Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Dæksgast til sejlads på inspektionsskib med 4. Besætning


Dæksgast til sejlads på inspektionsskib med 4. Besætning

Er du en praktisk orienteret sømand med lyst til tjeneste i Nordatlanten, er du måske den person, vi søger til vores ledige stilling som dæksgast i et Inspektionsskib af THETIS-klassen.
Om os
Enhederne i THETIS-klassen indgår i Division 11 i 1. Eskadre, der bl.a. varetager Søværnets opgaveløsning i Nordatlanten. Enhedernes opgave består primært i suverænitetshævdelse. Som en del af opgaven udfører enhederne redningstjeneste, patruljering og fiskerikontrol. For at vedligeholde og udbygge besætningernes kompetencer afholdes løbende interne øvelser. Herudover deltager skibene med mellemrum i større maritime øvelser i ind- og udland.

4. Besætning har basehavn i Frederikshavn.
Om stillingen
Stillingen er i dækssektionen, som består af en dæksofficer, en dæksbefalingsmand og otte dæksgaster.

Din primære opgave vil blive at deltage i den daglige vedligeholdelse af skib og dæksmateriel. Herudover vil du skulle indgå i brovagten som udkig og rorgænger. Du vil også komme til at indgå i skibets gummibådshold og arbejde med helikopterhåndtering som surringsgast på dækket. Endelig vil du kunne forvente at blive en del af skibets havariorganisation, hvor du for eksempel vil komme til at indgå som røgdykker.
Om dig
Du skal have gennemført en grunduddannelse i Søværnet. Såfremt du ikke har det, vil du skulle gennemføre denne inden tiltrædelse i stillingen. Har du gennemført en grunduddannelse i Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kortere varighed.

Du skal have en positiv tilgang til dit arbejde og besidde evnen til at bevare den positive indstilling under de til tider vanskelige vilkår, der kan opstå, når vejret er dårligt, dagen lang og opgaven alligevel skal løses. Du skal kunne trives med at arbejde og opholde dig tæt sammen med dine kolleger igennem længere perioder.

I 4. Besætning lægger vi vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt med Forsvarets krav til militær fysisk træning.

I forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus skal du være vurderet egnet til sejlads.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets banjermester, seniorsergent Søren Bülow, på telefon 3067 0745.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. juli 2022. Stillingen er til besættelse 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.07.2022

Indrykningsdato

02.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent