Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kommunikativ og IT stærk, sagsbehandler


Kommunikativ og IT stærk, sagsbehandler

Vil du arbejde i en dynamisk og anderledes virksomhed med brugere over hele verden - og vil du være med til at sikre velfungerende IT til godt 20.000 kunder - og har du lyst til at være en del af en afdeling med plads til faglige og personlige udfordringer, så læs videre!
Om os
Vi kan tilbyde et job hos en af Danmarks største leverandører af digitale systemer og services. Vores godt 300 medarbejdere leverer IT-løsninger og rådgivning til hele Forsvaret; fra åbne mailsystemer til klassificerede krisestyringsnetværk, fra Artisk Kommando til Adenbugten. Vi leverer den digitale infrastruktur, der gør at 20.000 brugere i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen kan arbejde effektivt, og vi administrerer de kommunikationskanaler og logistiksystemer, der er afgørende for, at Forsvaret kan løse alt fra demografisk understøttende opgaver til indsatser i forbindelse med forurening, katastrofer og redning.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause.Om stillingen
Du kommer som sagsbehandler til at indgå i et team, der pt. nu består af 6 civile medarbejdere – en elementleder, to sagsbehandler, to IT specialister og en IT assistent. Teamet er en del af en sektion, på ca. 30 medarbejdere i alt.

Du vil få ansvaret for vedligeholdelse og løbende udvikling af vores kommunikation via de værktøjer, vi har til rådighed i teamet.

Hvis du har kendskab til ITIL, sagsbehandlingsværktøjet Remedy, og er stærk i brugen af (web) kommunikation er dette en fordel.

Som sagsbehandler vil du komme til at indgå i formidling af IT drift til forsvarets slutbrugere/kunder. Videre vil du deltage i planlægning og koordination af IT projekter på tværs i hele organisationen.

Du bistår endvidere chefen i udarbejdelsen og vedligeholdelsen af nødvendige instrukser, procedurer og vejledninger i forhold til sektionens serviceleverancer samt afrapportering på KPI’er.

Endelig vil du indgå i et team som Vagthavende Service Manager (VSM) – som er en kombination af en Servicedesk Manager og en Incident Manager. VSM er en nøgle- og beredskabsfunktion og kan uden for normal arbejdstid sidestilles med en traditionel Vagthavende Officer, med de beføjelser, det indebærer. VSM håndterer services i henhold til aftalte servicemål og er ansvarlig for den daglige håndtering af særlige incidents på tværs af organisationen.

VSM bemandes af en vagtroste, hvori du indgår. Der vil typisk være to til fire tilkaldevagter om måneden.

Omgangstonen i sektionen er fri og uformel.
Om dig
Det forventes, at du har erfaring med at arbejde i et tværorganisatorisk samarbejde.

Du skal gerne have et godt analytisk gen, og gerne have uddannelse/erfaring indenfor kommunikation.

Derudover er det en fordel at have kendskab til /arbejdet med ITIL processer, som det meste at Koncern IT rent IT-mæssigt er organiseret efter.

IT-faglige kurser på akademisk niveau/solid forståelse for IT vil være et stort plus.

I vores team lægger vi stor vægt på kompetencer som kommunikation, fleksibilitet, samarbejde og faglighed.

Du skal med udgangspunkt i din erfaring, kommunikere med forsvarets brugere og kunder. Din fleksibilitet gør dig i stand til at arbejde i et omskifteligt miljø, hvor samarbejde og god service er nøgleord, og hvor fokus og krav kan ændre sig fra dag til dag. Din faglighed og energi signalerer, at du brænder for at IT skal skabe værdi for slutbrugerne. Endelig kan du i kraft af din eventuelle militære ledelseserfaring, motivere elementets og sektionens kollegaer til at yde en ekstra indsats, specielt i perioder hvor hverdagen er omskiftelig.


Ansættelsesvilkår
Som civil: Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Ved ansættelser i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Til ansættelsen er knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som militær: Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført kriterierne for en M321 stilling, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for IT-Servicecentersektionen, major Hans Henrik Blumensaadt på telefon 728 14731
Alternativt til Elementleder, Daniella Kleemann Bølcko på telefon 728 14738

Spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår rettes til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på telefon 7281 9144.

Ansøgningsfristen er 3. juli 2022. Samtaler afholdes løbende. Vi forventer tiltrædelse pr. 1. august 2022 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’.

FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Ca. 300 af FMI’s 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Hvidovre.

PIT er en nyoprettet projektorganisation, der skal udvikle Forsvaret IT kapaciteter. PIT er pt. samplaceret med Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) er en division under FMI, som driver og vedligeholder koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver og udvikler KAKI koncernens SAP-applikation DeMars. KAKI forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet for hele koncernen.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

30.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent