Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Holdspiller til ledelsesstøtte indenfor Forsvarsministeriet


Holdspiller til ledelsesstøtte indenfor Forsvarsministeriet

Kunne du tænke dig et job i en stor styrelse med ledelsesstøtte som hovedopgave? Er dine relationelle koordinationsevner i topform og vil du arbejde i en alsidig hverdag, hvor du understøtter Forsvaret med at anskaffe materiel og it? Så har vi den helt rigtige mulighed til dig i Forsvarsministeriets Materiel-og Indkøbsstyrelse (FMI).
Om os
FMI er Forsvarsministeriets materiel- og it faglige samt logistiske myndighed. FMI indkøber,
drifter, vedligeholder og udfaser forsvarsmateriel og it f.eks. kampvogne, skibe, helikoptere,
fly samt støvler, ammunition, servere, uniformer og lommeknive. Vi indkøber for ca. 9 mia.
kr. årligt og med ambitionerne for det danske Forsvar kigger vi ind i et stigende
forsvarsbudget.

Vores Sourcing Division (SD) med ca. 140 ansatte, består af 4 afdelinger, hvoraf
Koordinationsafdelingen (KOA) er den ene. KOA skal støtte og servicere ledelsen med
tværgående opgaver, såvel som udvikling og drift af en række processer indenfor
strategisk udvikling og styring af divisionen. Sektionen for Tværgående Processer og Styring
(TPS) er en del af KOA og det er her vi har en ledig stilling. I TPS har vi en alsidig og til tider
travl hverdag, men lægger stor vægt på både vores sociale og individuelle trivsel. Det
betyder, at vi har en god og humoristisk tone i hverdagen og er opmærksomme på
hinanden. Vi har gode muligheder for kompetenceudvikling og sikrer en løbende prioritering
af vores opgaver, 1:1 samtaler mm. for at understøtte den rette balance mellem opgaver og
tid.

Endvidere prioriterer vi ugentlig fælles morgenmad, sektionsdage samt fejring af milepæle og mærkedage. Dette fokus på trivsel går igen i afdelingen (KOA) og divisionen (SD). I din opstart vil du opleve, at vi også har et stort fokus på den rette onboarding, for at sikre, at
du kommer godt fra start. Nye medarbejdere udtaler: ”Onboardingprogrammet er meget professionelt og giver et virkelig godt afsæt for mig som medarbejder i FMI”.

Vores hverdag er præget af stor alsidighed og ofte en høj kompleksitet i opgaverne. Den
diversitet vil vi gerne afspejle i det hold vi stiller. Vi er derfor sammensat på tværs af
uddannelse, rang og alder.

Jobbet er geografisk placeret i Ballerup i Storkøbenhavn. Der er gode parkeringsmuligheder
og let adgang med offentlig transport.
Om stillingen
Som medarbejder i TPS i Sourcing Divisionen bliver du en absolut nøglespiller i divisionens
virke og får indgående kendskab til mange af FMI’s nøgle procedurer. Sammen med en
dygtig kollega vil du få ansvaret for koordination og formidling af skriftlige henvendelser til
divisionen – alt fra folketingsspørgsmål og aktindsigter til interne høringer og afklaringer.

Desuden vil du blive ansvarlig for divisionens økonomistyring, herunder lønsumsstyring. Det
er således kernediscipliner inden for ledelsesstøtte, der ligger i stillingen, hvilket dels fordrer
evnen til at lede opad, men også til relationel koordination på tværs af hele FMI. Stillingen
kan udvikle sig løbende, men af konkrete opgaver kan nævnes:
• Koordination og besvarelse af henvendelser til divisionen, herunder aktindsigter.
• Økonomifaglig rådgivning og sparring til SD’s chefgruppe, hvormed der skabes grundlag for ledelsesbeslutninger.
• Tæt samarbejde med FMI’s økonomidivision om den løbende økonomistyring og rapportering.
• Lede udarbejdelsen og den løbende tilpasning af divisionens aktivitets- og driftsbudgetter.
• Drive SD’s årlige nylønsproces.
• Ad hoc opgaveløsning til støtte for SD’s ledelse, fx evalueringer og støtte til udmøntning af organisatoriske ændringer.
Om dig
Du er generalist med hang til tal, styring og relationer. Din baggrund kan være både militær og civil. Du har god erfaring på arbejdsmarkedet. Kendskab til at arbejde i en statslig myndighed er et plus, men du kan også komme fra et andet område i det offentlige eller en stor privat virksomhed, hvor du har erfaring med lignende styrings- og udviklingsopgaver. Du har personlig og faglig gennemslagskraft idet du anvender faglige argumenter og fakta samt sætter dig i modtagerens sted.

Du har en analytisk sans og helhedsforståelse, der sikrer, at der balanceres i hensynet mellem opgaveløsningen, personellet og ressourceanvendelsen.

Du er en udpræget holdspiller, der kan skabe og bevare gode relationer på tværs af hele FMI. Det er vigtigt, at du har en struktureret tilgang til dine opgaver, udviser eksekveringskraft og selvstændigt driver dine opgaver fremad. Sidst, men ikke mindst, har du let til smil og værdsætter en uformel tone blandt kolleger.
Ansættelsesvilkår
Som civil:
Du bliver ansat og aflønnet som fuldmægtig eller specialkonsulent, efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen. Det er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Som militær:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef, Rikke Glahn på 28 44 95 33.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets
Personalestyrelse, specialkonsulent Ask Ahrens Blicher på telefon 3266 5576.

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2022. Samtaler afholdes løbende eller snarest efter ansøgningsfrist.
Vi forventer at besætte stilling pr. 1. september 2022.

Vi vil bede dig om at søge via linket. For at komme i betragtning, bedes du vedhæfte din ansøgning,
CV, uddannelsesbeviser mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor
opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.07.2022

Indrykningsdato

01.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent