Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler med speciale i Hærens Taktiske Radiosystemer (genopslag)


Sagsbehandler med speciale i Hærens Taktiske Radiosystemer (genopslag)

Om os
Vi er den operative bataljon under 1. Brigade, der er ansvarlig for brigadens føringsstøtte. Bataljonen opbygges gennem forligsperioden med et stabskompagni, en communication and information system (CIS) underafdeling, en stab og en S7. Endvidere opbygges 1. Føringsstøttebataljon med EAGLE 4/5 og PIRANHA 3/5 som højteknologiske CIS- og føringsplatforme. 1. Føringsstøttebataljon støtter Forsvarets – og især Hærens - enheder med faglige kompetencer på Hærens Taktiske Radioer (TAKRDO). Bataljonen er tillige ansvarlig for implementeringen af HTK.

Sagsbehandler stillingen er placeret i bataljonens S7, der refererer direkte til bataljonschefen.

Bataljonen opbygges med dygtige soldater, der kan indgå i operativ sammenhæng med brigadens øvrige dispositionsenheder – men som samtidig har særlige veludbyggede kompetencer inden for HTK, CIS og føring. Det betyder, at forventningerne til enkeltmand og enheders soldatermæssige og faglige færdigheder /kompetencer er høje – et niveau, som opnås gennem et målrettet og personligt kompetenceudviklingsforløb kombineret med uddannelses- og øvelsesvirksomhed.

Vi vægter et kompetencebaseret samspil mellem chefer, førere og specialister med afsæt i at holde opgaven for øje, opnåelse af resultater og kvalitet i opgaveløsningerne. Vi prioriterer den gode adfærd på arbejdspladsen.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved S7/1 FØSTBTN vil du få en spændende stilling i et dynamisk arbejdsmiljø, med en uformel omgangstone, stort engagement samt faglig dygtige og motiverede kollegaer. Du vil komme til at indgå i tæt samarbejde med sektionschefen samt tre andre sagsbehandlere.

Du vil indenfor dine fagområder få et stort ansvar med tilsvarende høj grad af handlefrihed. Du vil sammen med en anden sagsbehandler blive systemansvarlig på en række af Hærens taktiske radiosystemer, herunder RDO-HF, 5800H-SERIEN, 150C-SERIEN, RDO-VHF/UHF, 152-SERIEN, RDO-VHF/UHF, 117-SERIEN og RDO-UHF, 7800S-SERIEN, samt headset løsninger til køretøjsindbygninger.
Arbejdet vil bl.a. omfatte støtte til drift, support, bidrage til udarbejdelse af brugerspecifikationer, reglementer og vejledninger, støtte til normeringen og udarbejdelse af kryptoplaner og netskitser samt deltagelse i regimentets inspektions- og kontrolvirksomhed. Du vil derfor en stor berøringsflade med aktører i forsvaret såvel som civile virksomheder.

Udover ovenstående arbejdsområder vil du skulle løse opgaver indenfor:
- Projektarbejde ved anskaffelse af nyt materiel
- Udarbejdelse af diverse signal dokumenter til 1. BDE (signalordre, frekvensfordeling mv.)
- Virke som 2. and 3. line support for dine systemer.

Vi vægter kompetenceudvikling højt, så du får god mulighed for at dygtiggøre dig personligt og fagligt, både i og uden for Forsvaret.
Du vil bidrage til undervisning på en række af FSR kurser, herunder Signalbefalingsmandskursus, samt faglærerkurser på ovennævnte radiosystemer.
Stillingen er i høj grad en stilling, hvori der ikke indgår øvelsesaktivitet (klassisk grøn tjeneste), skydebanedage eller felttjeneste. Der vil dog være inspektionsvirksomhed på 1. Brigades øvelser, og i forbindelse med vagttjenesten skal du kunne bestå K6/K7 skydningerne.

Da stillingen er placeret i 1. FØSTBTN, er sektionen en aktiv del af bataljonens INTOPS produktion, hvori man skal kunne bestride CIS stillinger.
Om dig
Du er ønskeligt seniorsergent, eller erfaren oversergent med potentiale til udnævnelse til seniorsergent. Du har erfaring som sagsbehandler fra tidligere tjeneste, gerne kombineret med erfaring fra international tjeneste. Du er endvidere i besiddelse af gyldigt Kryptocertifikat.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen. Du udfører dit arbejde med stort initiativ og styring i forhold til, at fastholde deadlines og mål i dit arbejde. Desuden har du har en god analytisk tilgang til løsning af opgaverne.
Du er imødekommende og empatisk, og kan arbejde sammen med andre faggrupper, bl.a. systemudviklere og systemadministratorer. Endvidere er du opsøgende og god til, at tilegne dig ny viden indenfor dit fagområde med henblik på, at kvalificere dit arbejde som systemsikkerhedsansvarlig på Hærens operative informationssystemer.

Du kan håndtere, at der ofte er mange parallelle opgaver, som kræver din opmærksomhed. Du trives endvidere med en hverdag og en arbejdsplads, hvor der er fokus på kompetencer og kvalifikationer, frem for rang, chef- eller ledelsesroller.
Du er vant til at arbejde selvstændigt, samt vant til at planlægge og tilrettelægge dit arbejde, men også en holdspiller der kan samarbejde med mennesker med forskellig baggrund fra det civile og eller fra andre dele af forsvaret.
Du kommunikerer godt både skriftligt og mundtligt, du er idérig og initiativrig og kan motivere dine kollegaer, og du kan argumentere sagligt for dine synspunkter og viden, også overfor sagsbehandlere og andre aktører bredt i forsvarets myndighedsområde.
Du skal søge stillingen, hvis du er oversergent eller seniorsergent med interesse og flair for signaltjeneste og du samtidig ønsker at specialisere dig inden for netop dette område.

Din interesse, vilje og evne til at arbejde med TAKRDO, teknik og uddannelse skal afspejles i dine handlinger og meninger.

Er du den rette person, men besidder du ikke i forvejen de nødvendige SIG/IT færdigheder og/eller kendskab til Hærens taktiske radiosystemer, udarbejder vi sammen en plan for opkvalificering.

Det er ønskeligt har du gennemført følgende kurser:
• Grundlæggende KOMSIK
• HARRIS AN-PRC 152 VHF INSTRUKTØR eller FAGL
• Signalbefalingsmand
• AN/PRC 150C & RF-5800H INSTR eller FAGL
• TACSAT 117F Instruktør eller FAGL
• RF-7800S Instruktør eller FAGL
• SOTAS Instruktør
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef S7, major Jan Stryhn på telefon: 72 82 64 22 / 41 65 62 74.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 57.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Ansøgningsfristen er den 24. juli 2022 og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.07.2022

Indrykningsdato

02.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent