Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende deling til infanterideling ved Livkompagni, V Uddannelsesbataljon, Gardehusarregimentet (genopslag)


Næstkommanderende deling til infanterideling ved Livkompagni, V Uddannelsesbataljon, Gardehusarregimentet (genopslag)

Livkompagniet kalder alle som brænder for soldaterhåndværket og uddannelsen af fremtidens krigere!
Om os
Vi er et infanterikompagni, der uddanner soldater og skaber handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Kompagniets kerneopgave er gennemførelse af Hærens basisuddannelse og vi stræber efter at uddanne de bedst mulige soldater – på alle niveauer. Vi lægger vægt på krigeren og skaber dermed først og fremmest enkeltkæmpere, der kan kæmpe og overleve på kamppladsen.

Vi tror på Mission Command, som betyder, at du skal være i stand til at løse opgaver efter hensigt og formål. Det betyder også, at du får frie tøjler til at udfolde din kreativitet såfremt du rammer målet.

Kompagniet besidder høj kompetence i kraft af den faste kadre, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte. Dette gør vi ikke kun for at styrke egen opgaveløsning, men også for at vi kan byde os til hvor der måtte være behov til gavn for hele bataljonen.
Om stillingen
Som næstkommanderende, vil du være stedfortræder for delingsføreren. Du bistår delingsføreren i delingens og personellets forberedelse og gennemførelse af operationer, herunder reorganisering/genordning.

Du har et medansvar for opretholdelse af delingens moral og disciplin. Desuden har du ansvaret for delingens indre tjeneste, herunder kontrol af mandskabets enkeltmandsudrustning og delingens materiel samt vedligeholdelsestjenesten, således at delingens materiel altid fremstår vedligeholdt og funktionsdygtigt.

Som næstkommanderende deling skal du være et fyrtårn for kompagniets gruppeførere, således du kan rådgive og vejlede dem og din delingsfører.

Som faglærer har du ansvaret for at tilrettelægge uddannelsesmæssige aktiviteter i overensstemmelse med tildelte ressourcer.

Der vil i stillingen være gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse.

For at sikre din kompetenceudvikling, vil der på sigt være mulighed for, at rotere internt i BTN enten til HRU eller MBU.

Du kan forvente at skulle på følgende kurser:
- Faglærer HRN
- Skydeleder II
- Infanterifaglærer

Udover ovennævnte kursus vil der være mulighed for, at bygge på med andre kurser såsom:
- Faglærer MOUT-BY
- Skydelærer m.v
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, der er vurderet egnet til udnævnelse og har gennemført eller er bedømt egnet til gennemførelse af Faglærer- og Skydeleder II-kursus.

Du har en tilfredsstillende tjeneste bag dig, gerne som MEKINF eller PNINF gruppefører.

Den rette person til stillingen er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere det bedst mulige resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning. Herudover besidder du initiativ således, at du selvstændigt formår at udnytte tjenestens rammer og din tid bedst muligt.

Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Du er bevidst om at være rollemodel for dine yngre kollegaer og kompagniets værnepligtige.

Det er vigtigt du er struktureret og kan holde overblik i stressede situationer, samt kunne arbejde med flere opgaver af gangen.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B og ønskeligt til kategori C.

Det er ønskeligt, at du er omskolet til alle infanterigruppens våben.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller gjort tjeneste i et af Hærens SRS-kompagnier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef KN Asbjørn Emblem Lyngberg Glückstadt på telefon 72 83 39 21 – 41 71 06 52 eller mail GHR-5B-200A@MIL.DK.
Alternativt kan bataljonsbefalingsmand SSG Anders Mejnholt-Jakobsen kontaktes på telefon 25 55 13 96 eller mail GHR-5B-BTNBM@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 20. juli 2022 og samtaler forventes afholdt uge løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.07.2022

Indrykningsdato

25.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent