Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Sagsbehandler uddannelse


Sagsbehandler uddannelse

Brænder du for uddannelse og øvelsesvirksomhed og kunne tænke dig at være med til at sætte standarden for uddannelsen af Hjemmeværnets frivillige, så er det helt sikkert lige dig vi søger til Uddannelsesafdelingen ved Hjemmeværnskommandoen.
Om os
Hjemmeværnskommandoen er en niveau 1 myndighed.

Uddannelsesafdelingen er organisatorisk forankret i Hjemmeværnsstabens Operationsdivision i Vordingborg, som også vil blive dit faste tjenestested. Ud over Uddannelsesafdelingen består Operationsdivisionen af Operationsafdelingen, et Garnisionsstøtteelement og et CID-partnerelement.

Uddannelsesafdelingen består af 13 medarbejdere, hvis primære opgaver er, at være Hjemmeværnets strategiske sagsbehandlere inden for uddannelse, øvelsesvirksomhed, samtænkning og musikområdet, samt varetage sagsbehandlingen af en Hjemmeværnets internationale samarbejdsaftaler Derudover indgår afdelingen i løsningen af stabens øvrige opgaver.
Om stillingen
Uddannelsesområdet i Hjemmeværnet er et omfattende og udfordrende område, som stiller store krav til sagsbehandleren og dennes evne til at arbejde og navigere i et komplekst miljø. Den nationale og internationale øvelsesvirksomhed er vokset kraftigt igennem det seneste år og kræver en robust indsats for at sikre, at Hjemmeværnets interesser bliver tilgodeset. Stillingen er en sagsbehandlerstilling, hvor du indgår i Uddannelsesafdelingens arbejde for at afdække muligheder og konsekvenser, opsætte mål, direktivgive samt følge op. Den endelige opgaveportefølje vil blive fastlagt, når den rette kandidat er valgt, men følgende opgaver ses som udgangspunkt placeret ved dig:

- Hjemmeværnskommandoens strategiske øvelses- og uddannelseskoordination med Forsvarets myndigheder.
- Delområder af uddannelsesområdet herunder Hjemmeværnets befalingsmands-uddannelser, bevogtning, sanitetstjeneste og hundetjenesten.
- Uddannelseskoordination med Hjemmeværnsskolen og Landsdelsregionerne.
- Deltagelse i konceptudvikling af Hjemmeværnets kapaciteter.
- Sagsbehandling af øvrige opgaver ved staben ad hoc, herunder at indgå i diverse øvrige arbejdsgrupper og fora.
- Udarbejdelse af input til årsprogram og årsberetning.
- Lærer på kald ved Hjemmeværnsskolen efter aftale.

Stillingen kræver, at du kan bevare overblikket og balancere i et drifts- og udviklingsperspektiv. Desuden vil dine opgaver i udpræget grad kræve detailindsigt og tværfaglig koordination.

I stillingen er det dig, som selvstændigt varetager sagsbehandlingen af dine opgaver. Du er ansvarlig for, at alle nødvendige processer i f.m. direktivgivning til underlagte myndigheder, herunder koordinering såvel internt som eksternt er overholdt, og du er ligeledes ansvarlig for, at al øvrig kommunikation gennemføres.
Som led i dit arbejde i en værnsfælles styrelse, skal du sikkert og kompetent kunne agere i en stab og anvende de dertil knyttede stabsprocedurer og værktøjer.

Vi tilbyder et spændende, alsidigt og udfordrende job, hvor du får mulighed for såvel faglig, som personlig udvikling.

Vores virksomhedskultur er præget af en uformel, men respektfuld omgang med hinanden, hvor vi ønsker at skabe arbejdsglæde og sammenhængskraft.
Der er i stillingen mulighed for, at indgå aftale om påbegyndelse og gennemførelse af relevant uddannelse, herunder Master i Militære Studier ved Forsvarsakademiet. Dette følger naturligt den normale ansøgningsproces.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn/kaptajnløjtnant, gerne med nuværende eller tidligere erfaring fra uddannelsesområdet. Alternativt er du senior- eller chefsergent og opfylder kriterierne for ansættelse efter Late entry modellen, herunder opfylder respektive værnskriterier for udnævnelse til KN/KL.
Erfaring med stabstjeneste er ønskeligt men ikke et krav, idet dog rutine i brugen af stabsstøtte platforme, som Demars/SAP og KESDH/WorkZone, dog er en betingelse.
Du er god til at kommunikere på dansk både i skrift og tale og er fortrolig med at kommunikere på engelsk på skrift og i tale. Du har sans for detaljerne, er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser. Du er opsøgende, vedholdende og an-svarsbevidst, samt er en holdspiller i forhold til den fælles opgaveløsning.
Du magter nye vekslende opgaver og problemstillinger, der kræver overblik. Du kan samarbejde på flere niveauer og med såvel interne. som eksterne samarbejdspartnere. Et indgående kendskab til hjemmeværnets generelle struktur, virkemåde og vilkår er en ubetinget fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Henrik Sørensen på tlf.: +45 728 20055.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriet Personalestyrelsen, HR-konsulent Jesper T. Sørensen på tlf.: +45 72 81 91 49.

Ansøgningsfristen er den 25. juni 2022 og vi planlægger at gennemføre ansættelsessamtaler snarest herefter.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.06.2022

Indrykningsdato

30.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent