Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Batterihjælper til ”Mysundebatteriet” ved 2. Kapacitetsafdeling, Danske Artilleriregiment (genopslag)


Batterihjælper til ”Mysundebatteriet” ved 2. Kapacitetsafdeling, Danske Artilleriregiment (genopslag)

Kan du hjælpe de unge mennesker med de daglige udfordringer i hverdagen, ja måske kender du allerede selv hverdagen og korpsånden i Forsvaret.
Om os
Hærens Basisuddannelsesbatteri (HBUBT) benævnt ”Mysundebatteriet”, er ansvarlig for at gennemføre Hærens Basisuddannelse for to indkaldelseshold årligt af op til 180 værnepligtige. Aktiviteterne ved ”Mysundebatteriet” omfatter grundlæggende militær uddannelse, herunder både aktiviteter på garnison, i felten og på skydebanen. Af større aktiviteter gennemføres der fire øvelser og en skydeperiode per hold.

Der gennemføres løbende kompetenceudvikling for batteriets kadre, herunder både føreruddannelse og anden kompetenceudvikling, med det formål at batteriets personel løbende dygtiggør sig. De bliver således både stærkere i forhold til tjenesten ved batteriet, men gøres samtidig også klar til efterfølgende Reaktionsstyrkeuddannelse og forrettelse af tjeneste ved 1. Artilleriafdeling/1. Brigade.
Om stillingen
Som batterihjælper (BTHJ) ved Mysundebatteriet vil dine typiske arbejdsopgaver indeholde koordinering af opgaver, som vil kræve en del selvstændighed, hvilket forudsætter gode færdigheder og noget erfaring som soldat Forsvaret.

Stillingen omfatter hovedsageligt løsning af praktisk opgaver, dette i samarbejde med Batteribefalingsmanden:
- Forestå den daglige lægetjeneste for de værnepligtige.

- Forestå kontakten til værnepligtige med særlige behov.

- Forestå KSN- og læge-tjeneste på øvelser.

- Forestå administration af køretøjer, i samarbejde med NKBT.

- Forestå fejlmeldinger af vores bygninger.

- Støtte BT ADM med mindre opgaver.

Andre muligheder, afhængig af dine kompetencer eller ønsker på sigt:
- Instruktør i et eller flere fag.

Du vil løbende blive tilbudt kompetenceudvikling, med henblik på at kunne bidrage til og støtte i forbindelse med andre opgaver ved Mysundebatteriet.

”I Mysundebatteriet mærker man korpsånden og vi er gode til at hjælpe hinanden og der er også plads til at have en dårlig dag, det er virkelig fedt”
Om dig
Du er uddannet konstabel i Hæren og dine primære arbejdsopgaver omfatte gennemførelse af den generelle garnisonsnære og feltmæssige koordination i samarbejde med Command Team/1BT og NKBT:
- Kommunikere på alle niveauer og gerne med et smil på læben.

- En fleksibel og positiv tilgang til tjenesten. Altid klar til at hjælpe.

- Kendskab til DeMars på brugerniveau er et plus, men ikke et krav.

- Er kendetegnet ved en menneskekender, som arbejder ud fra stor erfaring.

- Kan arbejde selvstændigt.

- Brænder for at hjælpe personel ved Mysundebatteriet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan søges af en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale for Hærens konstabel og korporalforening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Batteribefalingsmand ved Mysundebatteriet, seniorsergent G.A.L. Petersen, telefon 41 93 49 25 eller via e-mail: DAR-2A-101A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: FPS-SHA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. juli 2022 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse 1. august 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DANSKE ARTILLERIREGIMENT (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.
1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m. samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en regimentsstab og et Tjenestegrensinspektørelement.

Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.07.2022

Indrykningsdato

20.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent