Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

F-35 SAGSBEHANDLER TIL INTEGRATIONSSEKTIONEN I FLYVERKOMMANDOENS KAMPFLYAFDELING


F-35 SAGSBEHANDLER TIL INTEGRATIONSSEKTIONEN I FLYVERKOMMANDOENS KAMPFLYAFDELING

Vil du være med til at styre Danmarks kampflykapacitet gennem transitionen fra F-16 til F-35? Brænder du for dynamisk projektarbejde og er klar til udfordringerne med at implementere F-35 projektet i Flyvevåbnet?
Så anbefales du at søge denne stilling i Kampflyafdelingen i Flyverkommandoen.
Om os
Vi er Kampflyafdelingen i Flyverkommandoen. Flyverkommandoens overordnede opgaver er at planlægge, gennemføre og kontrollere styrkeproduktionen inden for det luftmilitære område med henblik på at opstille kapaciteter til opretholdelse af beredskaber og indsættelser. Kampflyafdelingen har kapacitetsansvaret for både F-16 og F-35.

Flyvevåbnet vil i de kommende år overtage ansvaret for implementering og drift af de nye F-35 kampfly, sideløbende med at F-16 driftes. Kampflyafdelingen i Flyverkommandoen er omdrejningspunktet for, at F-16 fungerer effektivt indtil sidste flyvning samtidig med at F-35 implementeres.

Vi er kendetegnet ved en høj grad af faglighed og samarbejde både internt og med vore partnere. Vores arbejdsklima er præget af en positiv, professionel og uformel tone med fokus på resultater og selvstændig opgaveløsning. Vi lægger vægt på et stærkt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden til at blive bedre, og dækker ind for hinanden med komplementære men forskelligartede kompetencer. Desuden prioriterer vi at skabe sammenhæng mellem en travl arbejdsdag og privatliv. Vi fokuserer derfor på en gensidig fleksibilitet fra begge parter.

Kampflyafdelingen består af knap 15 medarbejdere. Kampflyafdelingens primære opgaver de kommende år vil være at styre transitionen fra F-16 til F-35 inden for personel, sikkerhed, logistik og operationer. Det sker i et tæt samarbejde med resten af Flyverkommandoen, Fighter Wing Skrydstrup samt Nyt Kampfly Program (NFP) under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Integrationssektionen er den del af afdelingen, der sikrer styringen af implementeringen af F-35 kapaciteten i Flyvevåbnet.
Om stillingen
Som sagsbehandler i integrationssektionen vil du arbejde med at udarbejde og varetage Flyverkommandoens (FLK) programplaner for implementeringen af F-35, og du vil have til opgave at porteføljestyre og koordinere projekter og opgaver, med de respektive projektansvarlige, i et dynamisk arbejdsmiljø.

Du skal være med til, at sikre at Flyvevåbnet og ledelsen tager de rigtige beslutninger, der gør det muligt at nå F-35 implementeringsmål og delmål frem mod en fuld operativ kapacitet. Du vil indgå i et stærkt forankret team med stort sammenhold og en konstruktiv tilgang til opgaverne, og en kompleks opgaveportefølje med mange interessenter og forskellige krav.

Vores sektion udnytter og udvikler hinandens ressourcer og kompetencer, og du vil i stor grad få mulighed for at påvirke dine egne opgaver, sætte dit præg på F-35 transitionen og udvikle dine faglige kompetencer. Du kan også få mulighed for at blive inddraget i enkeltprojekter eller opgaver i afdelingen, relateret til dine kompetencer.

De konkrete arbejdsopgaver i stillingen omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til:
• Varetage porteføljestyring af projektleverancer
• Udarbejde og opdatere FLK programplaner for implementering af F-35.
• Koordinere overordnede FLK programplaner med de projekt- og opgaveansvarlige.
• Koordinere rapportering af fremdrift for FLK F-35 projekter.
• Udarbejde og opdatere FLK styringsværktøjer til brug for porteføljestyringen af F-35 implementering.
• Udvikle FLK styringsprocesser til brug for implementeringen af F-35.
• Udarbejde mødeforberedelse og beslutningsoplæg til Flyvevåbnets chefer.
• Sagsbehandle overdragelse af projekter fra NFP til FLK.
• Forberede og koordinere F-35 projektoverdragelse/overtagelse fra NFP til FLK.
• Udarbejde notater og sagsoplæg i forbindelse med F-35 projektoverdragelse/overtagelse fra NFP til FLK.
Om dig
Du civil med en akademisk uddannelse og har erfaringer fra relevant arbejde i forsvaret.

Erfaringer med projektarbejde og Prince 2 er ønskeligt, men er ikke et krav.

Du har indgående kendskab til Forsvaret og Flyvevåbnet og medbringer joberfaringer herfra.

Du arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver inden for dit eget område, og er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.

Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.

Du har gode kommunikative evner i både skrift og tale og både på dansk og engelsk.

Du har et godt overblik, stærke analytiske evner og formår at gennemskue sammenhængene i komplekse systemer inden for dit arbejdsområde.

Du har en god ordenssans og ansvarsfølelse, og du sætter pris på præcision i dit arbejde.

Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning og er god til at skabe et netværk på tværs i organisationen, byggende på gensidig respekt.

Du er tryg ved at arbejde selvstændigt med komplekse opgaver i en dynamisk hverdag, på tværs af myndigheder, og med til tider højt arbejdspres og korte deadlines.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende relevant overenskomst. Derudover har du mulighed for at forhandle et tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Hertil kommer arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen eller har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 10. oktober 2022 og samtaler forventes gennemført umiddelbart derefter.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af Planlægnings- og Kapacitetsdivisionen, Operationsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

10.10.2022

Indrykningsdato

18.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent