Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Leder af Rekrutteringscenter Fredericia (Genopslag)


Leder af Rekrutteringscenter Fredericia

Vil du have selvstændig ledelsesansvar?
Kan du lede uden at befale?
Er rekrutteringsopgaven motiverende for dig?
Så er du måske den nye leder af Rekrutteringscenter Fredericia.
Om os
Vi er en værnfælles enhed på Ryes Kaserne i Fredericia.
Vi er en del af Center for Rekruttering og Karriere i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Vores team består af otte medarbejdere med forskellig uddannelse og baggrund.
Vi er befalingsmænd fra hhv. Hæren og Beredskabsstyrelsen samt civile læger og kontoransatte.

Vi gennemfører Forsvarets Dag stort set alle hverdage og sessionsbehandler ca. 7000 unge mennesker årligt.
Derudover deltager vi i forskellige rekrutteringsaktiviteter fx uddannelsesmesser og inspirationsdage.
Vores daglige drift kræver et godt og tæt samarbejde samt en stor omstillingsparathed.

Omgangstonen er uformel med et stærkt fællesskab. Arbejdspres klares med humor og vilje til at løse alle opgaver på centret på tværs af traditionelle faggrænser og niveauer.
Vi har fokus på, at alle dage er gode for både os og de sessionssøgende.
Om stillingen
Som leder af Rekrutteringscenter Fredericia er du ansvarlig for driften på centret.
Konkret er du ansvarlig for planlægning og tilrettelæggelse af den daglige drift i samarbejde med de øvrige medarbejdere på centret.
Du er ansvarlig for, at der er planlagt både på kort sigt og lang sigt.

Du bliver leder af en medarbejdergruppe omfattende tidligere operative uniformerede befalingsmænd, læger, kontorfuldmægtige og kontorassistenter. Det er derfor vigtig at du formår at favne alle disse faggrupper og skabe rammer for, at dine medarbejdere kan udfolde deres fulde potentiale.

Du skal efter oplæring kunne træde ind i de fleste roller i driften af Forsvarets Dag ved behov.

Som leder af Rekrutteringscenter Fredericia får du mulighed for at bruge dine analytiske kompetencer på at tænke rekruttering effektivt og optimerende for Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Dermed indgår du i et arbejde med at udvikle rekruttering i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Du skal være opsøgende og forudseende for at holde dine medarbejdere rettidigt informeret om ændringer. Desuden skal du aktivt søge afklaring af aktuelle problemstillinger i egen organisation.

Du bliver en del af Rekrutteringssektionens ledelsesteam, der består af sektionschefen og seks elementledere på seks forskellige tjenestesteder. Du referer til Chefen for Rekrutteringssektionen, som har fast tjenested i Ballerup.
Der afholdes jævnligt online møder, hvor der koordineres og videndeles i ledergruppen.

Du er, som leder af et Rekrutteringscenter, meget mere selvstyrende i forhold til øvrige kaptajn stillinger.

Du er disponent for arbejdstid og tjenesterejser.
Gennemfører løn- og FOKUS samtaler.
Du deltager desuden i diverse mødefora i garnisonen, hvor du repræsenterer Rekrutteringscentret.

Du får fast tjenestested på Ryes Kaserne i Fredericia.
Den daglige arbejdstid er som udgangspunkt 0700-1500 mandag til torsdag og 0700-1200 om fredagen. Der er i nogen grad mulighed for fleksibel arbejdstid.
Du skal forvente at deltage på årlige seminarer og enkelte mindre tjenesterejser i Danmark.
Der er ikke tilknyttet væsentlig rejseaktivitet til stillingen og ingen øvelsesaktivitet.

Det er muligt at læse MMS fra stillingen.

Du kan læse mere om værnepligt og Forsvarets Dag på www.værnepligt.dk.
Om dig
Du er uddannet Kaptajn/Kaptajnløjtnant med enten VUT eller VUK.

Du har lyst til at være leder af én af de seks frontafdelinger i Rekrutteringssektionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Du har lyst til at være leder for både uniformerede og civile og forstår at bringe dine medarbejderes faglighed i spil.
Du omsætter aktivt tanke til handling og er ikke bange for at udfordre den eksisterende ramme i hverdagsopgaverne.
Men forstår dog, at session er fastsat ved lov, hvorfor nogle ændringer derfor besluttes på det politiske niveau.

Du brænder for at bidrage til det kommende øgede rekrutteringsbehov til Forsvarsministeriet. Du ønsker at fremme dine medarbejders kompetencer – også i relations til Forsvarsministeriets Personalestyrelses strategi.

Den ideelle kandidat har bred erfaring inden for Forsvaret. Gerne fra flere værn.

Erfaring fra stillinger med personaleledelse, fx Kompagnichef, er meget relevant.
Har du erfaring fra internationale operationer, vil dette også være en fordel.
Ligesom erfaring med sagsbehandling og brug af Work Zone er en fordel.
Alternativt er du klar til at lære disse kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Henrik Hvidtfeldt Lang på mail: FPS-HHL@mil.dk eller telefon 72 81 93 32.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes i løbet af august måned.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operati-ve kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannel-ser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for mili-tærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decen-trale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinan-den. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikker-hed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

19.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent