsudvalg for Militær Sikkerhed, hvor du på vegne af Garnisonskommandanten, som ligeledes er chef for regimentet, planlægger, indkalder, gennemfører og følger op på sager vedrørende disse møder.

Du er ansvarlig for planlægning og udførelse ved besøg og kontrol inden for CFE-traktaten og Wien-dokumentet.

Din berøringsflade er stor og du samarbejder på tværs af organisationen og med andre relevante samarbejdspartner, både interne og eksterne.

Stillingen er klassificeret M321/KN. Der kan være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale m.m.
Om dig
Det er ønskeligt at du allerede er uddannet sikkerhedsofficer og har kendskab til FKOBST 358-1, men det er ikke et krav.

Som person står du fast og er svær at ”vælte” og du kan favne bredt.

Du har lyst til at sagsbehandle, også når det bliver komplekst og du skal kunne arbejde selvstændigt.

Du er udadvendt, da du skal tale med mange forskellige mennesker og du forstår vigtigheden af en god og åben kommunikation.

Du arbejder struktureret og kan håndtere mange forskellige opgaver og ofte på samme tid.

Du arbejder selvstændigt med dine opgaver og forstår af følge dem til dørs, ligesom det er vigtigt, at du er ansvarsbevidst og at kontrol er en naturlig del af dit virke.

Du er selvfølgelig stabil og loyal i din personlighed.

Da der forudsættes meddelt en omfattende sikkerhedsofficersuddannelse forventes det, at den rette kandidat er klar en lidt længere periode i funktionen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lasse Galsgaard-Olsen på telefon: 30 36 50 35 eller på mail til GHR-STCH@mil.dk, eller major Michael Engelbrecht Møller på telefon: 41 38 72 76 eller mail GHR-S1-01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 26. juni 2022. men vi holder løbende samtaler med de kvalificerede ansøger med henblik på besættelse af stillingen 1. august 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremoni-elle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre hu-sarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og interna-tional tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.06.2022

Indrykningsdato

02.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent